Folie 1

Report
Presentasjon av Xrgia AS
Selichalive 2012
Kontaktperson: Tommy Løvstad. [email protected] tlf: 97177845 www.xrgia.no
Om Xrgia AS
Xrgia AS ble stiftet i 2005 og har spesialisert seg med ekspertise innenfor fornybar energi på de
følgende tjenesteområder:
Tjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
Prosjektledelse og forretningsutvikling
Utvikling av strategi og forretningsplaner
Innovasjonsledelse og entreprenørskap
Prosess og verdikjedeforbedringer
Markedsstudier og analyser
M&A og integrasjonsprosesser
Økonomistyring og kostnadsoppfølging
Risikostyring
Xrgia sin styrke er å kombinere høy faglig kompetanse fra marked- og teknologisiden med erfaring fra
operativ ledelse og prosjektstyring. Xrgia har hatt oppdrag for flere sentrale energiaktører og jobbet
spesielt mye med forretningsutvikling og strategi innenfor vindkraft de siste årene
Mam
Relevante erfaringer – fornybar energi
• Ledende Europeisk kraftprodusent:
Relevante
erfaringer
• Utviklet internasjonal vekststrategi og forretningsplan
• Aktiv implementeringsstøtte gjennom oppkjøpsprosjekter
• Utviklet og implementerte prosessmodell for beslutningspunkter knyttet til utbyggings
og oppkjøpsprosjekter (stage gate model).
• Ledende norsk kraftprodusent
• Revitalisering av kraftforvaltningsmiljø
• Gjennomgang og videreutvikling av risikostyringsposess for porteføljeforvaltning
• Stor aktør innenfor vindkraft utbygging
• Utviklet forretningsplan med tilhørende risikoanalyse og handlingsplan
• Gjennomførte omfattende analyse av markedet for fornybar energi i Norge/Sverige
samt evaluering av sertifikatmarkedet
• Utviklet og implementert prosesser for utvelgelse og utvikling av vindkraftprosjekter
med tilhørende rammeverk for beslutningspunkter og dokumentasjonskrav (Stage
gate model).
• Norsk-sveitsisk selskap innenfor utbygging av energi infrastruktur
• Selskapsledelse og rapportering til Styret
• Organisasjonsutvikling og implementering av prosesser for prosjektgjennomføring og
rapportering
• Utvikling av risikoanalyse for kostnader og gjennomføringsplaner med tilhørende
metodikk for løpende oppfølging
• Budsjettering, kostnadsoppfølging, selskapsfinansiering, finansiell rapportering samt
utvikling av forretningsplan
Mam
Referanser
Et utvalg av referanser fra 2007-2012
Kunde
Oppgave
NorGer
Prosjektledelse, økonomi, risikostyring, teknologi, innkjøp,
kontrakt og administrasjon (2009-2011)
SAE Vind
Utvikling av prosesser og rammeverk for prosjektutvikling og
investeringer innenfor vindkraft . Porteføljeanalyse og
forretningslan. (2009-2010, 2011-2012)
Statkraft
Forretningsplan for onshore og offshore vindkraft inklusive
partnerstrategi.Videre rammeverk for prosjektutvikling og
investeringer innenfor vindkraft og (2008-2009).
Hafslund
Prosjektledelse, utbygging av bredbånd (2008-2011)
Canal Digital
Prosjektledelse, prosessforbedringer og etablering av ITinfrastruktur på tvers av landegrenser (2007-2008)
Telenor
Prosjektledelse, etablering av nye virksomhetsområder for
Telenor (2008-2009)
Mam
Kompetanse og ressurser
Kjernen i selskapet utgjøres av senior konsulenter med lang fartstid og hands on erfaring fra
selskapsutvikling og prosjektledelse.
Xrgia AS kan for øvrig tilby et bredt utvalg av ressurser og kompetanse gjennom partner- og
samarbeidsavtaler med andre selskaper.
• Tommy Løvstad 1959 er siv.ing. fra NTH og industriell økonomi fra KTH. Tommy har som konsulent
jobbet med forretnings- og strategiutvikling innenfor fornybar energi og overføringsforbindelser. Han har
inntil nylig vært utleid som administrerende direktør for NorGer KS, en planlagt sjøkabel mellom Norge
og Tyskland. Tommy har bred erfaring fra en rekke aktører innenfor norsk og internasjonal
vindkraftbransje, og har omfattende erfaring knyttet til energiproduksjon og driftsmodeller. I tillegg til
erfaring som strategidirektør i Telenor har Tommy også vært direktør for Forretningsutvikling og ledet
området for Energy Management i Agder Energi.
• Dag Bjørndal 1965 har en Master of Science/ Siv Ing innenfor elektronikk fra Wyoming, USA og en
Master innenfor Økonomi og administrasjon fra Stockholm. Dag Bjørndal har bred erfaring fra
prosjektarbeid som prosjektleder i et utvalg av større prosjekter. Han har erfaring fra styrearbeid,
økonomistyring og budsjettarbeid, anskaffelser og budprosesser, prosjektplanlegging, endringsledelse,
strategi og forretningsutvikling. Prosjektledererfaringene er først og fremst innenfor energi, IT og
telecom prosjekter. Han har lang erfaring som leder med omfattende personalansvar og hadde ansvar
for oppfølging av inntekter på 10 mrd kroner i perioden som leder for Produktdivisjonen i Telenor Mobil.
• Tor Saunes 1962 er siv.ing fra NTH- Trondheim og siv.øk fra NHH- Bergen. Tor har lang erfaring innen
prosjekt-, produktledelse og forretningsutvikling. Han har mange års erfaring med operativ ledelse og
gjennomføring av forretningsprosesser. Som konsulent har Tor jobbet som management for hire i større
infrastruktur prosjekter – senest i Hafslund Telekom fra 2008 til 2011.Tor har jobbet som
investeringsdirektør og daglig leder i It Fornebu Invest.
Mam
Kompetanse og ressurser
Navn
Hovedkompetanser
Tommy Løvstad
Dag Bjørndal
Prosjektledelse. Prosessarbeid. Forretningsutvikling. Strategi. Generell
ledelse.
Prosjektledelse. Forretningsutvikling. Risikostyring. Prosessarbeid.
Management for hire.
Prosjektledelse. Økonomi. Prosessarbeid/verdikjeder.
Irma Nordenfeldt
MS Office verktøy. Dokumenthåndtering. Prosessarbeid.
Ketil Ingeberg
Prosjektledelse, markedsanalyser, økonomiske analyser
Trond Moengen
Niels Baden Rørholm
Prosjektledelse og management for hire. Lang erfaring fra
energisektoren med spesiell kompetansen inenfor Specialized Hydrogen
Technologies, fuels cells and solar energy.
Prosjektledelse, tekniske evalueringer og kravspesifikasjoner,
Owe Paulsen
Innkjøpsprosesser, forhandlinger, leverandøroppfølging
Fredrik Rüter
Teknsik ekspert på strøkabler AC og DC, prosjektledelse innenfor
installasjon og legging av kabler
Tor Saunes
Mam

similar documents