OZON I OZONSKI OMOTA*

Report
31. SIJEČNJA 2013.
OZON I
OZONSKI
OMOTAČ
O3
1
2
31. siječnja 2013.
O čemu ćemo govoriti?
 Što
je ozon, a što ozonski omotač?
 Zašto nam je ozonski omotač potreban?
 Ozonske rupe!
 Što uništava ozonski omotač?
 Kako zaštititi ozon i ozonski omotač?
 Možemo li popraviti štetu koju smo
načinili?
Ozon i ozonski omotač
3
31. siječnja 2013.
Što je ozon?
 Ozon
je prirodan plin blijedoplave boje.
 Samostalno nastaje u prirodi tijekom
električnih pražnjenja, tj. grmljavine.
Isto tako može nastati pod utjecajem UV
zraka.
 Sastoji se od tri atoma kisika (O3).
 Vrlo je nestabilan i brzo reagira s ostalim
spojevima.
Ozon i ozonski omotač
4
31. Siječnja 2013.
Što je ozonski omotač?
 Ozonski
omotač je sloj u Zemljinoj
atmosferi koji se nalazi na 15-20 kilometara
od površine.
 Sadrži vrlo visoku koncentraciju ozona.
 Ozonski omotač štiti nas od opasnih
Sunčevih ultraljubičastih zraka.
Ozon i ozonski omotač
5
31. siječnja 2013.
Zašto je ozonski omotač važan
za Zemlju?
 Ozonski
omotač je filtar za UV-zrake.
 Ozon je jedini sastojak u Zemljinoj
atmosferi koji upija UV-zračenje.
 Kada bi to zračenje došlo do Zemljine
površine, fotosinteza ne bi bila moguća i
oštetilo bi naš genetički materijal (DNK), tj.
život ne bi bio moguć.
Ozon i ozonski omotač
6
31. siječnja 2013.
Ozonske rupe
 Razaranje
ozonskog omotača
primijećeno je 70-ih godina prošlog
stoljeća.
 Znanstvenici su otkrili da se godišnja razina
ozona smanjuje za otprilike 0,4% i da
nastaju ozonske rupe, a najveća je iznad
Antarktike.
Ozon i ozonski omotač
7
31. siječnja 2013.
Što uništava ozonski omotač?
 Jedan
od glavnih uzroka uništenja ozona
su freoni. Freoni su vrste plinova koji se
koriste u rashladnim strojevima.
Lakši su od zraka (kao i ozon).
 Ljudi stvaraju veću koncentraciju klora i
broma, koji mogu uništiti do 10.000 atoma
ozona prije nego što izađu iz atmosfere.
Ozon i ozonski omotač
8
31. siječnja 2013.
Kako zaštititi ozon?
 Svatko
može zaštititi ozonski omotač.
 Za početak, tako da se manje vozi u autu
i ne koriste previše pesticida.
 Iako je teško živjeti bez automobila, kada bi
se samo na dva sata zaustavili svi
automobili u manjemu gradu, preko 50.000
atoma ozona ne bi bilo uništeno.
Ozon i ozonski omotač
9
31. siječnja 2013.
Može li se ozonski omotač
obnoviti?
 Da,
ozon se može obnoviti, ali mu treba
vremena.
 Prema najnovijim proračunima, ako
nastavimo ovako, ozon bi se trebao
oporaviti do 2048. godine, ali će se rupa
iznad Antarktika u potpunosti oporaviti tek
do 2073. godine.
Ozon i ozonski omotač
10
31. siječnja 2013.
Hvala vam na
pozornosti!
Prezentaciju napravili:
Marta Kardašević
Martin Kiš
Ivan Kršić
Frana Polović
OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb
Ozon i ozonski omotač

similar documents