Nina Ronæs - Norgesuniversitetet

Report
HVORDAN ENGASJERE STUDENTENE
ved bruk av IKT?
Nina Ronæs
Tromsø, 17. september 2014
Nina Ronæs
© BI
1
”Ninas Pedagogiske Verktøykasse”
Livinggroups
Studentene lager
Differensiert-undervisning
Klapping!
quizer
Replikk-lek! Elektroniske
Studentene Kort i panna! Kahoot
iMovie
Finn 5 feil
Ballkasting! flervalgsoppg. setter karakter på tidl. Provoser!
eksamensoppgave
Instagram
Verktøykasse 4 P
Studenten
”One-minute-paper”
Caseundervisnig foreleser
Visualiser
Talkshow!
Stud. sender bidrag!
Puslespill
Ordsky
Student ansvarlig
Glansbildestudenter
for diskusjonstema
samles og diskuterer
Summegrupper
Studentene lager egne
Medstudentrespons
refleksjonsoppgaver
Polling Rebus
Rollespill Facebook
StudentStudentene lager
presentasjoner Rop!
eskamensoppg. og svar
Paneldebatt/
Danse
Lapp-på-stol!
Tankeboost!
Handlelapp!
diskusjoner
Prise
Storytelling
Eksemplifiser
Filmsnutter Differensiert Stille riktig ting Ligg!
2
undervisning spørsmål
Ingenting-boxen Konkurranser
Nina Ronæs ©
”One-Minute-Paper”
Refleksjon og tilbakemelding med tanke på tidligere forelesning
GÅ TO OG TO:
1.
2.
Nina H.Ronæs
© BI
Nevn tre ting du lærte sist forelesning…
Hva menes med negativ motivasjon?
3
1.
Gå inn på mobilen: http://kahoot.it
inn pin-tallet som Nina
2. Tast
oppgir og trykk på Enter
3.
Skriv in ditt fornavn
Trykk deretter på Join game
4
OPPGAVE:
• Lag en SWOT-analyse for
Kristiansand Dyrepark og legg
denne ut på padlet-siden:
http://padlet.com/nina_ronas/SWOTanalyse
• Kommenter og gi tilbakemelding på
minst 2 andres SWOT-analyser på
den samme padlet-siden
http://padlet.com/nina_ronas/SWOTanalyse
5
Hvilke tre ord mener du har med forbrukeratferd å gjøre?
Send inn SMS med kodeord ORD [ditt innspill] til 2330
Nina Ronæs
© BI
6
Studentene nås gjennom Facebook
Nina Ronæs
© BI
8
Its Learning
Leveres på Its learning. De som leverer
får en X-tra økt hvor vi diskuterer
tre utvalgte oppgaver.
Tilbakemelding, pleeeeeze!
Gå inn på Its learning og gi meg en tilbakemelding på hva du synes til nå.
SAMSTEMT UNDERVISNING
Eksamen
Læringsmål
Utvikling av mål for
læringsutbytte
Læreprosess
Undervisningsaktiviteter
• 40 timer forelesning
• Plenumsdiskusjoner
• Aktiviteter
-
Summativ vurdering:
3.t ind. skrift.eksamen
Egenaktivitet/selvstudium
• Lese pensumboken
• Elektroniske tester (arb.krav)
• Egne gruppediskusjoner
Formativ vurdering/arbeidskrav:
5 stk. oppgaver med umiddelbar tilbakemelding, godkjent/ikke godkjent
Våren 2014
11
(Biggs & Tang, 2007)
Nina Ronæs
Høyskolelektor BI
Mobil: 464 10 446
[email protected]
http://praktiskpedagogikk.wordpress.com
http://ninaronas.wordpress.com
12
Twitter: @NinaRons

similar documents