5 Etika u psihol istrazivanj

Report
Etika u
psihologijskim
istraživanjima
Nekad i danas
 Glavna
etička pitanja psihologijskih
istraživanja:
 Koliko stresa ili štete za sudionike izaziva
istraživanje?
 Koristi li istraživač obmanu sudionika?
 Prijašnje studije nisu vodile računa o stresu
i šteti – danas je to nedopustivo.
 Obmana se nastoji izbjeći.
Zašto obmana?

Obmana je postala važan dio psihologijskih
istraživanja, kako bi se izbjegla pristranost
•

Jednostruko ili dvostruko slijepe studije –
razvijene kako bi se izbjegla pristranost
•

Kad bi sudionici znali da npr. dobivaju neki
tretman (lijek, socijalnu situaciju), mogli bi se
ponašati u skladu s očekivanjima istraživača.
da sudionik ili sudionik i istraživač ne znaju koja
je eksperimentalna, a koja kontrolna skupina.
Posljedica – smatralo se da je obmana
sudionika, a nekad i istraživača, ključna za
objektivnu znanost.
Prvi pomaci ka etičnosti




Milgramova studija o poslušnosti - jedno od
prvih istraživanja koje je potaknulo zahtjeve za
etičkim pristupom u istraživanjima.
Studija se koristila obmanom – sudionici su bili
uvjereni da se istražuje učenje, a istraživala se
poslušnost autoritetu.
Opravdanje Milgrama – bez obmane
ispitivana pojava se ne bi mogla u potpunosti
razumjeti - prihvatljivo u znanstvene svrhe.
Još važnije: sudionici su bili izloženi jakom
stresu – uvjereni da su ozbiljno povrijedili i čak
moguće ubili osobu snažnim strujnim udarima.
Milgramova studija poslušnosti:
opis
 Stanley
Milgram, psiholog, Sveučilište Yale,
SAD,1961., istraživao opravdanja za
činove genocida – Nirnberški proces.
 - obrana počinitelja temeljena na
poslušnosti – slijedili su naredbe svojih
nadređenih.
 Cilj eksperimenta: određivanje granice do
koje će ljudi iskazivati poslušnost ukoliko to
uključuje ozljeđivanje druge osobe.
Milgram: opis…
 Sudionici:
40 muškaraca, od 20 - 50 god,
okupljeni putem novina, plaćeni 4,50$.
 elektrošok generator za električni udar od početnih 30 volti, uz postupno
povećanje za 15 volti, sve do 450 volti.
 sudionik preuzeo ulogu „učitelja“ – čitao
listu riječi koje je student morao naučiti.
 „učitelj“ šokira „studenta“ pri svakom
pogrešnom odgovoru.
 Student i eksperimentator - glumci
Milgram: opis…



Sudionici - čuli zapomaganja i molbe za
puštanjem, pritužbe na zdravstveno stanje.
Na 300 volti, student bi udarao u zid i
preklinjao da bude pušten, zatim bi zašutio i
odbio odgovoriti na bilo koje pitanje.
Na upit sudionika treba li nastaviti s
eksperimentom, dobili bi niz naredbi: „Molimo,
nastavite“, „Eksperiment zahtjeva nastavak“,
„Apsolutno je neophodno da nastavite“ ili
„Nemate drugog izbora, morate nastaviti“.
Milgram: opis…





Zadana jačina strujnog udara - mjera
poslušnosti.
65% sudionika dalo maksimalni udar, a svi su
dosegli razinu od 300 volti.
Zbog prouzročene tjeskobe kod sudionika,
svima su na kraju objašnjeni postupci i
korištenje obmane.
Kasnije anketirani sudionici - 84% izjavilo da im
je drago što su sudjelovali, 1% žalilo zbog
toga.
Prisustvo “pobunjenika” - kad bi drugi
sudionici odbili nastaviti eksperiment, 36 od 40
sudionika je odbilo dati najjači udar.
Milgram: zaključak…
Milgramovo tumačenje tolike poslušnosti:
 Fizička prisutnost autoriteta.
 Pokroviteljstvo pouzdane i vjerodostojne
akademske ustanove - eksperiment
siguran.
 Odabir učitelja i studenta se činio
nasumičnim.
 Sudionici pretpostavili da je
eksperimentator kompetentan stručnjak.

similar documents