lts senjorai (ir mėgėjai) - situacija ir perspektyva

Report
LTS SENJORAI (IR MĖGĖJAI) –
SITUACIJA IR PERSPEKTYVOS
2013 m. sausio 18 d. Klaipėda
Arūnas GRIGALAUSKAS
1
Kaip mes suprantame Tenisą?
Vaikai (<10)
Suaugę
(18-35)
Paaugliai
(10-17)
Senjorai
(35+)
Profesionalai
Vaikų tenisas
(„raudonojo,
oranžinio,
žaliojo kortų“
sportininkai)
Sportininkai, dalyvaujantys nac. čempionatuose,
TE, ITF, WTA, ATP ir kt. tarptautiniuose
turnyruose, nac. rinktinės nariai, atstovaujantys
šalį komandiniuose čempionatuose
Mėgėjai
Mėgėjai
TENISAS
Klube
Šalyje (LTS)
Pasaulyje (ITF)
2
1. Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m.
iškelti tikslai
2. Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3. 2013 m. prioritetai
3
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti
tikslai
1)
įvesta žaidėjo licencija
2)
sukurta 30+ amžiaus grupė
3)
Pakeista reitingų skaičiavimo tvarka
4)
Sukurti „LTS reitinginių turnyrų nuostatai ir
taisyklės“
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
2013 m. prioritetai
4
LTS žaidėjo licencija nesumažino bendro reitinginių turnyrų dalyvių skaičius
Reitinginių turnyrų dalyvių sk. 2012
•
•
•
Per 2012 LTS žaidėjo licencijas įsigijo 343
tenisininkai, vyresni nei 30 m. , kas sudarė
64 proc. visų LTS sistemoje esančių
žaidėjų.
Už licencijas (mėgėjų ir senjorų) nuo
a.gr.30 m.) surinkta – apie 24000 litų
Sausio 14 d. turi licencijas – 88
sportininkai, kas sudaro 34 proc. lyginant
su 2012 m pabaiga
2013 LTS žaidėjų struktūra pagal
licencijas
LTS žaidėjai iki 30m. -145
Iki 30m licencijuoti -153
LTS žaidėjai virš 30m. - 169
Virš 30m.licencijuoti- 88
600
16%
400
200
0
343
431
88
497
190
257
26%
30%
28%
2010 2011 2012 2013
Licenzijuoti nuo 30m
RT dalyviai nuo 30m
5
LTS žaidėjo licencija- tai ne tik leidimas žaisti reitinginiuose
turnyruose, bet ir:
•
•
•
•
Įrankis ir galimybė žaidėjui:
– turėti žaidėjo anketą www.tennis.lt ir pačiam ją valdyti (sukurti, pildyti, keisti
ir pan.);
– registruotis į turnyrą;
– būti reitingų sistemoje
LTS vykdomų darbų ir programų, turnyrų organizavimo finansavimo šaltinis ( 16
proc. nuo gautų KKSD lėšų) – kiekvienas licencijuotas žaidėjas – LTS donoras
(reikėtų įteikti ženkliuką)
Tai visų LTS žaidėjų solidarumo mokestis
Tvarkos priemonė ir duomenų bazė:
– turnyro organizatoriams ir teisėjams;
– LT sąjungai
Keičia žaidėjų mąstymą ir dalyvavimo LT sąjungos nustatytoje tvarkoje kultūrą
6
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti tikslai
1)
įvesta žaidėjo licencija
2)
sukurta 30+ amžiaus grupė
3)
Pakeista reitingų skaičiavimo tvarka
4)
Sukurti „LTS reitinginių turnyrų nuostatai ir taisyklės“
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
2013 m. prioritetai
7
Sukurta mėgėjų amžiaus grupė 30-34 , kurie įsigijo
licencijas ir dalyvavo reitinginiuose turnyruose
Naujai sukurtos amžiaus grupės 30-34 m. įsigytos licencijos 2012
sudarė apie 10 proc. mėgėjų licencijų ir turėjo galimybę dalyvauti 3
reitinginiuose turnyruose (Soc. demokratų ir Žalgirio taurė, LSD
„Žalgiris“ turnyras, „Pacific“ taurė).
2013 m. sausio 14
11
Licencijuoti nuo 35+
308
35
24
Licencijuoti 30+/moterys
Licencijuoti 30+/vyrai
8
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti
tikslai
1)
įvesta žaidėjo licencija
2)
sukurta 30+ amžiaus grupė
3)
Pakeista reitingų skaičiavimo tvarka
4)
Sukurti „LTS reitinginių turnyrų nuostatai ir
taisyklės“
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
2013 m. prioritetai
9
2012 m. buvo iš esmės pakeista senjorų reitingo taškų
skaičiavimo sistema (RTSS):
1.
2.
3.
4.
5.
Sumuojami visų reitinginių turnyrų(14) taškai (anksčiau – 3 turnyrų).
Reitingo taškai diferencijuojami pagal turnyro kategorijas.
Visus metus buvo suvedinėjami visų reitinginių turnyrų dalyvių reitingų
taškai, tačiau sumuojami ir užskaitomi tik licencijas turinčių.
RTSS-ma buvo tobulinama visus metus, atsižvelgiant į iškilusias realijas,
žaidėjų pastabas ir pasiūlymus.
Nuo sausio 1 d. reitingo taškai skaičiuojami ir matomi LTS sistemoje tik
žaidėjų, turinčių LTS licenciją.
10
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti
tikslai
1)
įvesta žaidėjo licencija
2)
sukurta 30+ amžiaus grupė
3)
Pakeista reitingų skaičiavimo tvarka
4)
Sukurti „LTS reitinginių turnyrų nuostatai ir
taisyklės“
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
2013 m. prioritetai
11
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti
tikslai
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
4)
1)
ITF Seniors ipin įtaka nacionaliniam tenisui
2)
Nacionaliniai ir tarptautiniai reitinginių turnyrų
skaičius ir kokybė
3)
LKTL ir kitos klubinės iniciatyvos
4)
Klubų plėtra ir nauji teniso aikštynai
5)
www.tennis.lt
2013 m. prioritetai
Ilgalaikė teniso vizija Lietuvoje pagal ITF
12
Niekas nenori mokėti jokių papildomų mokesčių, tačiau ITF
seniors IPIN mokesčio įvedimas, neturėjo neigiamos įtakos
Lietuvos senjorams. Priešingai:
• Padaugėjo lietuvių, dalyvaujančių ITF Seniors turnyruose (ne
tik Lietuvoje)
400
300
67
200
100
0
42
35
75
115
2010
2011
229
Moterys
Vyrai
2012
• Buvo sėkmingai pravesti 3 tarptautiniai ITF turnyrai:
LEXUS CUP 4 kat.(Vilnius), PALANGA OPEN 4 kat., Lithuanian Tennis
Championship by TOJOTA 5 kat. (Šiauliai)
•
IPIN pakeitė ITF Seniors turnyrų organizavimo tvarką
13
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti tikslai
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
1)
ITF Seniors ipin įtaka nacionaliniam tenisui
2)
Nacionaliniai ir tarptautiniai reitinginiai turnyrai: kiekis ir kokybė
3)
LKTL ir kitos klubinės iniciatyvos
4)
Klubų plėtra ir nauji teniso aikštynai
5)
www.tennis.lt
2013 m. prioritetai
14
Išaugo nacionalinių reitinginių turnyrų skaičius.
Nauji turnyrai: Klaipėda OPEN (pavasaris), Moterų
reitinginis(Vilnius), „Merų taurė“(Vilnius).
Antri metai LTS praveda TOP 8 Seniors turnyras, kuriame
2012 – įvesta moterų grupė.
140
3
8
120
100
80
2
7
ITF Seniors
60
40
3
11
117
91
110
Nac.reitinginiai
Kiti LTS turnyrai
20
0
2010
2011
2012
15
ITF turnyrams suteikiamos aukštesnės kategorijos – tai
turnyrų organizatorių darbo įvertinimas
PALANGA OPEN nuo 1987 - iki 2012 –
2013
ŠIAULIAI OPEN 2009, 2010 –
LITHUANIAN OPEN CHAMPIONSHIP(Šiauliai) 2011, 2012 –
2013
VILNIUS CUP 2011 –
LEXUS CUP 2012
2013
Naujas turnyras KLAIPĖDA OPEN 2013 spalio mėn. –
16
Geriausi Lietuvos teniso senjorų pasiekimai
Aukščiausi Lietuvos Seniors
ITF reitingai
Reitingas Amžiaus gr.
Jūratė Hardy
1
Tatjana Štukova
31
Elena Gykienė
49
Petras Vozbutas
37
Algirdas Gailius
42
Jonas Leskevičius (dvejetai) 15
(40+)
(40+)
(45+)
(65+)
(65+)
(65+)
Top 8 Seniors 2012 turnyro
nugalėtojai
Ingrida Pečiulienė
Viktoras Gasiūnas
Tadas Tarasevičius
Andrius Morkūnas
Edvidas Žukas
Antanas Šatas
viena gr.
35+
40+
45+
50+
55+
Lietuviai ITF Seniors 100-e:
Moterys: vienetai – 3
dvejetai – 3
Vyrai:
vienetai – 3
dvejetai - 3
17
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti tikslai
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
3)
1)
ITF Seniors ipin įtaka nacionaliniam tenisui
2)
Nacionaliniai ir tarptautiniai reitinginių turnyrai: kiekis ir kokybė
3)
LKTL ir kitos klubinės iniciatyvos
4)
Klubų plėtra ir nauji teniso aikštynai
5)
www.tennis.lt
2013 m. prioritetai
18
Klubinės iniciatyvos
• Sėkmingai startavo Lietuvos teniso klubų Lyga (LTKL) – 6
komandos
• Startavo Lietuvos Moterų teniso klubų Lyga (2012 – 8
komandos, 2013 – 5 komandos)
• Startavo ir antrus metus vyksta „Tennis&More“ taurei laimėti
(8 komandos) ir Vakarų Lietuvos ir Kaliningrado teniso klubų
Lyga(8 komandos) komandinės varžybos
19
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m. iškelti tikslai
2)
Kiti svarbūs 2012 pokyčiai
1)
ITF Seniors ipin įtaka nacionaliniam tenisui
2)
Nacionaliniai ir tarptautiniai reitinginių turnyrai: kiekis ir kokybė
3)
LKTL ir kitos klubinės iniciatyvos
4)
Klubų plėtra ir nauji teniso aikštynai
5)
www.tennis.lt
3)
2013 m. prioritetai
4)
Ilgalaikė teniso vizija Lietuvoje pagal ITF
20
Klubų plėtra ir nauji teniso aikštynai
• Įrengti nauji teniso aikštynai:
- Klaipėdoje – Pranciškonų vienuolyno „Vilties“ teniso aikštynas (4
gruntinės aikštelės);
- Panevėžyje – 4 sintetinės žolės kortai
- Kaune – SSD „Žalgiris“ 2 uždaros
aikštelės (kilimas)
- Palangoje – p/n „Pušynas“ 3 sintetinės žolės kortai;
- Plečiama SEB arena Vilniuje
(6 aikštelės)
• Atsirado Beach Tennis aikštelės, turnyrai, įrangos pardavėjai
• Nauji teniso klubai LTS nariai 2012 – 9 klubai
21
1)
Sėkmingai įgyvendinti LTS užsibrėžti 2012 m iškelti tikslai
2)
Kiti svarbūs 2012 m pokyčiai
3)
LTS 2013 m prioritetai mėgėjų ir senjorų tenise
22
LTS 2013 m prioritetai mėgėjų ir senjorų tenise
• Klubinių iniciatyvų palaikymas
• Pagalba klubams (programos ir kt.)
• Trenerių kvalifikacijos kėlimas (kursai, seminarai, metodikos,
įranga ir pan.)
• Naujų amžiaus grupių: 18-25, 25-30 steigimas, licencijavimas
ir reitingavimas
• Reitinginių turnyrų kokybės ir skaičiaus priežiūra
• Senjorų nacionalinių rinktinių sudarymas ir dalyvavimas ITF
Seniors ir Super-Seniors World Team Championships
• Bendradarbiavimas su ITF
23
Ačiū už dėmesį!
Klausimai?
24

similar documents