Teorija ir uždavinia - Informacinės technologijos

Report
Informacinės technologijos
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ KŪRIMAS,
TVARKYMAS IR SPAUSDINIMAS
PASIKARTOJAME
Kada naudojame absoliučiąsias koordinates.
 Kaip skaičiuoja TRUNC IR ROUND funkcijos?
 Kaip parašyti skaičių su tarpu (38 800) kad
nebūtų klaidos ir formulės skaičiuotų teisingai?
 Kam naudosime funkciją ABS?
 Kada naudojame logines funkcijas AND ir OR.
 Ką funkcijose daro ženklas &?

PAMOKOS UŽDAVINYS

Pakartos kaip ženklinamos ir numeruojamos
pastraipos, kaip kuriamos ir tvarkomos
lentelės, kaip naudojamos tabuliavimo žymės.
Savarankiškai atliks ne mažiau kaip 5
užduotis.
KARTOJIMO UŽDUOTYS
Tekstas surinktas
Tekstas surinktas
Teksto nereikia. Sukurkite tik formą, langelius ir nuspalvinkite.
PAGALBA LENTELEI
Tekstas surinktas
Tekstas surinktas
SEKCIJŲ KŪRIMAS
Tekstas surinktas (vadinasi 33 sekcijos). Visą dokumentą suskirstykite į 3 sekcijas
pagal romanų pavadimus ir kiekvieną sekciją sunumeruokite pradėdami nuo 1.
TABULIACIJOS UŽDUOTYS
Tekstas surinktas
Tekstas surinktas
Tekstas surinktas
KAIP MUMS SEKĖSI
Kaip naudojame tabuliacijos žymes?
 Ką daryti, kad langelyje esantis tekstas
neužstotų po juo esančių figūrų?
 Ar gali parašytas tekstas mažosiomis raidėmis
virsti į didžiosiomis jo neperrašant?


similar documents