Baroko ir Klasicizmo bruožai

Report
Parengė: Deividas Jokšas 8g
Barokas tai meno stilius kuriam būdinga
pompastika, puošnumas, įspūdingi
ornamentai, išraiškingumas.
Barokas Lietuvą pasiekė XVI a. pabaigoje.
Lietuvos baroko dailė ir architektūra skirstoma į tris etapus:
1.Ankstyvasis barokas (XVI a. pabaiga – XVII a. 1 pusė)
2.Brandusis barokas (XVII a. 2 pusė – XVIII a. 1 ketvirtis)
3.Vėlyvasis barokas (XVIII a. 2–3 ketvirčiai).
Šv. Kazimiero bažnyčia Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia
Švč. Trejybės bažnyčia
Klasicizmas tai meno stilius, pasižymėjęs
paprastumu, idealia harmonija, tačiau išlaikęs baroko
didingumą ir eleganciją.
Vilniaus katedra
Lietuvos Respublikos Prezidentūra
1.Ar tiesa, kad barokas atsirado XIV a. pradžioje?
2.Kokiame amžiuje atsirado klasicizmas?
3.Į kiek etapų yra skirstomas barokas?
4.Kokiam architektūros stiliui priklauso Vilniaus katedra?
5.Kokiam architektūros stiliui priklauso Švč. Trejybės bažnyčia?
6.Išvardinkite bent po du klasicizmo ir baroko bruožus.
7.Išvardinkite jums žinomus baroko ir klasicizmo stiliaus
pastatus.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Barokas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Klasikin%C4%97_archite
kt%C5%ABra

similar documents