PPT

Report
Sinonimai ir antonimai
• Ką veikia
katės ir
šunys?
2
Gyvuliai ir
žvėrys
ėda ir laka
Paukščiai
lesa ir geria
3
A. 1
•
•
•
•
•
Tipenti
Slinkti
Šuoliuoti
Stypčioti
Drožti
dideliais, retais žingsniais eiti
eiti mažais, smulkiais žingsneliais
šuoliais eiti, bėgti
smarkiai eiti, bėgti
lėtai eiti
4
A. 2
Medžiai, iš girios išėję,
Drožia stačiai per laukus.
– Ak, ir ilgai ten stovėjom,
Traukiam dabar pas vaikus!
Ąžuolas – girių didžiūnas –
Šimtą šakų, tartum rankų:
– Lipkit, vaikai, žemės sūnūs,
Pasispoksoti į dangų!
Nešas baltasis Berželis
Paukščių dainuojantį būrį.
Eglė – spygliuotą maišelį –
Šitokio niekas neturi!
Karias vaikai ant šakų ankstų rytą,
Žiūri į dangų bekraštį...
Ąžuolas pilnas vaikelių tarytum
Dievo ženklų Šventas raštas...
Juozas Erlickas
5
A. 3
• Artimos arba tokios pat reikšmės žodžiai yra
sinonimai.
• Priešingos reikšmės žodžiai yra antonimai.
6
A. 3.1
•
•
•
•
•
Tipenti - stypčioti.
Slinkti – drožti.
Šuoliuoti – risnoti.
Stypčioti – tipenti.
Drožti – slinkti.
7
Patarlės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
Darbymečiu ir akmuo kruta.
Tinginė jaunystė – vargšė senatvė.
Darbas gėdos nedaro.
Duona verkia tinginio valgoma.
Darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina.
Juodas darbas, balta duona.
Žmogus be mokslo kaip namai be langų.
Ir maži žmonės padaro didelius darbus.
Mokslo nereikia kišenėj nešioti.
8
B. 1.2
• Mažoji Kotryna seka pasakėlę:
• Medžio viršūnėje tupėjo varna su sūriu snape. 1. Tuo metu
iš miško atslinko lapė ir pasisveikino:
• – Laba diena, kaimynėle...
• 2. Varna tylėjo, tada rudoji tarė:
• – Kaip gražiai mirga tavo plunksnos, kokia daili galva.
• Varna iš pasitenkinimo net uodegą kilstelėjo, bet vis tiek
atkakliai tylėjo. 3. Tada lapė pagyrė:
• – O tavo balsas gražiausias iš visų paukščių. Pagiedok ką
nors...
• 4. Šįkart varna neatsilaikė ir suriko: „Kar!“
9
B. 2
Pagrindinis žodis
draugas
drąsus
garbanotas
balsva
liūdnas
Sinonimas
bičiulis, ben͂dras
narsus, bebaimis
susiraitęs, susivijęs
balkšva, baltoka
nusiminęs, niūrus
Antonimas
priešas
bailus
tiesus
juosva
linksmas
10
B. 3
• 1. Laimės ir replėmis nepritrauksi, o nelaimė ir
pati ateina. 2. Geriau skolinti, negu skolintis.
3. Kai giedi – visi girdi, kai raudi – niekas
nemato. 4. Linksmumas – trumpai,
liūdnumas – ilgai. 5. Prie pilno visi draugai,
prie tuščio – nė vieno.
11
Šviesoforas
• Raudona - užduotis
neatlikta.
• Geltona - yra klaidų,
užduotis
nepabaigta.
• Žalia - užduotis
atlikta visa ir be
klaidų.
12

similar documents