Darbo rinkos prognoz* ir *sidarbinimo galimyb*s 2014 m.

Report
LIETUVOS DARBO BIRŽA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Darbo rinkos prognozė ir
įsidarbinimo galimybės 2014 m.
Darbo išteklių skyriaus vyr. specialistas
Gytis Darulis
2014-02-19
Darbo rinkos prognozės rengimo etapai
Makroekonominių rodiklių
analizė
Darbo rinkos
rodiklių
analizė
Darbdavių
apklausa
Ekspertinis
vertinimas
Darbdavių apklausa
2013 m. spalio-lapkričio mėn. apklausta 4,4 tūkst. darbdavių:
 77 proc. smulkaus ir vidutinio verslo atstovų;
 82 proc. privataus sektoriaus įmonių;
 apklaustose įmonėse dirba 280 tūkst. šalies dirbančiųjų.
ŽEMĖS ŪKIS
10%
STATYBA
8%
PRAMONĖ
22%
PASLAUGOS
60%
Prioritetiniai klausimai

Kokios gamybinės/paslaugų veiklos perspektyvos per
prognozuojamą laikotarpį?

Ar keisis darbuotojų skaičius?

Ar bus steigiamos bei likviduojamos darbo vietos?

Kokių profesinių kvalifikacijų darbuotojų numatoma priimti
ir atleisti?
Ekonomikos ir darbo rinkos tendencijos
Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
(Finansų ministerijos duomenys)
20
2400
2300
15
BVP augimas, proc.
2200
10
2100
Vidutinis metinis
nedarbo lygis, proc.
2000
5
1900
0
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
užmokestis, LT
1800
2010
2011
2012
2013
2014
30 proc. darbdavių pažymi, kad įmonės apyvarta, darbuotojų
skaičius ir investicijos į technologijas didės, 66 proc. – nekis ir
tik 4 proc. – mažės.
Darbo jėgos paklausa (I)
2014 m. darbdaviai ketina
įregistruoti 220-240 tūkst.
darbo pasiūlymų.
Pagal ekonomines veiklas
Paslaugos
60.4%
Pramonė
18.7%
Statyba
14.3%
Pagal profesinę kvalifikaciją
Žemės ūkis
6.7%
20%
27%
Specialistams
Kvalifikuotiems
darbininkams
Nekvalifikuotiems
darbininkams
53%
Darbo jėgos paklausa (II)
Paslaugos
Statyba
• Mažmeninė prekyba
• Krovininis kelių transportas
• Restoranų bei pagaminto valgio
teikimo veikla
• Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba
• Pastatų remontas, restauravimas
ir rekonstravimas
• Grindų ir sienų dengimas
Pramonė
• Baldų gamyba
• Maisto produktų gamyba
• Medienos pjaustymas ir
obliavimas
• Viršutinių drabužių siuvimas
Žemės ūkis
• Mišrus žemės ūkis
• Medienos ruoša
• Naminių paukščių auginimas
Darbo vietų steigimas ir likvidavimas
2014 metais darbo vietų steigimo ir likvidavimo balansas bus teigiamas
visuose sektoriuose.
Daugiausiai darbo vietų bus įsteigta ir likviduota paslaugų sektoriuje (5060 proc.) , mažiausiai – žemės ūkyje (apie 5 proc.).
Likviduojamų darbo vietų skaičius tiek privačiame, tiek valstybiniame
sektoriuose bus panašus.
Didžiausias darbo vietų steigimas
Mažmeninė prekyba
Krovininis kelių transportas
Statyba
Baldų gamyba
Didžiausias darbo vietų likvidavimas
Švietimas
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Mažmeninė prekyba
Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
Darbo jėgos pasiūla
Per 2014 metus numatoma įregistruoti
280-290 tūkst. bedarbių.
Vidutinis metinis registruotų bedarbių
skaičius sumažės 5 proc. ir sieks 185195 tūkst. (2013 m. – 201,3 tūkst.)
80% Darbo rinkoje papildomai remiami asmenys
27% Ilgalaikiai bedarbiai
33% Vyresni kaip 50 m. amžiaus asmenys
Pagal kvalifikaciją
37%
14%
9%
40%
Su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu
Su aukštuoju neuniversitetiniu
išsilavinimu
Su profesine kvalfikacija
Nekvalifikuoti
21% Jaunimas iki 29 m. amžiaus
Nedarbo kaita teritorijose
Vidutinis metinis registruotas nedarbas 2014
m. (prognozuojamas – 10,4-10,6 proc.)
Vidutinis metinis registruotas
nedarbas 2013 m. (faktinis – 10,9 proc.)
Darbo jėgos pasiūla ir paklausa apskrityse
Darbo jėgos pasiūla mažės, o paklausa – augs.
80000
70000
60000
50000
40000
Pasiūla 2013 m.
Paklausa 2013 m.
30000
20000
10000
0
Pasiūla 2014 m. (prog.)
Paklausa 2014 m. (prog.)
Įsidarbimo galimybės 2014 metais
TOP 7
Specialistams
• Pardavimo vadybininkams
• Buhalteriams
• Informacinių technologijų ir
sistemų specialistams
• Pardavimo agentams
• Statybos inžinieriams
• Gydytojams
• Siuvimo technologams
Kvalifikuotiems darbininkams
• Pardavėjams
• Tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonių
vairuotojams
• Virėjams
• Siuvėjams
• Plataus profilio statybininkams
• Suvirintojams
• Padavėjams ir barmenams
Ačiū už dėmesį!
Daugiau informacijos galite rasti:
www.ldb.lt > Darbo rinka > Prognozė metams
www.ldb.lt > Darbo rinka > Įsidarbinimo galimybių barometras
El. p. [email protected]

similar documents