Vaikų religinis auklėjimas šeimoje. Šeimos įtaka renkantis dorinio

Report
Vaikų religinis auklėjimas
šeimoje. Šeimos įtaka renkantis
dorinio ugdymo pakraipą ir
vykdant religinį ugdymą
Danutė Voitiuk
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti, koks yra šeimos ryšys su dorinio ugdymo (tikybos)
pakraipos pasirinkimu ir religiniu ugdymu.
Ar šeima turėjo įtakos jūsų dorinio
ugdymo pakraipos (tikybos)
pasirinkimui?
Tėvų
nuomonės
neklausiau
arba ji man
nebuvo
svarbi
55%
Taip, tėvų
nuomonė
nulėmė
tikybos
pasirinkimą
9%
Taip, tačiau
tikybą
rinkčiausi ir
be tėvų
pritarimo
36%
Ar Jūsų šeima yra praktikuojantys
katalikai?
Nežinau
20%
Ne
51%
Taip
29%
Ar norėtumėte tikėjimo klausimais
su savo šeima kalbėtis plačiau?
Taip
Neturiu
nuomonės 6%
15%
Ne. Kalbamės
pakankamai
37%
Ne. Man nėra
aktualu
42%
Ar manote, kad tikybos pamokoms
daro įtaką religinis auklėjimas
šeimoje?
Nežinau
36%
Taip
32%
Ne
32%
Kurie šeimos nariai dažniausiai su
Jumis diskutuoja tikėjimo
klausimais?
Mama
28%
Seneliai
57%
Tėtis
10%
Broliai arba
seserys
5%
Išvados
1. Rinkdamiesi dorinio ugdymo pakraipą vaikai retai
domisi, kokia jų tėvų nuomonė ir pasikliauja savo
nuomone.
2. Didžioji dalis tikybą lankančių mokinių yra iš
katalikybės nepraktikuojančių šeimų.
3. Vaikai tikėjimo klausimais su šeima kalba nenoriai,
nes jie jiems yra neaktualūs arba gaunamos
informacijos, jų nuomone, jiems pakanka.
4. Didelė dalis apklaustųjų teigia nežinantys, ar religinis
auklėjimas šeimoje daro įtaką tikybos pamokoms.
5. Dažniausiai su vaikais tikėjimo klausimais diskutuoja
seneliai, rečiausiai – tėvas ir broliai bei seserys.
Siektini tikslai
1. Į dorinio ugdymo mokymo procesą aktyviau
įtraukti mokinių tėvus bei kitus šeimos narius.
2. Pristatyti mokinių šeimoms religinio auklėjimo
šeimoje privalumus ir būtinybę.
3. Kviesti tikėjimo klausimais plačiau kalbėtis ne tik
dorinio ugdymo pamokoje, bet ir artimiausioje
aplinkoje – šeimoje.

similar documents