Praktinis vadovas_Prisibelskime iki zmogaus

Report
Praktinis vadovas
Aktyvistų rengimas tapti
aukščiausio lygio
agitatoriais
▪ Šiame praktiniame mokymų modulyje išmokysime jus, kaip
tapti aktyvistus.
▪ Sukursime įtikinamą pasakojimą pokalbiui – kodėl Jūs
palaikote Zigmantą Balčytį ir LSDP Europos Parlamento
rinkimuose?
▪ Surengsime vaidmenų žaidimus, prašysime būti aktyviais
stebėtojais ir suteikti vienas kitam grįžtamąją informaciją.
▪ Baigsime mokymus pateikdami praktinių patarimų sėkmingos
mokymo sesijos organizavimui.
Pagrindiniai bendravimo principai
+
 § Pabandykite individualizuoti
pranešimą, kuriuo norėsite pasidalinti
su piliečiais, sutiktais rinkimų
kampanijos metu.
 § Prisiminkite savo asmeninio
gyvenimo istorijas parengdami
konkrečius argumentus, kodėl jums
yra svarbi Lietuva/Europa/ką Europa
jums reiškia? Kodėl Jūs palaikote Z.
Balčytį ir LSDP EP rinkimuose?
 § Klausykite, klausykite, klausykite! Be
to, bendraudami su rinkėjais, turėsite
rinkti vertingą informaciją ir duomenis
apie rinkimų kampaniją.
 § Nesutelkite dėmesio į neigiamus
argumentus prieš jūsų priešininkus, tai
nėra veiksminga bandant įtikinti
žmones balsuoti už jus.
 § Nebūkite per daug abstraktūs, nes
tik keli piliečiai su malonumu klausys
konstitucinės teisės paskaitų, dėstomų
savanorių.
 § Stenkitės būti kuo paprastesni.
Sukurkite įtikinamą istoriją norėdami mobilizuoti rinkėjus
Pratimas: kalbėkite apie savo įsitikinimus
▪ Rinkimo kampanijos / agitacijos
▪
▪
efektyvumas yra pagrįstas
tiesioginiu kontaktu: gera agitacija
yra tokia, kurios metu agitatorius
pasakoja apie jo paties
įsitikinimus ir jausmus.
Daugiau nei pats argumento.
turinys, aktyvisto užduodami
klausymai parodo rinkėjui, kokie
yra paties aktyvisto įsitikinimai.
Tai ypač aktualu, kai kalbama apie
potencialius nebalsuojančius
žmones.
PAAIŠKINIMAS
• Jūs turite sudominti rinkėją, kuris nežino, ar jis išvis dalyvaus šiuose
rinkimuose ir / ar balsuos už jūsų kandidatą: jūs turite paaiškinti, kodėl
manote, kad šio rinkėjo dalyvavimas yra svarbus.
PAGALVOKITE, KODĖL JŪS NUSPRENDĖTE VEIKTI
• Kodėl jūs čia? Kodėl jūs visada balsuojate? Ką jums reiškia politika?
• Pagalvokite apie tai, kas įtakojo jūsų pasirinkimą : kada jūs nusprendėte
tapti aktyvistu/savanoriu? Kas atsitiko? Kada jūs supratote, kad
balsavimas yra svarbus? Kaip jus manėte /supratote, kad kažkas įtikino
jus? Ką Lietuva ir Europa reiškia jums? Kodėl ji yra svarbi jums? Kodėl Jūs
palaikote Z. Balčytį ir LSDP?
PARAŠYKITE SAVO ISTORIJĄ ( 5MIN )
• Pateikite konkrečius pavyzdžius : prisiminkite istorijas, kurios tikrai jums
nutiko (iš asmeninės patirties , darbo patirties , draugijų, agitacijų...),
kurios leis jums pajusti asmeninį įsipareigojimą savo kandidato programai.
• DĖMESIO : nenaudokite abstrakčios išraiškos ar koncepcijų.
PASIDALINKITE SAVO ISTORIJA
Kodėl aš dalyvauju kampanijoje?
Pavyzdžiai:
• Buvusioje socialdemokratų Vyriausybės dėka aš/mano vaikai/anūkai turėjo galimybę
•
•
•
•
•
aukštąjį mokslą gauti nemokamai?
Socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė padidino minimalų atlyginimą.
Socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė atstatys praėjusios Vyriausybės sumažintas
pensijas.
Socialdemokratai pasisako aktyvią paramą už smulkiajam verslui.
Z. Balčytis yra patyręs politikas, galintis kurti dirbančią, uždirbančią ir vieningą, o
nesusiskaldžiusią Lietuvą.
Man patinka Z. Balčyčio profesinės (patyręs, rezultatų pasiekęs) ir asmeninės
(kultūringas, darbštus) savybės.
5
Dabar tai, ką išmokome, pritaikysime dialoge
▪
Kiekviename dialoge dalyvauja trys asmenys, du iš jų atlieka LSDP
aktyvistų vaidmenį, tuo tarpu trečiasis – balsuotojo vaidmenį.
▪
Kiekvienas likęs dalyvis užrašo 3 teigiamus ir 3 neigiamus
komentarus apie agitacijos sesiją.
▪
Rengdami komentarus, galite naudotis „Sėkmingos rinkimų
kampanijos sesijos katalogas“ (žiūrėti kitoje skaidrėje)
▪
Kiekviena sesija trunka ne ilgiau negu 5 minutes.
6
Pagrindiniai sėkmingos rinkimų agitacijos principai
Taip
Ne
▪ Prisistatykite ir pasakykite, kad esate LSDP kampanijos „Prisibelskime iki žmogaus“
Prisistatymas
▪
▪
Dialogas
savanoris.
Paklauskite, ar rinkėjas yrą girdėjęs apie LSDP kandidatą Prezidento rinkimuose ir ar žino
apie Europos rinkimų svarbą Lietuvai.
Pasidomėkite, ar rinkėjas planuoja dalyvauti Prezidento ir Europos Parlamento
rinkimuose.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Nekalbėkite vienas, užduokite kuo daugiau klausimų – tegul kalba žmonės.
Naudokite agitacinę informaciją, kuri bus pateikta, kai Jūs eisite pas žmones.
Kalbėdami vartokite paprastus žodžius.
Paminėkite savo asmeninės patirties pavyzdžius.
Pasakykite, kodėl įsitraukėte į savo kandidato kampaniją.
Nepaverskite savo kalbos paskaita, geriau remkitės savo asmeninės pozicijos aiškinimais.
Ar jums pavyko perprasti savo rinkėją?
- Ar tai nebalsuojantis/balsuojantis žmogus?
- Ar jis yra dešinysis/kairysis?
- Ar jis nori naujo prezidento/tenkinasi dabartiniu?
Išvados ir
vertinimas
Kai pažinsite žmogų, nustatykite kuriai rinkėjų grupei jis priklauso ir veikite:
- Kairiųjų pažiūrų rinkėjui, kuris yra balsavęs ir už dešiniuosius, paaiškinote, kodėl įsitraukėte į
kampaniją;
- Aktyvus socialdemokratų rėmėjas: ar pasiūlėte jam įsitraukti į kampaniją?
- Apolitiškas rinkėjas, kuris nežino apie Jūsų partiją ir kandidatą, pasakykite jam keletą žodžių
apie partiją ir kandidatą.
-Balsuotojas, kuris jaučiasi nusivylęs politika ir partijomis: ar išreiškėte jam supratingumą ir
pasiūlėte padiskutuoti apie jo nusivylimo priežastis, partiją/kandidatą;
-Atviras dešiniųjų rėmėjas, niekada nebalsuojantis už kairiąsias jėgas: pagarbiai su juo
atsisveikinkite ir palinkėkite sėkmės.
7
7
Praktiniai patarimai sėkmingai agitavimo sesijai
Atsiminkite
– Visada - poromis!
– Savanoriai gali vykdyti kampaniją už savo seniūnijos ribų
– Kad taptum savanoriu, daktaro laipsnis nereikalingas
– Jeigu įmanoma, susiskirstykite į mišrias komandas: vyrai/moterys, jaunesni/vyresni, patyrę/nepatyrę
agitatoriai
– Komandose vienas narys atsakingas už ataskaitų rengimą, ir vienas – už kontaktinių duomenų sąrašo
pildymą agitacijos metu
Agitacijos trukmė
– Mažiau nei 2 minutės, jeigu rinkėjas priklauso dešiniųjų auditorijai (pvz. konservatorius, liberalas)
– Visais kitais atvejais - ne daugiau nei 5 minutės
Veikla gali būti vykdoma
– Pirmadieniais-penktadieniais -nuo 17:00 iki 20.30 val
– Šeštadieniais -nuo 11.00 iki 20.00 val.
– Sekmadieniais -nuo 14 iki 20.00 val.
Ką reikia turėti su savimi, kai eini agituoti?
– Skiriamieji ženklai, LSDP atributika (ženkliukai, marškinėliai ir t.t.)
– Būkite atidūs dėl informacinių lapelių, padalomosios medžiagos arba skelbimų ant durų –laikykite
lankstinuką rankoje ir atiduokite jį pašnekovui tik baigę agitacijos pokalbį!
– Informaciją, kaip vykdyti kampaniją
– Ataskaitos ir kontaktinių duomenų lapai
8
8
Ką turite atsiminti vesdami vaidmenų žaidimus?
▪
Paaiškinkite priešrinkiminės agitacijos principus, naudodami mokymų medžiagą
– Pradėkite nuo patarimo sukurti įtikinančią istoriją, kad mobilizuotumėte rinkėjus
– Parodykite puslapį „Praktiniai patarimai sėkmingai priešrinkiminei agitacijai vykdyti“ ir juo pasidalinkite
– Parodykite puslapį „Kontrolinis sąrašas sėkmingai priešrinkiminei agitacijai vykdyti“ ir juo pasidalinkite
▪
▪
Keiskitės vaidmenimis:
Kiekvieną kartą keisdamiesi vaidmenimis 2 dalyviai vaidina aktyvistų porą, o trečiasis dalyvis vaidina rinkėją (labiau patyrusius rinkėjus
paskirkite su mažiau patyrusiais)
–
–
1.
2.
3.
4.
5.
Kitas dalyvis pateikia komentarų ir užrašo 3 teigiamus ir 3 neigiamus komentarus:
Paprašykite savanorio, vaidinančio rinkėją, pasirinkti vieną šių profilių:
Socialdemokratų rinkėjas, patrauktas dešiniųjų partijų
Aktyvus socialdemokratų rinkėjas
Rinkėjas, kuris nežino jūsų partijos ir kandidatų
Rinkėjas, kuris jaučiasi nuviltas socialdemokratų partijos ir politikų apskritai
Atviras dešiniųjų rėmėjas
– Tiksliai stebėkite laiką. Šisužsiėmimas turi trukti ne ilgiau nei 5 minutes.
– Nesiliaukite perteikti rolių 5 minutėms nepraėjus, nebent susiklostytų netikroviškos arba nevaldomos situacijos
– Paklauskite 2-3 savanorių nuomonės
– Apibendrinkite pagrindinius punktus:
– Ar savanoriai tiksliai nustatė rinkėjų profilį, kurį jiems teko suvaidinti?
▫ Ar jų perteikta žinia ir elgesys atitiko rinkėjo profilį?
▫ Ar jie pateikė savo asmeninių įsitikinimų?
▫ Ar kalbėdami jie rėmėsi konkrečiomis detalėmis ir patirtimi? Pakeiskite vaidmenis penkis
kartus, kas kartą keisdami rinkėjo profilį.
9

similar documents