Tarptautinis dvisales partnerystes projektas

Report
Tarptautinis dvišalės partnerystės projektas
“Special Days to Enjoy together”
“Mūsų dienos kaip šventė”
2010-2012
Partneriai: Italija, Macerata Instituto Istruzione Superiore
Giusepe Garibaldi
Lietuva, Vilnius “Laisvės” Gimnazija
Projekto tikslai ir uždaviniai:
•
•
•
•
•
•
Pateikti šventės idėją kaip “kultūros vertybės”, svarbios puoselėjant ir išsaugant
kultūrinės tapatybės jausmą
Padėti mokiniams suprasti, kaip svarbu prisiminti esminius istorinius įvykius per
šventes ir išsiaiškinti, kaip šventės yra švenčiamos jų gyvenamuose regionuose,
palyginant su kitomis Italijos ar Lietuvos dalimis
Sudominti tuo, kaip įvairių regionų bendruomenės švenčia savo šventes
Pagilinti supratimą, kokie turtingi papročiais ir įvairūs yra tikėjimai kiekvienoje
šalyje ir paskatinti juos gerbti ir vertinti
Pagerinti anglų kalbos kompetenciją ir pramokti italų kalbos
Tobulinti IT naudojimo gebėjimus
Mūsų komanda:
11 mokytojų (iš jų 5 vyko į Italiją) ir 20 mokinių
Mūsų prtneriai:
Macerata yra Vidurio Italijos Marche provincijos sostinė, su 50.000 gyventojų, 16a. Universitetu,
18a. teatru, romantišku, tarsi ant kalvos viršūnės užkeltu senamisčiu ir kvapą gniaužiančiais
vaizdais, atsiveriančiais nuo senosiojo miesto laikrodžio bokšto vaizdais.
Macertos įžymybės – Merija ir teatras
Viena iš centrinių Maceratos gatvelių ir bibliotekos viduje
Maceratos universitetas, kuriame mokosi ir keletas lietuvių studentų
Mūsų partnerių mokykla - Instituto Istruzipone Superiore Giusepe Garibaldi bendrą
teikia vidurinį išsilavinimą ir kartu specialųjį profesinį 2-jų krypčių: technologijų ir
žemės ūkio
Maloniai nustebino moderniai įrengtos auditorijos,
kur stalai, stelažai sukonstruoti direktoriaus
iniciatyva pačių darbuotojų ir mokinių rankomis
Visos auditorijos bei laboratorijos aprūpintos modernia
įranga, sukaupta visa reikalinga mokomoji medžiaga
Mokykla turi savo vynuogių bei alyvmedžių plantacijas, patys gamina aliejų ir vyną
Mokykla turi ir savo veislinių galvijų fermą, patys juos šeria, veisia ir dar parduoda
spermą kitoms galvijų fermoms
Mokykla įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, ją supa pievos, sodai, alyvmedžių
giraitės. Laiko jie ir keletą asiliukų, kuriais rūpinas mokyklos mokiniai (čia mokosi virš
20 neįgalių vaikų, kurie daugiausia ir rūpinasi gyvūnų priežiūra)
•
Įspūdį paliko ir mokyklos valgykla, kur maitinami
visi vaikai, bei virėjai
•
Nepaprastai gražios ir Maceratos apylinkės, Ypač
Konero gamtovaizdžio parkas prie Adrijos jūros
Mūsų projektinė veikla:
mūsų tyrimo objektas buvo tradicinės šventės ir kitos įsimintinos dienos.
Dirbome dviem kryptimis: 1) tyrinėjome švenčių tradicijas Lietuvoje, Italijoje ir 2) patys
rengėme šventes savo mokykloje
Viena iš pirmūjų mūsų suorganizuotų švenčių mūsų
mokykloje buvo Vėlinių paminėjimas (Rmunė )(yra
sukurtas trumpas filmukas)
Įdomi ir nuotaikinga buvo ir mūsų jau tradicinė Advento
vakaronė, kur dalyvavo ir mūsų parapijos kunigas Petras,
kiti svečiai
Viena iš reikšmingiausių švenčių buvo 5-sis mūsų mokyklos mimtadienis, kurio šventimas sutapo
su mūsų partnerių vizitu Lietuvoje. Ta proga buvo pastatytas muzikinis spektaklis (Rita
Kriaučionienė) “Metų laikai” (visą spektaklį galima pamatyti YouTube)
Dar vienas svarbus renginys mūsų partnerių vizito metu buvo Užgavėnių šventė, kurios
proga buvo surengtas teatralizuotas vaidinimas ir vakaronė (Ramunė Gasparavičienė)
Projektas tęsiamas toliau; šiais metais planuojame paruošti dviejų kalbų švenčių terminų žodyną
bei švenčių kalendorių – tai mūsų projekto galutinis produktas.
Specialiai projektui yra sukurtas Blog-as, kuriame mes publikuojame visą mūsų surinktą medžiagą,
informaciją apie renginius, savo atsiliepimus ir panašiai (http://comeniusita10.blogspot.com/)

similar documents