Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo ir meno programos

Report
Šiaurės šalių kultūros centras –
Dviejų kultūros finansavimo programų sekretoriatas
Naujojo Šiaurės cirko tinklas, Joonas Hartikainen nuotrauka
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA
KULTŪROS IR MENO PROGRAMA
ŠIAURĖS ŠALIŲ DIMENSIJA
Michael Dinesen nuotrauka
•
Dalyvių iš trijų šalių / autonominių teritorijų
bendradarbiavimas
•
Organizatorius, dalyvis arba tema
•
Galimas bendradarbiavimas su šalimis ne iš
Šiaurės-Baltijos regiono
•
Valstybė, kurioje gyvenama.
VISOS MENO IR KULTŪROS SRITYS
•
Meninė kokybė
•
Novatoriškumas ir tobulėjimas
•
Jokių kvotų meno sritims ar valstybėms
Spillfeber, Drømmefall
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA
MOBILUMO MODULIS
BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ FINANSAVIMAS
MENO REZIDENCIJOS
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA
MOBILUMO RĖMIMAS – PROFESIONALŲ VIZITAI UŽSIENIO ŠALYSE
Mike Lamb nuotrauka
•
Individualus arba mažų grupių mobilumas
•
Vizito trukmė – 1-10 dienų
•
Padengiamos kelionės išlaidos
•
Dienpinigiai
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA
BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ FINANSAVIMAS – NAUJŲ RYŠIŲ MEZGIMAS
•
Dalyviai iš mažiausiai trijų valstybių
•
Bendradarbiauti ir plėtoti ryšius, mokytis ir
keistis patirtimi.
•
Trumpalaikis
iki 1 metų
Max. 25 000 EUR
Max. 70 %
•
Ilgalaikis
iki 3 metų
Max. 150 000 EUR
Max. 50 %
Stine Marie Grumheden nuotrauka
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA
PARAMA ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ MENO REZIDENCIJOMS
•
Paramą gauna meno rezidencijos
•
…ir pasirenka atvyksiančius menininkus
•
2-4 menininkai (arba mažos menininkų
grupės) iš Šiaurės ir Baltijos šalių per
metus
•
Finansavimas skiriamas 2 mėnesiams
Ville Lenkkeri nuotrauka
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA
KAS GALI DALYVAUTI ?
•
•
•
Mobilumo modulyje – profesionalūs menininkai, gyvenantys Šiaurės ir Baltijos šalyse
Tinklų modulyje – profesionalūs menininkai, kultūros veikėjai, meno ir kultūros
organizacijos
Rezidencijų modulyje – Baltijos ir Šiaurės šalyse veikiančios meno rezidencijos
PARAIŠKOS
KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?
•
Tik elektroninės paraiškos
www.kknord.org
•
Kvietimai teikti paraiškas:
Mobilumo modulis - 4 per metus
Trumpalaikiai tinklai - 2 per metus
Ilgalaikiai tinklai – 1 kvietimas per
metus
Rezidencijos - 1 kvietimas
Frøydi Laszlo nuotrauka
PARAIŠKOS
SVARBU !
•
Pasirenkite konkuruoti!
•
Susipažinkite su programos reikalavimais ir vertinimo kriterijais.
•
Tiksliai aprašykite savo projektą ir pateikite detalų projekto biudžetą.
•
Raktiniai žodžiai:
- reikšmingumas Šiaurės ir Baltijos šalims;
- projekto inovatyvumas ir meninė kokybė.
STATISTIKA
2011 M. MOBILUMO PROGRAMOS
•
Individualus mobilumas – 24 paraiškos (iš viso 307).
•
Ilgailaikiai tinklai - 1 paraiška.
•
Meno rezidencijos - 2 paraiškos.
KULTŪROS IR MENO PROGRAMA
VEIKLA, SUSIJUSI SU MENO AR KULTŪROS PRODUKTO KŪRIMU
GEBĖJIMŲ VYSTYMAS
KULTŪROS IR MENO PROGRAMA
VEIKLA, SUSIJUSI SU PRODUKTO KŪRIMU
•
Naujų kūrinių, projektų ir kitų naujų iniciatyvų
kūrimas
•
Netaikoma šiuo metu vykstantiems ar
tęstiniams renginiams
•
Visų projekto pakopų finansavimas
- pasiruošimas (maks. 13 000 EUR /
100%)
- bandomasis projektas (maks. 40 000
EUR / 75%)
- projektas (maks. 100 000 EUR /
50%)
•
Dalyvavimas programoje galimas tiek
profesionalams, tiek mėgėjams
Rünno Lahesoo nuotrauka
KULTŪROS IR MENO PROGRAMA
GEBĖJIMŲ VYSTYMAS
•
•
•
Ulla Taipale nuotrauka
Projektų, plėtojančių kompetenciją kultūros
ir meno srityse, organizavimas ir
įgyvendinimas
Žinių dalinimasis - diskusijos, debatai ir
naujos bendradarbiavimo formos
Seminarai, dirbtuvės, profesionalų
pamokos, kursai
KULTŪROS IR MENO PROGRAMA
PRIORITETINĖS SRITYS
Karsten Bungaard Fotografisk atelier nuotrauka
•
Vaikai ir jaunimas
•
Šiaurės šalių kultūros paveldas
•
Kultūrinė įvairovė
•
Kūrybiškas Šiaurės regionas - atsakas į
globalizacijos iššūkius
•
Šiaurės kalbų supratimas
PARAIŠKOS
KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?
•
Tik elektroninės paraiškos
www.kknord.org
•
Kvietimas teikti paraiškas - 2 kartus
per metus
Frøydi Laszlo nuotrauka
PARAIŠKOS
KAS VYKSTA SU PARAIŠKOMIS?
•
Paraiška yra vertinama nešališkų ekspertų
grupės
•
Apie rezultatus informuojama per du
mėnesius nuo paraiškos teikimo termino
pabaigos
•
Paskutinieji 15% visuomet sumokami po
ataskaitos pateikimo
•
2011 m. 26 % suteiktas finansavimas
Søren Meisner nuotrauka
UŽSISAKYKITE MĖNESINĮ ŠIAURĖS ŠALIŲ KULTŪROS CENTRO NAUJIENLAIŠKĮ
WWW.KULTURKONTAKTNORD.ORG IR SEKITE MUS FACEBOOK‘E
Ville Lenkkeri nuotrauka
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji 5
Vilniuje
www.norden.lt
Kontaktinis asmuo – Eglė Staškūnaitė
El. paštas: [email protected]

similar documents