7 **** 91 payeshtv.ir

Report
‫پایش اقتصاد مقاومتی‬
‫ارزیابی عملکرد ‪ 3‬قوه‬
‫در مقاوم سازی اقتصاد ایران‬
‫از نگاه کارآفرینان و اقتصاددانان‬
‫گروه تحقیق برنامه پایش‬
‫‪payeshtv.ir‬‬
‫ارزیابی کارآفرینان از عملکرد دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی (از ‪ 10‬امتیاز)‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫قوه وزارت راه قوه مقننه وزارت‬
‫(مجلس ) نفت‬
‫و‬
‫قضاییه‬
‫شهرسازی‬
‫وزارت وزارت وزارت‬
‫کشور کشاورزی ت‪.‬ر‪.‬ا‬
‫وزارت‬
‫اقتصاد‬
‫بانک وزارت نیرو وزارت وزارت ص‬
‫مرکزی‬
‫مت‬
‫خارجه‬
‫ارزیابی خبرگان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی (از ‪ 10‬امتیاز)‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3.25 3.21 3.12‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.75 3.6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.61‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫قوه قوه مقننه وزارت ص وزارت‬
‫کشور‬
‫قضاییه (مجلس ) م ت‬
‫بانک وزارت ت‪ .‬وزارت‬
‫مرکزی‬
‫نفت‬
‫ر‪ .‬ا‬
‫وزارت وزارت وزارت راه وزارت وزارت نیرو‬
‫خارجه‬
‫و‬
‫کشاورزی اقتصاد‬
‫شهرسازی‬
‫قهرمان سال را انتخاب کنید‬
‫کمیل نظافتی‪ ،‬طلبه آملی بخاطر‬
‫اهدای کلیه و پول خودروی خود‬
‫به سجاد کوچولو کودک بیمار‬
‫محمد علی محمدیان‪ ،‬معلم فداکار‬
‫امید عباس ی‪ ،‬آتش نشان فداکار‬
‫مریوانی به خاطر تراشیدن موهای به خاطر از جان گذشتگی و گذاشتن‬
‫خود برای خجالت نکشین ماهان‪ ،‬ماسک خود بر روی صورت دختر بچه‬
‫‪ 9‬ساله‬
‫دانش آموز بیمار‬
‫پایش؛ پادمان حمایت رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی‬

similar documents