2013-04-10 Posėdžio pranešimas

Report
VISUOMENĖS BRANDINIMAS
SVEIKATĄ STIPRINANČIAI VEIKLAI
Pagalba žmogui sveikai gyventi
Juozas Pundzius
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
2013 m. balandžio 10 d.
Praktinio sveikos gyvensenos įgyvendinimo
problemos
- Sveikai gyventi, atrodytų, yra paprasta, bet iš tiesų labai
sudėtinga sveiką gyvenimo būdą įgyvendinti visuotinai.
- Pasaulio ekspertai neretai diskutuoja, ar išvis įmanoma pasiekti,
kad bent didžioji žmonių dalis gyventų sveikai.
- Pastaruoju metu optimistų atsiranda daugiau - didžia dalimi
remiamasi sėkmingu senuoju suomių FINBALT projektu.
• Įgyvendinimo plyšio fenomenas
(Labai geros strategijos neužtikrina įgyvendinimo sėkmės)
Visuotinos sveikos gyvensenos realizavimo
iššūkiai
• Kiekvienai Valstybei tai vienas didžiausių išbandymų, nes:
– Draudiminiais instrumentais (įstatymais) negalima priversti žmonių
taisyklingai bei saikingai maitintis ir daugiau judėti;
– Šį tikslą galima pasiekti tik ugdant kiekvieną asmenybę ir jo
motyvaciją sveikai gyvensenai, tačiau ugdymo ir mokymo instrumentai
yra daug mažiau efektyvūs negu draudiminė sistema;
– Reikia dar “protingesnės valdžios”, kuri pasitelktų šalies mokslininkus,
išanalizuotų kitų šalių inovacijas ir sumaniai adaptuotų visuomenės
sveikatos technologijas Lietuvoje
Sveiko gyvenimo būdo ugdymo krypčių
keitimas
Pagrindas - žmogus yra silpnas, kad vienas ištesėtų
savo pasiryžimą sveikai gyventi:
Iš 100 žmonių, nusprendusių, kad reikėtų sportuoti, tik 20 nusiperka
abonentus, aprangą, inventorių. Iš jų 80 proc. nustoja sportuoti per
pirmuosius 2 mėnesius.
•Būtina padėti žmogui išlaikyti motyvaciją sveikai gyventi.
•Į pagalbą turi ateiti psichologai, edukologai, sociologai,
visuomenės sveikatos specialistai
(asmens sveikatos priežiūros specialistams – antraeiliai vaidmenys)
• Valstybės sveikatinimo veiksmai – mokesčių politika nukreipta
psichologiškai paveikti žmogų.
Pasaulyje pasiteisinusi sveikos gyvensenos
užtikrinimo valstybės politika
Efektyviausia fiskalinė politika:
• Ženkliai didesnis nesveiką gyvenimo būdą besirenkančio
žmogaus sveikatos draudimo mokestis;
• Nepalankių sveikatai maisto produktų:
• akcizo didinimas;
• reklamos ir prieinamumo apribojimai
• Palankių sveikatai produktų:
• akcizo mažinimas;
• reklama, populiarinimas ir prieinamumo didinimas
• Teisinis reglamentavimas dėl tiekiamų rinkai produktų
sudėties:
• druskos apribojimas, jos jodavimas ir pan.
Kitos būtinos sveikos gyvensenos ugdymo
priemonės
• Lengvai pasiekiamos sveikatinimo infrastruktūros
tolygus išvystymas visoje šalyje.
(Nereikia per daug sureikšminti!)
Būtinos sveikos gyvensenos ugdymo
priemonės ir atsakingi vykdytojai
Sveiko gyvenimo būdo ir motyvacijos propagavimas
per įtaigią reklamą, leidinius, parodomuosius
masinius sveikatinimo renginius, sveikatingumo
mokyklas ir pan.;
(Kas atsakingi įgyvendintojai?)
Naujos sveiko gyvenimo būdo propagavimo
kryptys
• Motyvacijos sveikai gyventi metodikų sukūrimas (adaptavimas),
atsižvelgiant į tautos tradicijas ir mentalitetą (užsakymai
universitetams) ;
• Naujoviškų moksliškai pagrįstų edukacinių programų diegimas visų
lygių švietimo ir ugdymo įstaigose;
• Motyvacijos sveikai gyventi akcentavimas užsakomojoje
propagandoje, žiniasklaidoje (pasitelkiant visuomenės
autoritetus);
• Specialių lokalių programų sukūrimas (adaptavimas) ir jų
tiražavimas, įtraukiant kuo platesnį bendruomenės ratą, pasitelkiant
bendruomenių autoritetus.
Sveikos gyvensenos ugdymo grupės ir
atsakingi vykdytojai
• Sveikos gyvensenos ugdymo užtikrinimas bendrojo lavinimo,
aukštosiose mokyklose ir kituose kolektyvuose;
(Atsakingas lavinimo ir ugdymo valstybinis sektorius)
• Dirbančiųjų žmonių sveikatos ugdymas;
(Įtrauktinos darbdavių organizacijos)
• Neorganizuotos visuomenės dalies sveikos gyvensenos ugdymo
ir priežiūros programos;
(Betarpiškai atsakingas visuomenės sveikatos sektorius?)
• Didelės rizikos susirgti žmonių grupių suformavimas ir
specialios priežiūros sukurtos (adaptuotos) programos
(Atsakingas visuomenės sveikatos priežiūros sektorius, įtraukiant asmens sveikatos
priežiūros vykdytojus)
Sveikos gyvensenos motyvacijos palaikymo
dalyviai ir įrankiai
• Kiekvienam visuomenės nariui reikia, kad jį paskatintų ir
palaikytų jam įtakingi autoritetai:
–
–
–
–
–
–
–
Šeimos nariai
Draugai
Kaimynai
Darbdaviai
Bendradarbiai
Bažnyčios autoritetai
Visuomenės ir bendruomenės autoritetai (sportininkai, menininkai,
populiarūs politikai ir pan.)
• Šiems palaikymo dalyviams būtina paruošti specialias psichologinio
poveikio metodologijas, apmokyti ir nuolat priminti tą daryti
(Tai galėtų būti Visuomenės sveikatos biurų veiklos dalis)
Neorganizuotos visuomenės sveikatinimas
• Apie 70 % žmonių yra per silpni, kad išlaikytų motyvaciją
sveikai gyvensenai.
• Iš jų didelė grupė žmonių turi grėsmingą riziką susirgti arba
jau serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
Ši visuomenės grupė reikalauja didžiausio valstybės rūpesčio.
Sveikos gyvensenos skatinimo ir ugdymo
galimybės kolektyvuose
•
Naujoviškų moksliškai pagrįstų edukacinių programų
diegimas visų lygių švietimo ir ugdymo įstaigose;
• Būtina iš esmės peržiūrėti mokymo programas, mažinant
suteikiamų žinių krūvį, o užtikrinant pakankamą vaikų fizinį
aktyvumą bei formuojant sveikos gyvensenos įpročius ateities
gyvenimui.
Sveikos gyvensenos skatinimo ir ugdymo
galimybės kolektyvuose
• Darbdavio, kaip gana įtakingos institucijos, panaudojimas
skatinti žmogų sveikai gyvensenai
– Labai sparčiai plinta JAV, Japonijoje, Kinijoje ir kt.
– Schema:
• Darbdaviai sumokėdami pinigus užsako specialioms kompanijoms
darbuotojų sveikatinimo programą;
• Dirbantieji bei jų šeimos nariai mokomi ir motyvuojami sveikai
gyventi ir padėti vienas kitam, pasitelkiant psichologus;
• Kontroliuojami pagrindiniai sveikos gyvensenos rodikliai (svoris,
fizinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas ir pan.);
• Panaudojant žaidybinius elementus, darbuotojus, pasiekusius gerų
rezultatų, darbdavys viešai giria, premijuoja ir pan.
Didelės rizikos grupių kontrolės vadybos
pokyčių poreikis
• Žmonėms sergantiems ar turintiems didelę riziką susirgti lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis, reikalingos specialios kontrolės programos.
• Lietuvoje širdies ir kraujagyslių profilaktikos programos pagrįstos medikų
(kardiologų, šeimos gydytojų) įpareigojimu organizuoti kontrolę.
• Tačiau kitų šalių patirtis ir padaryti moksliniai tyrimai (Sveikatos forumo
konferencijoje pristatytas Berlyno Charite klinikos mokslinis tyrimas)
atskleidė tokio tipo programų neefektyvumą dėl to, kad:
– Gydytojai neturi pakankamai psichologinių ir socialinių žinių bei
įgūdžių;
– Programos yra pasyvios ir neįtraukia žmonių, kurie ignoruoja
kvietimus.
Didelės rizikos grupių kontrolės vadybos
pokyčiai
• Inovatyviame pasaulyje atsisakoma medikų vadybos,
perduodant programų vykdymą sociologų, psichologų ir
specialiai paruoštų vadybininkų dispozicijon.
• Gerų vertinimų susilaukia JAV mokslininkų ir verslininkų
sukurta “coaching” sistema, kurios pagrindinis veikėjas yra
specialiai paruoštas vadybininkas ar psichologas (piemuo),
kuris, žinodamas kiekvieno jam pavesto kontroliuoti didelės
rizikos paciento duomenis, aktyviai jį kontroliuoja ir verčia
laikytis medikų nurodytų rekomendacijų.
• Prancūzijos vyriausybė šios sistemos įdiegimą pirko už 80
mln. eurų
Ką daryti, kur investuoti pirmiausiai?
•
Nors šiandien visi teigia, kad visuomenės sveikatos finansavimas yra labai
mažas, niekas negali įvardinti reikiamo finansavimo dydžio
• Nors šiandien visi teigia, kad kiti valstybės sektoriai mažai įsitraukę į
sveikatinimo veiklą, Lietuvoje nesuformuluotos aiškios užduotys kitoms
valstybės institucijoms, o juo labiau - tarpsektorinio bendradarbiavimo
sąveikai.
• Akivaizdžiai trūksta moksliškai pagrįsto visaapimančio generalinio plano
(Master plan), kuriame ir turėtų būti nustatyti veiksmų ir finansavimo
prioritetai.
Reikalinga:
• Išmintis, žinojimas, ką padaryti, ir veiksmingas planas, aiškiai įvardijantis
uždavinius visiems valstybės sektoriams.
•
Priežiūra ir kontrolė, kad visos atsakingos valstybės institucijos ir patys žmonės
vykdytų prievoles, saugant ir prižiūrint sveikatą.
•
Pakankamas ir prioritetus atitinkantis finansavimas.

similar documents