Mala ulaganja za velike rezultate u poljoprivredi

Report
SUVREMENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA
• Kontinuirana stručna edukacija
• Redovito praćenje kratkoročne i dugoročne vremenske prognoze
• Redovito dnevno praćenje i bilježenje mikroklimatskih prilika
• Dnevno vođenje evidencije o izvršenim agrotehničkim radovima, o
utrošenom repromaterijalu, o utrošku radnih sati po pojedinim operacijama, o
planiranim i ostvarenim prihodima…
DNEVNO PRAĆENJE I BILJEŽENJE MIKROKLIMATSKIH PRILIKA
•
Mikroklimatski parametri
• Temperatura i relativna vlaga zraka
• Temperatura i vlaga tla
• Temperature i duljina vlaženja lista
• Količina oborina
• Brzina vjetra
• Globalno zračenje
Mjerenje pojedinačnim mjernim instrumentima ili agrometeorološka stanica?
PINOVA METEO
AGROMETEOROLOŠKA STANICA
•
Mjeri i sakuplja uzorake iz nasada svakih (1-10) min
•
Slanje podataka pomoću GPRS sustava
(10-256) min na server
•
Mogućnost odabira modela prema vlastitim potrebama
•
Autonomno napajanje
•
Aplikacija PinovaSoft s prognoznim modelima
• Fuzikladij (Venturia inaequalis)
• Bakterijska palež (Erwinia amylovora)
• Peronospora (Plasmopara viticola)
• Pepelnica (Uncinula necator)
• Cercospora (Cercospora beticola)
SENZORI PINOVA METEO STANICE
ENZORI
PINOVASOFT APLIKACIJA
• Prikuplja i obrađuje izmjerene podatake od strane Pinova Meteo stanice
• Očitava i prikazuje apsolutne vrijednosti svih mjerenih parametara i njihove
prosječne, maksimalne, minimalne i kumulativne vrijednosti kroz sat, dan, tjedan ili
mjesec
• Zbraja efektivne temperature u određenom periodu kako bi se mogli odrediti rokovi
suzbijanja štetnika
• Izračunava vjerovatnost infekcije i daje prognozu bolesti
• Izračunava evapotranspiraciju i točku rosišta
• Omogućen upis komentara
• Prikazuje sve izmjerene podatke, prognoze bolesti u tabličnom ili grafičkom prikazu
GRAFIČKI PRIKAZ APLIKACIJE PINOVASOFT
GRAFIČKI PRIKAZ APLIKACIJE PINOVASOFT
DNEVNI PRIKAZ OSNOVNIH PARAMETARA
SUMA TEMPERATURA
6 SATNI PRIKAZ
FUZIKLADIJ
•
PERONOSPORA VINOVE LOZE
•
PRIMARNA INFEKCIJA
PERONOSPORA VINOVE LOZE
SEKUNDARNE INFEKCIJE
PEPELNICA VINOVE LOZE
PRIMARNE INFEKCIJE I INDEKS OPASNOSTI OD SEEKUNDARNIH INFEKCIJA
SIVA PLIJESAN VINOVE LOZE
JEDNOSTAVAN ODABIR ŽELJENIH PARAMETARA
2 SATNI TABELARNI PRIKAZ
DNEVNI TABELARNI PRIKAZ
MJESEČNI TABELARNI PRIKAZ
PREDNOSTI PINOVA METEO STANICE
•
Jednostavna za postavljanje, rukovanje, održavanje i upotrebu
•
Prilagodljiva za različita mjerenja
•
Precizna i pouzdana
•
Precizno određivanje rokova tretiranja određene biljne bolesti ili štetnika
•
Pomaže pri određivanju rokova i obroka navodnjavanja
•
Pravovremena primjena i ušteda sredstava za zaštitu bilja (i novca)
•
Primjena agrotehničkih mjera nakon ekstremnih klimatskih uvjeta i primjena agrotehničkih
zahvata u klimatskim prilikama u kojima se postižu najbolji rezultati
•
Određivanje mikroklimatskih prilika određene lokacije – olakšava izbor najpogodnijih vrsta i
sorata upravo za vaš nasad, te omogućuje pravovremenu i optimalnu primjenu pojedinih
tehnologija uzgoja, što uvelike daje prednost poljoprivredniku i na kraju dovodi do velike uštede
novca
•
Brzi dohvat i vrlo jasan pregled svih izmjerenih parametara u željenom periodu
•
Ušteda energije, vremena i novca
•
Najpovoljnija cijena na tržištu
PINOVA MOBILE
•
PinovaMobile aplikacija je internet aplikacija kojoj nije potrebna
instalacija i može joj se pristupiti sa bilo kojeg uređaja koji ima
pristup internetu (mobiteli, tableti, osobna računala)
•
Kroz aplikaciju korisniku je omogućen:
• Uvid u sve izmjerene podatke
• Desetodnevna vremenska prognoza
• Kalkulator temperaturnih suma
•
Kroz aplikaciju svojim korisnicima planira omogućiti:
• Uvid u pojave zadovoljenosti uvjeta za infekciju
• Podesive alarme koji će korisnike upozoravati ako je neka
vrijednost sa senzora prešla ili dosegla upisanu vrijednost
definiranog alarma
Pinova d.o.o.
Adresa: Bana J. Jelačića 22C, Čakovec
E-mail: [email protected]
Web stranica: pinova.hr

similar documents