ZAKAJ SO BILE PODELJENE NOBELOVE NAGRADE ZA KEMIJO?

Report
II. gimnazija Maribor
ZAKAJ SO BILE PODELJENE NOBELOVE
NAGRADE ZA KEMIJO?
Seminarska naloga pri informatiki in kemiji
Mentor vsebine: prof. Zdenka Keuc
Mentor oblike: prof. Mirko Pešec
Avtor: Katja Žišt, 1. f
Farovec, 2011
Moja spletna stran: https://sites.google.com/site/ziskat2010/
KAZALO










Uvod
Alfred Nobel
Nobelova nagrada
Nobelova oporoka
Obred podelitve
Mednarodno leto kemije
Marie Curie
Nobelovi nagrajenci za kemijo
Zaključek
Viri in literatura
UVOD



Kaj je Nobelova nagrada?
Leto 2011 – mednarodno leto kemije?
Dobitniki Nobelovih nagrad za kemijo
kazalo
Alfred Nobel



Alfred Nobel, 21. oktobra 1833 ( Stockholmu na
Švedskem)
V Saint Petersburg 1842 (Nikolay Nikolaevich
Zinina) začel študij kemije.
Raziskovanje eksploziva (uporaba in stabilizacija
nitroglicerina)






Štirje najpomembnejše Nobelove iznajdbe:
- 1864 Nobelov vžigalnik z živosrebrno kapico
- 1867 dinamit
- 1875 razstrelilna želatina
- 1887 balistit
1895 (v oporoki svoj denar zapustil
za namen Nobelove nagrade)
kazalo
slika 1: Alfred Nobel

S kemijo se vsakodnevno srečujemo
(izvajamo eksperimente)
eksperiment
NOBELOVA NAGRADA


je najvišja znanstvena nagrada (za čas svojega
ustvarjalnega dela)
Nobelova nagrada (zlato medalja, Nobelova
diploma in ček z denarno nagrado)
kazalo
slika 2: Nobelova medalja za kemijo
NOBELOVA OPOROKA
“Moja izrecna želja je, da se pri podelitvi nagrad ne
gleda na nacionalnost kandidatov, kar pomeni, da se
nagrada podeli tistim, ki si jo najbolj zaslužijo, pa ni
važno, ali je Skandinavec ali ne.”
(Iz testamenta Alfreda Nobela)



Delitev nagrade med dve deli (več oseb)
Dela morajo biti natisnjena (objavljena)
Če denarja nagrajencu ni mogoče dati, se le-ta vrne v
sklad
kazalo
OBRED PODELITVE






10. decembra (obletnica Nobelove smrti)
v veliki dvorani Koncertne palače
Fanfare stockholmske filharmonije  uvertura
natančno predpisani obred in spored (govori,
koncertne točke
Predstavijo nagrajence
Švedski kralj  podeli nagrade
kazalo
MEDNARODNO LETO KEMIJE





Marie Curie
Vizija 
a) vzbuditi državljane za spoznavanje in osvajanje
verodostojnega kemijskega znanja.
b) napredovanje v poznavanju in rokovanju s
kemikalijami
c) odkrivanje svojega bodočega poklica in položaja v
kemiji
kazalo
Slika 3: 2011- mednarodno leto kemije
Marie Curie
Marie Curie (1911) dobitnica Nobelove nagrade
(100 obletnica)
polonij
prečiščevanju radijevega klorida

radij
kazalo
Slika 4: Marie in Pirre v laboratoriju
NOBELOVI NAGRAJENCI ZA KEMIJO

1901  Jacobus Henricus van 't Hoff
za odkritje zakonov kemične dinamike in
osmoznega tlaka v raztopinah
NOBELOVI NAGRAJENCI ZA KEMIJO


2010  Richard F. Heck, Eiichi Negishi, Akira Suzuki
organske sinteze  nove načine tvorbe vezi med C
atomi z reakcijami križne sklopitve (paladijev
katalizator)
kazalo
slika 5: dobitniki Nobelove nagrade (2010), Heck, Eiichi, Suzuki
ZAKLJUČEK


živimo v dobi znanosti
Nobelova nagrada  pohvala,nagrada za dobro
(življenjsko) delo
»Uspeti v znanosti je hazardni posel in velika odkritja
niso zmeraj plod velikih mislecev«
(Max Perutz, dobitnik kemijske Nobelove nagrade
(1962))
kazalo
VIRI IN LITERATURA






Slikovni viri
Slika 1: Dostopno na URL-naslovu: http://world-famouspeople.blogspot.com/2010/08/alfred-nobel.html, [prevzeto: 2.6.2011, 15.20]
Slika 2: Dostopno na URL-naslovu:
http://www.loc.gov/rr/scitech/hottopics/nobel2004.html, [prevzeto, 2.6.2011,
15.20]
Slika 3: Dostopno na URL-naslovu: http://www.ki.si/novice/singleprikaz/novice/novica/mednarodno-leto-kemije/, [prevzeto: 2.6.2011, 15.23]
Slika 4: Dostopno na URL naslovu:
http://www.kvarkadabra.net/article.php/MarieCurie, [prevzeto: 2.6.2011, 15.24]
Slika 5: Dostopno na URL naslovu:
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/10/carbon-catalysts-get-chemistryn.html, [prevzeto: 2.6.2011, 15.30]






Dostopno na URL naslovu [ONLINE] : http://24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/podelitevnobelovih-nagrad.html, [povzeto; 2.6.2011, 17.15]
Dostopno na URL naslovu [ONLINE]:
http://www.kemija.org/index.php/component/content/article/232-nobelovi-nagrajenci-izpodroja-kemije, [povzeto; 2.6.2011, 17.20]
Dostopno na URL naslovu [ONLINE]:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nobelova_nagrada_za_kemijo, povzeto; 2.6.2011, 17.20
Dostopno na URL naslovu [ONLINE]: http://www.zbirka.si/nobelova-nagrada/, [povzeto;
2.6.2011, 17.25]
Dostopno na URL naslovu [ONLINE]:
http://www.radiokrka.com/Novice/Novica/tabid/90/selectmoduleid/368/ArticleID/39104/
reftab/87/Default.aspx, [povzeto;2.6.2011, 17.26]
Dostopno na URL naslovu [ONLINE]:
http://www.radiokrka.com/Novice/Novica/tabid/90/selectmoduleid/368/ArticleID/39104/
reftab/87/Default.aspx, [povzeto; 2.6.2011, 17.27]
kazalo
HVALA ZA POZORNOST! 

similar documents