Prezentacija za Ministarstvo gospodarstva

Report
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Proces privatizacije i
restrukturiranja hrvatskih
brodogradilišta
Zagreb, srpanj 2012. godine
Sanacija i restrukturiranje od 1992. do danas

1. Sanacija 1999 – 2001:
7,8 milijarde kuna
država okvirno 3,3 milijarde kuna
ostali vjerovnici 4,5 milijardi kuna

2. Sanacija 2002:
2,8 milijardi kuna

Najava privatizacije 2004:
PEP - Pretpristupni ekonomski program

Interno restrukturiranje:
2007. godine
AZTN 2008. godine obustavlja postupak
(programi ocijenjeni neodrživima)


Svibanj 2008. – Odluka VRH o restrukturiranju putem privatizacije
1. krug privatizacije:
2009. godine (natječaj za kupnju dionica)
2. krug privatizacije:
2010. godina (natječaj za kupnju dionica)
3. krug privatizacije:
2010. godina za Kraljevicu
3. krug privatizacije:
2011. godina za 3. MAJ

Odluke o privatizaciji/stečaju:



2012.godina
2
Zatečeno stanje 1.1.2012.

Zatvoreni pristupni pregovori sa EU (30. lipnja 2011.)
– Zatvoreno Poglavlje 8 – TRŽIŠNO NATJECANJE
• svi programi restrukturiranja dobili “zeleno svjetlo”
• Prilog VIII Ugovora o pristupanju

Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u
postupku restrukturiranja (svibanj 2011.)
– Zakonska podloga za realizaciju financijskog dijela
restrukturiranja (9,3 mrd kuna u javni dug)

Od završetka pregovora intenzitet aktivnosti se
smanjio
3
Aktivnosti 1-7. 2012.



Razriješene dvojbe oko pravnih aspekata rješavanja
imovinsko-pravnih pitanja
Dodatni “due dilligence” ponuditelja
Odluke VRH od 22. ožujka 2012
– Odbijanje ponuda “Jadranskih ulaganja” za 3. maj,
Brodotrogir i Kraljevicu
– Prihvaćanje ponude DIV za Brodosplit
– Početak definiranja koncepta privatizacije Uljanika
– Definiranje koncepta privatizacije za 3. maj i Brodotrogir
– Kraljevica – stečaj

Preuzimanje svih dugova brodogradilišta sa
državnim jamstvom - 29. veljače 2012.
4
Aktivnosti 1-7. 2012.

Tehničke konzultacije u EK – travanj, lipanj

Pregovori sa DIV oko definiranja kupoprodajnog
ugovora

Pregovori sa brodovlasnicima oko preuzimanja
brodova iz Kraljevice
– Isplata potraživanja zaposlenika
– Namirenje 60% svih potraživanja dobavljača i kooperanata
5
Aktivnosti 1-7. 2012.

Sjednica VRH 20. lipnja 2012.
– Koncept privatizacije 3. maja

Odluka VRH od 5. srpnja 2012.
– Koncept privatizacije Uljanika

Odluke VRH od 12. i 19. srpnja 2012.
–
–
–
–
Privatizacija Brodotrogira
Prihvaćanje ponude “Kermas energija”
Početak pregovora o kupoprodajnom ugovoru
Informacija VRH o prijedlogu ugovora o prodaji i prijenosu
dionica Brodosplita
6
Financijska usporedba
Jučer (1992-2012)
 Ukupno utrošeno:
 Prosječno godišnje:
28 mrd HRK
1,4 mrd HRK
Sutra (2012-2017)
 Ukupno predviđeno:
 Prosječno godišnje:
2,5 mrd HRK
0,5 mrd HRK

Rizik poslovanja prelazi na nove vlasnike
7
REZIME: SANACIJE I POTPORE
U RAZDOBLJU 1992. – 2017. GODINE (000 HRK)
Opis:
Izvršene vjerovničke sanacije za 1992. – 2002. god. u kojima je Proračun
RH participirao sa 6,17 mlrd kn
ULJANIK
3. MAJ
BRODOSPLIT
BRODOTROGIR
KRALJEVICA
UKUPNO
2.568.855
2.602.249
3.844.333
1.126.793
515.395
10.657.625
Subvencije isplaćene za razdoblje 2000. - 2005. god.
670.000
390.000
600.000
180.000
60.000
1.900.000
Subvencije isplaćene za razdoblje 2006. – IX.2009. god.
426.000
313.159
434.809
147.224
74.965
1.396.157
0
1.938.092
2.140.340
680.494
310.677
5.069.603
718.772
2.630.899
3.285.221
1.793.569
922.091
9.350.552
4.383.627
7.874.399
10.304.703
3.928.080
1.883.128
28.373.937
II. BUDUĆE POTPORE za restrukturiranje koje bi, prema programima
restrukturiranja, teretile Proračun RH u narednom petogodišnjem
razdoblju (2012. - 2017.) (Za Brodotrogir i 3. Maj radi se o procjeni;
Kraljevica - opremine zaposlenicima)
0
584.794
1.263.000
345.000
63.734
2.256.528
UKUPNO SANACIJE I POTPORE ZA RAZDOBLJE OD 1992. - 2017. (I. + II.)
4.383.627
8.459.193
11.567.703
4.273.080
1.946.862
30.630.465
Protestirana državna jamstva u razdoblju 2008. – 2012. god. na dan
29.02.2012. (sa kamatama)
Preuzimanje ispunjenja duga i plaćanja obveza po kreditima s državnim
jamstvima sa stanjem 29.02.2012. temeljem prihvaćenih programa
restrukturiranja (a koje obveze se odnose za razdoblje od 2003. – 2013.)
i to: do visine tražbine brodogradilišta od RH s osnova naknade po
Sporazumu, te otpis i pretvaranje preuzetih obveza po kreditima s
državnim jamstvima u javni dug iznad visine tražbine brodogradilišta s
osnova naknade po Sporazumu
I. UKUPNO SANACIJE I POTPORE ZA RAZDOBLJE 1992. - 2012.
8
Hvala na pažnji!
9

similar documents