strategija prodajne agencije caerus za prodajo

Report
IN
INFINITIV
d.o.o.
KOGENERACIJA
/ z nami boste privarčevali več
DEJAN ŠLEMER, univ. dipl. inž. str.
SLAVICA KLEMENČIČ, univ. dipl. ekon.
PRILOŽNOST JE POTRKALA NA MOJA
VRATA
www.caerus.si, [email protected], [email protected]
Sočasna Proizvodnja Toplote in Elektrike
Moja najljubša primerjava: kogeneracija nas prevaža in jo z
veseljem uporabljamo, še posebej pozimi 
ODLOČITEV?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
POSTOPEK!
Pregled obstoječega stanja (osnovna informacija o smiselnosti)
Dimenzioniranje in preračuni (osnovna informacija o smiselnosti)
Odločitev o lastni investiciji ali kontraktingu
Pridobitev informacije o možnosti priključitve (Elekt. MB)
Odločitev o načinu obratovanja – 10let (osnovna študija)
Podpis pogodbe z izvajalcem (na podlagi informacije)
Določitev in ureditev načina financiranja (razširjena študija)
?(kandidiranje na AGENRS)?
Priprava PZI (PGD) projektov in pridobitev projektnih pogojev
Postavitev SPTE enote (gradbena dela)
?Pridobitev gradbenega dovoljenja? (nad 50KW)
Priključitev SPTE enote na toplovodno omrežje in na električno
omrežje
Inšpektorski pregled izvedenih del in pogon elektrarne
Vloga in odločba za deklaracijo o napravi
Vloga in odločba o obratovalni podpori za električno energijo
Podpis pogodbe z BORZEN d.o.o. Za obratovalno podporo
Že imate izbrano pravo kogeneracijo? Kam z
elektriko? Za kako ceno?
Kontrakting ali lastna investicija?
30 ali 33KW?
50 ali 100KW?
Lastna poraba elektrike ali prodaja v
mrežo?
Zagotovljeni odkup ali obratovalna
podpora?
Kakšna kogeneracija je prava?
Prepustiti odločitev drugemu ali pridobiti
dovolj informacij, da ste sami
prepričani, kaj je naboljše za vas?
Vsak energetski sistem ima svoje posebnosti!
Povprečni izračuni niso optimalni!
KOGENERACIJA – z nami boste privarčevali več
Informacija, študija, študija za banko
1. Izdelamo vam osnovno informacijo o smotrnosti!
2. Izdelamo vam osnovno študijo izvedljivosti!
3. Izdelamo vam razširjeno študijo izvedjivosti!

Z osnovno informacijo o smotrnosti pridobite vse potrebne
podatke o najprimernejši kogeneraciji.
(90€)
Z osnovno študijo izvedljivosti pridobite vse potrebne podatke o
najprimernejši kogeneraciji za 10 letno obdbobje in poslovni načrt.
Rezultati so prikazani grafično in pripravljeni tako za tehnike kot za
ekonomiste.
(po ceniku: npr. do 10KW-1.390€, do 33KW-2.750, do 50KW-3.890€)

Z razširjeno študijo izvedljivosti pridobite vse, kar vključuje
osnovna študija izvedljivosti, dodano je vse potrebno za dogovore z
banko o izvedbi financiranja kogeneracije, usklajeno z banko.
(po ceniku: npr. do 10KW-2.390€, do 33KW-3.750, do 50KW-4.890€)

LASTNA INVESTICIJA
1 leto
2 leto
3 leto
4 leto
5 leto
6 leto
7 leto
8 leto
9 leto
10 leto
0.00 €
-500,000.00 €
-1,000,000.00 €
-1,500,000.00 €
pred SPTE
-2,000,000.00 €
po SPTE
-2,500,000.00 €
-3,000,000.00 €
-3,500,000.00 €
-4,000,000.00 €
-4,500,000.00 €
ALI KONTRAKTING
1 leto
2 leto
3 leto
4 leto
5 leto
6 leto
7 leto
8 leto
9 leto
10 leto
0.00 €
-500,000.00 €
-1,000,000.00 €
-1,500,000.00 €
-2,000,000.00 €
-2,500,000.00 €
-3,000,000.00 €
-3,500,000.00 €
-4,000,000.00 €
-4,500,000.00 €
brez SPTE
po vgradnji SPTE
LASTNA INVESTICIJA
STROŠEK ENERGETIKE
plin
elektrika
SKUPAJ
pred vgradnjo SPTE
-133.463 € odhodek
-273.361 € odhodek
-406.824 € odhodek
po vgradnji SPTE
plin
-155.517 €
odhodek
elektrika
-170.474 €
odhodek
stroški SPTE
-15.170 €
odhodek
SKUPAJ
-341.162 €
odhodek
subvencija elektrika
164.831 €
prihodek
SKUPAJ
-176.330 € odhodek+prihodek
-15.170
-133.463
-273.361
-155.517
plin
elektrika
-170.474
plin
elektrika
stroški SPTE
LASTNA INVESTICIJA
Strošek za energetiko pred vgradnjo SPTE in po vgradnji SPTE
prihranek
pred SPTE
po SPTE
1 leto
2 leto
3 leto
4 leto
5 leto
6 leto
7 leto
8 leto
9 leto
10 leto
-406.824 -813.649 -1.220.474 -1.627.298 -2.034.123 -2.440.948 -2.847.773 -3.254.597 -3.661.422 -4.068.247
-176.330 -352.661 -528.991 -705.322
-881.652 -1.057.982 -1.234.313 -1.410.643 -1.586.974 -1.763.304
1 leto
2 leto
3 leto
4 leto
5 leto
6 leto
7 leto
8 leto
9 leto
10 leto
0.00 €
-500,000.00 €
-1,000,000.00 €
-1,500,000.00 €
-2,000,000.00 €
-2,500,000.00 €
-3,000,000.00 €
-3,500,000.00 €
-4,000,000.00 €
-4,500,000.00 €
pred SPTE
po SPTE
LASTNA INVESTICIJA
investicija 1 leto
2 leto
-589.794 -385.299 -175.202
1,800,000.00 €
1,600,000.00 €
1,400,000.00 €
1,200,000.00 €
1,000,000.00 €
800,000.00 €
600,000.00 €
400,000.00 €
200,000.00 €
0.00 €
-200,000.00 €
-400,000.00 €
-600,000.00 €
3 leto
41.693
4 leto
265.388
5 leto
495.883
6 leto
726.377
7 leto
8 leto
9 leto
10 leto
956.871 1.187.365 1.417.860 1.648.354
LASTNA INVESTICIJA
Podpis pogodbe z BORZEN d.o.o. za
obratovalno podporo za 10let.
KONTRAKTING
STROŠEK ENERGETIKE
plin
elektrika
SKUPAJ
pred vgradnjo SPTE
-133.463 € odhodek
-273.361 € odhodek
-406.824 € odhodek
plin
elektrika mreža
elektrika SPTE
toplota SPTE
SKUPAJ
po vgradnji SPTE
-32.461 €
-170.474 €
-68.642 €
-87.729 €
-359.308 €
odhodek
odhodek
odhodek
odhodek
odhodek
-32.461
133.463
273.361
plin
-87.729
elektrika mreža
plin
elektrika
-68.642
-170.474
elektrika SPTE
toplota SPTE
KONTRAKTING
prihranek
brez SPTE
po vgradnji SPTE
letni prihranek
1 leto
2 leto
3 leto
4 leto
5 leto
6 leto
7 leto
8 leto
9 leto
10 leto
-406.824 -813.649 -1.220.474 -1.627.298 -2.034.123 -2.440.948 -2.847.773 -3.254.597 -3.661.422 -4.068.247
-359.308 -718.616 -1.077.924 -1.437.233 -1.796.541 -2.155.849 -2.515.157 -2.874.466 -3.233.774 -3.593.082
47.516 95.032 142.549 190.065 237.582 285.098 332.615 380.131 427.648 475.164
1 leto
2 leto
3 leto
4 leto
5 leto
6 leto
7 leto
8 leto
9 leto 10 leto
0.00 €
-500,000.00 €
-1,000,000.00 €
-1,500,000.00 €
-2,000,000.00 €
brez SPTE
po vgradnji SPTE
-2,500,000.00 €
-3,000,000.00 €
-3,500,000.00 €
-4,000,000.00 €
-4,500,000.00 €
KONTRAKTING
Podpis pogodbe s kontrakting partnerjem za
dobavo toplotne in električne energije za 10
let.
Pogajanja s kontrakting partnerjem o cenah
toplotne in električne energije.
Vezava cene toplote iz SPTE na ceno
zemeljskega plina.
Vezava cene elektrike iz SPTE na ceno elektrike
iz mreže.
LASTNA INVESTICIJA ALI KONTRAKTING
1,800,000.00 €
1,600,000.00 €
1,400,000.00 €
1,200,000.00 €
1,000,000.00 €
800,000.00 €
600,000.00 €
400,000.00 €
200,000.00 €
0.00 €
-200,000.00 €
-400,000.00 €
-600,000.00 €
lastna investicija
kontrakting
TEHNIKA-SPTE
TEHNIKA-SPTE





Motor nemškega proizvajalca MAN.
Generator francoskega proizvajalca L&S.
Krmilna elektronika nemških proizvajalcev
Siemens in MotorTech.
Sestava GEN-SET-a nemško družinsko
podjetje Sommer energy z več kot 20
letnimi izkušnjami.
Postavitev elektrarne kombinacija
slovenskega in nemškega znanja ter
izkušenj.
KJE SO KOGENERACIJE POSTAVLJENE













Industrijski objekti
Kopališča
Hoteli
Kmetijski objekti
Bolnišnice, klinike
Domovi za starejše
Vrtnarije
Stanovanjska naselja
Večdružinske hiše
Čistilne naprave
Poslovni objekti
Šole
Vrtci
NAŠI SKUPNI CILJI
Visoka varnost investicije na temeljih individualnega pristopa
in usmerjenosti v prihodnost.
Sodobne tehnične rešitve na temeljih dolgoletnih izkušenj in
zanesljive tehnike.
Izdelana študija s strani oseb z dolgoletnimi izkušnjami in na
podlagi zanesljive tehnike zmanjša rizičnost investicije.
Odprta vprašanja se rešujejo sproti. Mi smo vam vedno na
razpolago.
Zanesljivo servisiranje s pomočjo certificiranih serviserjev.
Da vas razbremenimo, se dogovorimo za upravljanje
elektrarne.
NAŠE SLOVENSKE REFERENCE
1. Prva biodizelska elektrarna v Sloveniji, kraj postavitve: Benedikt v Slovenskih goricah, električna
moč: 950KW.
2. Kogeneracija na zemeljski plin, kraj postavitve: Gornja Radgona, električna moč: 49,9KW.
3. Kogeneracija na zemeljski plin, kraj postavitve: Ruše, električna moč: 230KW.
4. Kogeneracija na zemeljski plin, kraj postavitve: Kranj, električna moč: 150KW.
5. Kogeneracija na deponijski plin, kraj postavitve: Kranj, električna moč: 250KW.
6. Kogeneracija na zemeljski plin, kraj postavitve: Nova Gorica, električna moč: 990KW.
7. Kogeneracija na lesni plin, kraj postavitve: Radlje ob Dravi, električna moč: 150KW.
8. Študija postavitve bioplinske elekrarne, kraj postavitve: Ptuj, električna moč: 1.980KW.
9. Študija postavitve kogeneracije ne lesni plin, kraj postavitve: Velenje, električna moč: 500KW.
10. Študija postavitve ORC kogeneracije, kraj postavitve: Benedikt v Slovenskih goricah, električna
moč: 100KW.
11. Študija postavitve fotovoltaične elektrarne, kraj postavitve: Gornja Radgona, električna moč:
616KW.
12. Študija postavitve kogeneracije na zemeljski plin, kraj postavitve: Parczew (Poljska), električna
moč: 2.080KW.
13. Študija postavitve kogeneracije na zemeljski plin, kraj postavitve: Šempeter v Savinjski dolini,
električna moč: 49,9KW.
14. Študija postavitve kogeneracije na zemeljski plin, kraj postavitve: Ljutomer, električna moč:
49,9KW.
15. Študija postavitve kogeneracije na zemeljski plin, kraj postavitve: Maribor, električna moč: 30KW.
16. Študija postavitve kogeneracije na zemeljski plin, kraj postavitve: Parczew (Poljska), električna
moč: 250KW.
17. Študija postavitve kogeneracije na zemeljski plin, kraj postavitve: Gornja Radgona, električna
moč: 49,9KW.
18. Študija postavitve biodizelske kogeneracije, kraj postavitve: Ormož, električna moč: 999KW.
HVALA
Če nimate vprašanj, obstajata samo dve možnosti:
1.
Predstavitev vas je popolnoma navdušila in sledi naročilo v roku 24ur.
2.
Predstavitev je bila popolnoma zanič in komaj čakate, da pridete na sveži zrak.
3.
4.
Kontakt: [email protected]
GSM: 031 413 265
INFINITIV d.o.o.
PRILOŽNOST JE POTRKALA NA MOJA
VRATA
www.caerus.si, [email protected]

similar documents