Za*to ljuta?

Report
ZAŠTO LJUTA?
ZNAČAJ PODRUČJA
- PODRUČJE DIVLJINE
- PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA F BIH
(PLANIRANI NACIONALNI PARK)
- VISOK STEPEN BIODIVERZITETA
- KANJON – 3 TJESNACA
- POTENCIJAL ZA RAZVOJ TURIZMA- KANJONING
PROBLEM
PROBLEM
- KONCESIJE ZA 10 (12) MHE
- PROMJENA PROJEKTA: 3 BRANE
- IZDATE OKOLINSKE DOZVOLE
HRONOLOGIJA RAZVOJA PROBLEMA
10.11.2000. VLADA F BIH DONOSI ZAKLJUČAK O POKRETANJU KONCESIONOG POSTUPKA ZA HE KORIŠTENJE LJUTE:- SVEUKUPNA INSTALISANA SNAGA 8,8
MW
2001 OPĆINA KONJIC RASPISUJE TENDER ZA DODIJELU KONCESIJE ZA: 12 MHEU SLIVU RIJEKE LJUTA UKUPNE SNAGE 5,4 MW I GODIŠNJE PROIZVODNJE 30,2
MW
2005 (?) – (VJEROVATNO) POTPISAN KONCESIONI UGOVOR SA ELEKTROPRIVREDOM BIH/TURBOINŠTITUT SLO I OPĆINE KONJIC
2005 – ENERGOINVEST HIGRA AKTUELIZIRA STUDIJU HE ISKORIŠTENJA LJUTE NA ZAHTJEV KONCESIONARA TURBOINŠTITUT
2006-2007 – ENEROINVEST HIGRA RADI IDEJNE PROJEKTE ZA MHE
2009 – INGHYDRO D.O.O. SARAJEVO RADI OPTIMIZACIONU ANALIZU DISPOZICIONIH I TEHNIČKIH RJEŠENJA (PREDVIĐENA IZGRADNJA 7 MHE U GORNJEM
TOKU)
2007 (?) – ZBOG ODUSTAJANJA OD IZGRADNJE HE LJUBUČA NA NERETVI (ČIJA AKUMULACIJE BI DOSEZALA U DONJI TOK LJUTE), KONCESIONAR ODLUČUJE
DA IZRADI NOVU STUDIJU OPTIMALNE VARIJANTE HE KORIŠTENJA LJUTE KOJU JE URADIO ENERGOINVEST HIGRA.
2011 – RADI SE NOVI IDEJNI PROJEKTI ZA TRI HE, OVAJ PUT SA BRANAMA KOJE RADI GEING SKOPLJE
10.2.2011. – JAVNA PREZENTACIJA PROJEKTA U KONJICU – KONCESIONAR SPOMINJE BRANE VISINE 12 M.
29.5.2012. – KONCESIONAR TURBOINŠTITUT PODNOSI ZAHTJEV ZA PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ F MOIT
4.10.2012. – ODRŽAVA SE JAVNA RASPRAVA U KONJICU
10.12.2012. –IZVJEŠTAJ KOMISIJE O PRIHVATANJU STUDIJE. PROF. SENKA BARUDANOVIĆ TRAŽI DA SE NAVEDE ČINJENICA DA SE ONA PROTIVI
PROJEKTU.
31.01.2013. – ODRŽAVA SE SASTANAK STRUČNE KOMISIJE, PREDSTAVNIKA INVESTITORA, NOSIOCA IZRADE STUDIJE I PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA.
07.03.2013. – IZDATA VODNA SAGLASNOST OD STRANE AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA.
23.04.2013.- F MOIT IZDAJU RJEŠENJA KOJIM SE IZDAJU OKOLINSKE DOZVOLE.
KAMPANJA, AKCIJA...
KAMPANJA, AKCIJA...
- KONSULTACIJE
- PRIKUPLJANJE/ RAZMJENA INFORMACIJA
- MEDIJI
- POKRETANJE UPRAVNOG SPORA
- PROTESTI
- NASTAVAK MEDIJSKE KAMPANJE - FILMOVI
- UKLJUČENE ORGANIZACIJE
UPRAVNI SPOR
UPRAVNI SPOR
- POKRENUT NA VRIJEME
- RJEŠENJA NISU
POSTALA
PRAVOSNAŽNA
- „KUPILI“ VRIJEME
- JEDINI NAČIN
- „POTRAGA“ ZA
ADVOKATOM
- NEINFORMISANOST
PORED „ŽIVOG“ ARHUS
CENTRA
- NEPROVJERENE
INFORMACIJE:
POGREŠAN FOKUS
PROTEST
PROTEST
HANDIKEPI
-
UN DAN ŽIVOTNE SREDINE
-
PROTESTI ZA JMBG
-
-
STRATEGIJA
-
200-300 UČESNIKA
-
U POTPUNOSTI
OSTVAREN PLAN
-
DIJELOM USPIO
PERFORMANS
-
SARADNJA SA POLICIJOM
-
PROTESTNA ŠETNJA : ODLUČNOST
-
BEZ INCIDENTA
-
PERFORMANS „PARADA ZANIMANJA“: FOKUS
-
-
MINIMALNO OMETANJE/MAKSIMALNA PORUKA
IPAK MEDIJSKI
PROPRAĆEN
-
KONTROLA SIGURNOSTI I PONAŠANJA
-
SJEDIŠTE TURBOINŠTITUT
????
SCENARIO I TOK
-
OKUPLJANJE I OBRAĆANJE
-
ŠETNJA (4 STANICE)
-
ČITANJE I PREDAJA ZAHTJEVA
NASTAVAK KAMPANJE
MEDIJSKA KAMPANJA
- FILM „SLATKA LJUTA“
-
EMITOVAN ISTO VEČE
- DRUGI DIO FILMA „LJUTA SAM“
-
EMITOVAN
-
KANDIDOVAN ZA FESTIVAL
- ZELENI NERETVA
ANALIZA
• VRIJEDNOST PRIRODNOG
NASLIJEĐA
• PODRŠKA LOKALNE
ZAJEDNICE
• ENTUZIJAZAM
• POTENCIJAL I KAPACITET
• FINANSIRANJE
• NEINFORMISANOST
• UMREŽAVANJE
• NEPOVJERENJE
• PRAVNI SISTEM
• NEISTRAJNOST
STATUS
STATUS
-
ČEKAMO SUDSKO RJEŠENJE
-
TURBOINŠTITUT PRENIO OVLASTI NA LOKALNOG
ZASTUPNIKA
-
OPĆINSKO VIJEĆE PRENIJELO KONCESIJU NA ISTOG
-
PRITISAK LOKALNE VLASTI NA „ZELENE-NERETVA“
-
KAMPANJA „MIRUJE“
-
IZDATE OKOLINSKE DOZVOLE
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČCI
-
PRAVNI PUT „RADI“
-
PROTESTI –
-
KONKRETNA AKCIJA KOJA OKUPLJA ISTOMISLJENIKE I ANIMIRA JAVNOST
-
ZAŠTITA PRIRODE IMA PODRŠKU
-
ALTERNATIVE „EKONOMSKOM“ RAZVOJU SU NEOPHODNE
-
OBRAZOVANJE I INFORMISANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA JE PRIORITET
-
POTREBNA STALNA BAZA KOJA RADI NA:
-
PRAĆENJU I PRIKUPLJANJU INFORMACIJA
-
ODRŽAVANJU AKTIVNOSTI
-
AKTIVNIJE UČEŠĆE U DONOŠENJU LEGISLATIVE
-
INICIRANJE IZMJENA LEGISLATIVE NA NIŽIM NIVOIMA (PRAVILNICI)
ZA SADA TOLIKO...
U KAMPANJI SA:
Društvo studenata biologije,Volonteri i prijatelji Konjica,Planinarsko društvo „Prenj-Glogošnica 1979, NVO
Cetina-Prenj, Udruženje Ekoviking,Udruženje „Damar omladine“,Centar za životnu sredinu,Centar za
održivi razvoj „Una“,Planinarsko društvo „Energoinvest“, Planinarsko društvo „Lisin“,Planinarsko društvo
„Aerodrom“,Planinarsko društvo „Zlatni ljiljan“,Planinarsko društvo „Igman“, Planinarsko društvo „Prijatelj
prirode“,Planinarsko društvo „Treskavica“,Planinarsko društvo „Runolist“, Planinarsko društvo „Planinar“,
Planinarsko društvo „Bjelašnica“,Klub visokogaraca, Klub ekstremnih sportova „No Comment“,Udruženje
„Naše ptice“, Alpinistički klub „Sarajevo“, Udruženje „Rakitnica“, Studentski parlament u Sarajevu (SPUS),
Arhuus Centar, UN Environment Programme za BiH, NVO Horizont, HSBH „Atra“, MTBA...

similar documents