Tekstilna industrija Novog Pazara

Report
Invest, everyone is invited!
INVESTIRAJTE U GRAD DŽINSA
Prezenter:
Edin Kalač - Načelnik OLER
Mart, 2010. Beograd
www.novipazar.org.rs
Jeans from Serbia
Povoljnost ulaganja
Zašto
investirati?
Republika Srbija
• Geografski položaj Srbije,
• Koridor 10,
• Najniži porez na dobit u
Evropi,
• Kreditne olakšice,
• Sporazum CEFTA,
• Sporazum o slobodnoj
trgovini sa Rusijom,
• Sporazum o slobodnoj
trgovini sa Turskom,
• Subvencije za ulaganje
kapitala,
• Olakšane procedure,
• Finansijski posticaj za
novozaposlene,
Novi Pazar
• Povoljan geografski položaj,
• Industrijski centar regije,
• Blizina tržista CG, MAK,
BiH.
• Oslobađanje lokalnih
komunalnih taksi,
• Kvalifikovana radna snaga,
• Duga tradicija tekstilne
industrije,
• Univerziteski centar,
• Industrijski park,
• Budući autobut Bg – Jardan,
• Izvozno orijentisana
ekonomija.
• Mogućnost za broundfeeld,
• SEDA - agencija za razvoj.
Privredni sektori Novog Pazara
Proizvodnja nameštaja
Proizvodnja zdrave hrane
Trgovina i zanatstvo
SEKTORI
Tekstilna industrija
Industrija
obuće
Građevinarstvo
Ekonomska razmena sa inostranstvom
•
•
•
•
Trgovinska razmene Novog Pazara sa inostranstvom: 
1999. godine - 21 mil.$
2006. godine taj 103 mil.$. (4,8 puta više)
2009. godine procena oko 86 mil. $
 Izvor: Agencija SEDA.
TEKSTILNA INDUSTRIJA
•
•
•
40 preduzeća za
proizvodnju tekstila
Kapacitet proizvodnje od
20.000.000 komada
odevnih predmeta godišnje
Oko 15.000 zaposlenih
radnika
TEKSTILNA INDUSTRIJA
•
•
Pokrivamo tržišta Bosne i Hercegovine,
Crne Gore, Hrvatske, Makedonije,
Švajcarske, Rusije, Slovenije Mađarske,
Rumunije, Nemačke, Austrije kao i
ostalih zemalja EU,
Postoji klaster tekstilaca ASSTEX
Prednosti proizvođača tekstila
•
•
•
Brze isporuke sa niskim transportnim troškovima:
u odnosu na zemlje Istočne Evrope i do 4 puta,
u odnosu na Kinu i do 10 puta.
Fleksibilna proizvodnja, brza isporuka malih
porudžbina
Visok kvalitet po konkurentskim cenama.
Proces rasta naših preduzeća
Bolji
Kvalitet
Zadovoljni
kupci
Veće
tržišno
učešće
Veći Profit
Mogućnosti za investiranje
•
•
Proizvodnja za poznatu trgovinsku marku,
Proizvodnja:
- gotovih proizvoda (od kape do čarape)
- prediva i tkanina,
- poluproizvoda,
- repro-materijala (denim platna) i
- proizvoda od otpadnog tekstila.
Trgovačka marka
•
Trgovačka marka - proizvodnja pod “tuđim
imenom”. Procena je da je ovaj vid prodaje u Srbiji znatno
zapostavljen tako da je desetak puta manji u odnosu na zemlje iz
okruženja.
•
Investicije u:
- dizajn,
- transport,
- prodaju,
- promociju,
- postprodajne usluge.
INDUSTRIJSKI PARK
•
Industrijski park (45 hektara) u Novom Pazaru nudi
raznovrsne mogućnosti saradnje:
•
•
•
•
•
•
•
Zajedničko ulaganje
Individualno ulaganje
Zakup prostora
39 pojedinačnih parcela
Grenfeeld i brounfeeld
Svi ostali oblici ulaganja
Industrijski park je lociran u široj gradskoj zoni uz
magistralni put Beograd-Podgorica i poseduje svu
prateću infrastrukturu.
INDUSTRIJSKI PARK
Nove ideje:
•
Sajam tekstila u Moskvi pokazao velike mogućnosti za
proizvođače tekstila iz Novog Pazara:
- Fokus na carinsku uniju Rusije, Belorusije i Kazahstana, tržište od
200 miliona potrošača,
- Srbija u Kurskoj oblasti upravo osniva mešovito preduzeće kao
distributivni centar za srpske proizvode.
- Plan za centre u Kaluškoj, Samarskoj, Tverskoj oblasti, Tataristanu,
Smoljensku, Novgorodu. Pojedinačni potencijal od dva i po miliona
stanovnika, a konkurencija je bitno manja nego u Moskvi.
 Izvor: Privredna komora Srbije.
JEANS FROM SERBIA
Hvala na pažnji!
Edin Kalač, Načelnik Odeljenja za LER
Email: [email protected]
Gradska Uprava Novi Pazar
Mart, 2010.

similar documents