Dio 3 4_ Marketing miks i budzet za 2103

Report
Operativni marketing plan turizma Hrvatske
Dio 3. Marketing miks za 2013. godinu
Dio 4. Marketinški proračun za 2013. godinu
Srpanj 2012.
&
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Restrukturiranje marketing miksa
2
Analiza i prijedlozi za svaku aktivnost
3
Marketing miks za 2013. godinu
4
Doprinos ciljevima
&
2
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Restrukturiranje marketing miksa
2
Analiza i prijedlozi za svaku aktivnost
3
Marketing miks za 2013. godinu
4
Doprinos ciljevima
&
3
Operativni marketing plan
Analiza strukture trenutnog marketing miksa
Kategorije
Analiza
1. Administrativni troškovi
•
2. Unapređenje proizvoda
•
3. Marketinška infrastruktura
4. Komunikacije
•
•
5. Oglašavanje
6. Uredi i predstavništva
•
7. Nadzor i edukacija
Unapređenje proizvoda: Podrazumijeva aktivnosti koje je potrebno
obuhvatiti pod imenom „Dizajniranje vrijednosti ponude”
Marketinška infrastruktura: Treba uključiti neke aktivnosti koje su
trenutno navedene pod drugim kategorijama
Komunikacije i oglašavanje: Ove dvije kategorije je potrebno spojiti pod
nazivom „Komunikacija vrijednosti ponude”, gdje će Oglašavanje biti dio
Komunikacija
Uredi i predstavništva: Ova kategorija treba biti dio kategorije
„Administrativni troškovi”, jer su sve aktivnosti povezane sa troškovima
najma, plaćama i ostalim fiksnim troškovima (a ne marketinškim
aktivnostima)
Nadzor i edukacija: Ne bi trebala biti zasebna kategorija, već jedna od
aktivnosti unutar kategorije „Administrativni troškovi”. Nadalje, dio
„Edukacija” je potrebno odstraniti.
Distribucija i prodaja
vrijednosti
Interni marketing
•
Ove tri kategorije nedostaju i potrebno ih je uključiti u strukturu marketing
miksa.
Razno
&
4
Operativni marketing plan
Prijedlog strukture novog marketing miksa
1. Administrativni troškovi
Uključuje aktivnosti koje nisu vezane uz marketing
HTZ-a, kao što su troškovi najma, plaće zaposlenih,
oprema, nadzor, itd.
2. Dizajn vrijednosti
Uključuje kreiranje proizvoda, održavanje i razvoj
aktivnosti
3. Komunikacija vrijednosti
Uključuje aktivnosti za isporuku poruka Hrvatske ciljnim
grupama na emitivnim tržištima
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
Uključuje aktivnosti kojima se Hrvatska čini dostupnom
potencijalnim gostima
5. Interni marketing
Uključuje marketinške aktivnosti namijenjene Hrvatima
(kompanijama, interesnim subjektima, itd.)
6. Marketinška infrastruktura
Uključuje produkciju materijala podrške za ostale
marketinške aktivnosti
7. Potpora turistički nerazvijenim
područjima
Uključuje podršku turistički nerazvijenim područjima
8. Razno
Dio proračuna koji je potrebno definirati tijekom godine
&
5
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Restrukturiranje marketing miksa
2
Analiza i prijedlozi za svaku aktivnost
3
Marketing miks za 2013. godinu
4
Doprinos ciljevima
&
6
Operativni marketing plan
Što učiniti sa marketing miksom za 2012. godinu (sažetak)
Povećati
13 aktivnosti
38%
Zadržati
5 aktivnosti
15%
Reducirati
10 aktivnosti
29%
Eliminirati
6 aktivnosti
18%
34 aktivnosti
100%
Ukupno
&
7
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (1/7)
1. Administrativni troškovi
Naziv
Prijedlog
strategije
Razlozi
Koristi implementacije
strategije
REDUCIRATI
• Mogućnost unapređenja efikasnosti trenutne
strukture
• Lakše upravljanje (manji broj
jedinica i zaposlenih)
• Povećana efikasnost
ZADRŽATI
• Nema razloga za modifikaciju trenutne
situacije
• Nema modifikacije trenutne
situacije
REDUCIRATI
• Previsoki troškovi skladištenja i logistike koje je
potrebno reducirati (vanjska suradnja), a
posebno u smislu nove strategije vezane uz
brošure i tiskane materijale (značajno
smanjenje)
• Smanjenje troškova
• Pojednostavljeno (vanjska
suradnja) upravljanje
Nadzor
POVEĆATI
• Neophodno je investirati u praćenje rezultata
• Efikasni alati praćenja
Nadzorni odbor i
Turističko vijeće
POVEĆATI
• Broj članova / vijećnika će se povećati tijekom
godine.
• Bolje financiranje većeg broja
sastanaka
Uredi i
predstavništva
Troškovi Glavnog
ureda
Skladište i logistika
&
8
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (2/7)
2. Dizajn vrijednosti
Naziv
Prijedlog
strategije
Razlozi
Koristi implementacije
strategije
Potpora
manifestacijama
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Događaji su moćan alat za smanjenje
sezonalnosti
• Povećanje efikasnosti kroz fokus na događaje u
pred i posezoni ili na kontinentu (50%
sredstava) i tijekom sezone (50% sredstava)
• Smanjenje sezonalnosti
• Povećanje svijesti o Hrvatskoj kao
destinaciji punoj života
Potpora razvoju DMO
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• DMO treba imati odgovornost za poboljšanje
lokalne turističke ekonomije, pa tako treba
bolje alate, spremnije profesionalne
zaposlenike i jaču podršku
• Povećanje konkurentnosti
destinacija
• Efikasnija partnerstva
• Kontinuirani proces napretka
Ured za kulturni
turizam
REDUCIRATI
• Sveukupno, aktivnosti Ureda za kulturni
turizam moraju biti fokusiranije
• Fokus na aktivnosti sa većim
utjecajem
• Smanjenje izdavaštva na razinu
osnova
Domus Bonus
projekt
ELIMINIRATI
• Inicijativa nije prihvaćena van područja Istre
• Realociranje sredstava na
efikasnije aktivnosti
&
9
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (3/7)
3. Komunikacija vrijednosti: ONLINE KOMUNIKACIJE
Naziv
Prijedlog
strategije
Razlozi
Internet oglašavanje
(Display)
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Jeftiniji, namijenjeni široj publici i lakše
usmjereni na ciljane segmente, online
oglašavanje će postati najvažniji alat, u smislu
sredstava
• Više ciljane kampanje koje će
značajnije doprinijeti realizaciji
marketinških ciljeva
Online marketing
(SEO + SEM)
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Još uvijek ima mnogo prostora za napredak
za plasiranje Hrvatske u organskim i
pretraživačkim rezultatima (Izvor: Google)
• Povećanje prometa na stranici (i
mikro stranicama)
• Povećana vidljivost kampanja
oglašavanja
Internet stranica
(Upravljanje Internet
stranicom)
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Iako je trenutno izvrsna, postoji potreba za
daljnjim segmentiranjem Internet stranice
(kreiranje mikro stranica), mogućnost
istraživanja tržišta i prilagodba mobilnim
uređajima i drugim prenosivim elektronički
uređajima
• Mikro-stranice koje se temelje na
proizvodima/segmentima i
komuniciraju ciljane (npr.
efikasnije) poruke
• Povećani Internet promet
E-newsletter
(međunarodni)
ELIMINIRATI
• Ova aktivnost biti će dio aktivnosti Odnosi sa
javnošću (u okviru Offline komunikacija)
• Realocirana sredstva
ELIMINIRATI
• Obzirom da je dio strukture Internet stranice,
preporuča se realocirati pretraživač unutar
aktivnosti upravljanja sadržajem Internet
stranice
• Proračun i aktivnosti integrirani sa
Internet stranicom, što povećava
efikasnost
Centralni pretraživač
&
Koristi implementacije
strategije
10
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (4/7)
3. Komunikacija vrijednosti: OFFLINE KOMUNIKACIJE
Naziv
Prijedlog
strategije
Razlozi
Udruženo
oglašavanje
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Jedan od najefikasnijih marketinških alata
• Optimizirati strukturu modela (pojednostavniti)
• Povećanje privatnih investicija u
fokusiranije marketinške aktivnosti koje
se prate (monitoring)
Offline oglašavanje
REDUCIRATI
• Trenutne investicije u opće TV kanale ne
doprinose marketinškim ciljevima
• Ostale offline investicije (tisak, vanjsko ogl., itd.)
mogu se dijelom prenijeti u online marketing
aktivnosti
• Realocirana sredstva na fokusiranije
marketinške aktivnosti
Odnosi s javnošću i
Newsletter
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Trenutno veoma oskudne, ove aktivnosti
mogu raširiti visoko fokusirane poruke na
prava tržišta u veoma određenim periodima
godine
• Publicitet generiran preko odnosa s
javnošću
• Poboljšana verzija Newslettera koji se
distribuira vodećim gospodarskim
subjektima na emitivnim tržištima
Brošure i info
kolaterali
REDUCIRATI
• U današnjem svijetu, brošure se distribuiraju
online: personalizacija, multimedija, fokus i
niski troškovi stoje iza ovog trenda
• Smanjeni troškovi tiskanja, skladištenja i
globalne distribucije
• Povećanje kvalitete i raznovrsnost
materijala
Suveniri i
promidžbeni
materijali
REDUCIRATI
• Ovi proizvodi obično daju malu ili nikakvu
vrijednost gostima, a povezani troškovi su
značajni
• Realocirana sredstva na efikasnije i
ciljane aktivnosti
Info punktovi i
signalizacija
ZADRŽATI
• Nizak proračun, a aktivnost je s dobrom
svrhom
• Nema modifikacije trenutne situacije
Servis dobrodošlice
ZADRŽATI
• Proračun je nizak i daje dobar inicijalni utisak
posjetiteljima
• Nema modifikacije trenutne situacije
&
Koristi implementacije strategije
11
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (5/7)
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
Naziv
Nastupi na
turističkim
sajmovima
Studijska putovanja i
Buy Croatia radionice
Hrvatski kongresni i
insentiv ured
Prezentacije
Hrvatske
Prijedlog
strategije
Razlozi
Koristi implementacije
strategije
REDUCIRATI
• Proračun je prenizak u usporedbi sa utjecajem
na marketinške ciljeve
• Potreba za usklađivanje sa strategijom novih
tržišta
• Realociranje sredstava
• Više posjeta specijaliziranim
sajmovima ć unaprijediti
umrežavanje i prodaju
REDUCIRATI
• Manje smanjenje proračuna je opravdano
optimiziranjem radionica u smislu pozvanih
gospodarskih subjekata (specijalizirane, umjesto
opće radionice) i broja provedenih radionica
• Radionice sa više fokusa
unaprijediti će prodaju kroz jače
udruživanje
ZADRŽATI
• Nema potrebe za modifikacijom sadržaja ili
proračuna
• Nema modifikacije trenutne
situacije
REDUCIRATI
• Drastičan pad se opravdava niskim utjecajem
u smislu ostvarivanja ciljeva ovih prezentacija
• Realocirana sredstva
• Lakše upravljanje preostalim
prezentacijama
&
12
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (6/7)
5. Interni marketing
Naziv
Prijedlog
strategije
Razlozi
Koristi implementacije
strategije
POVEĆATI
• Obzirom na dobro educirane zaposlenike na
višim i srednjim menadžerskim pozicijama u
HTZ-u, ključno je da lokalne TZ i industrija
implementiraju SMPH za 2014. i dalje.
• Priprema sustava za
transformaciju i tranziciju u sustav
regionalnih DMO
REDUCIRATI
• Zadržati sustav nagrada, ali eliminirati dio
Uređenost iz programa „Volim Hrvatsku”
• Nagrađeni projekti vezani uz
poboljšanje turizma u pred i
posezoni i na kontinentu
POVEĆATI
• Poboljšati kvalitetu za razvoj partnerstva,
svijest o turizmu za lokalnu ekonomiju, itd.
• Obavještavati sektor o trendovima,
novostima i događajima
Suradnja sa HOO
ELIMINIRATI
• Ministarstvo turizma mora preuzeti
odgovornost za ove financijske izdatke
• Realokacija sredstava
Potpora strukovnim
udrugama
ELIMINIRATI
• Ministarstvo turizma mora preuzeti
odgovornost za ove financijske izdatke
• Realokacija sredstava
Edukacija
zaposlenika HTZ-a
Nagrade (Volim
Hrvatsku + Hrvatska
turistička nagrada)
E-newsletter
(nacionalni)
&
13
Operativni marketing plan
Prijedlozi za svaku aktivnost trenutnog marketing miksa (7/7)
6. Marketing infrastructure
Naziv
Prijedlog
strategije
Razlozi
Koristi implementacije
strategije
Produkcija
multimedijalnih
materijala
POVEĆATI
I
OPTIMIZIRATI
• Diversifikacija materijala i povećanje kvalitete
multimedijalnih materijala u smislu interakcije i
personalizacije njihovih sadržaja
• Povećanje utjecaja materijala koje
klijenti potražuju
POVEĆATI
• Danas gotovo ne postoji, pa HTZ mora
ažurirati istraživanja o ponašanju turista, moći
brenda, konkurentskim prednostima, itd.
• Dublja znanja o klijentima i
glavnim tržišnim trendovima
ZADRŽATI
I
OPTIMIZIRATI
• Početak izgradnje baze podataka klijenata
(kontakt podaci, zahtjevi, zadovoljstvo, itd.) za
punjenje nadolazeće CRM platforme
• Biti u mogućnosti započeti slati
personalizirane poruke i opcije
putovanja
ELIMINIRATI
• Ministarstvo turizma mora preuzeti
odgovornost za ove financijske izdatke
• Realokacija proračuna
Istraživanje tržišta
Optimizacija digitalne
baze podataka
Suradnja sa
međunarodnim
institucijama
7. Potpora turistički nerazvijenim područjima
Potpora nerazvijenim
područjima
ZADRŽATI
I
OPTIMIZIRATI
• Zadržati u skladu sa zakonom
• Optimizirati tako da se fokus stavlja na
područja sa najvećim razvojnim potencijalom
&
• Povećana efikasnost
sredstava,koja se dodjeljuju
projektima koji daju najveći
doprinos
14
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Restrukturiranje marketing miksa
2
Analiza i prijedlozi za svaku aktivnost
3
Marketing miks za 2013. godinu
4
Doprinos ciljevima
&
15
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu: 34 aktivnosti u 8 kategorija
Broj
aktivnosti
% aktivnosti
% proračuna
1. Administrativni troškovi
5
15%
20%
2. Dizajn vrijednosti
5
15%
4%
12
35%
51%
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5
15%
11%
5. Interni marketing
3
9%
2%
6. Marketinška infrastruktura
4
12%
3%
7. Potpora turistički nerazvijenim
područjima
-
-
6%
8. Razno
-
-
4%
3. Komunikacija vrijednosti
&
16
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (1/8)
1. Administrativni troškovi
Proračun za
2012.
(u €)
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
Ukupno
7.966.667
6.468.001
-19%
1.1 Uredi, predstavništva i ispostave
5.600.000
4.200.000
-25%
1.2 Troškovi Glavnog ureda
1.466.667
1.466.667
0%
1.3 Skladište i logistika
706.667
494.667
-30%
1.4 Nadzor
100.000
186.667
+87%
93.333
120.000
+29%
1.5 Nadzorni odbor i Turističko vijeće
&
Vizualno
17
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (2/8)
2. Dizajn vrijednosti
Proračun za
2012.
(u €)
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
Ukupno
636.000
1.600.400
+152%
2.1 Potpore manifestacijama
200.000
400.000
+100%
33.333
300.000
+800%
2.3 Razvojni program DMK
-
300.000
NOVO
2.4 Ured kulturnog turizma
376.000
150.400
-60%
-
100.000
NOVO
26.667
0
-100%
2.2 Potpora razvoju DMO
2.5 Marketing brendovi Hrvatske
DOMUS BONUS projekt
&
Vizualno
18
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (3/8)
3. Online komunikacije vrijednosti
Proračun za
2012.
(u €)
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
16.463.333
16.769.732
+2%
A. Online komunikacije
1.876.666
4.600.000
+145%
3.1 Internet oglašavanje
1.196.333
2.500.000
+109%
467.000
800.000
+71%
-
600.000
NOVO
160.000
500.000
+213%
-
200.000
NOVO
E-newsletter (međunarodni)
40.000
0
-100%
Centralni pretraživač(2)
13.333
0
-100%
Ukupno
3.2 SEO + SEM strategija
3.3 Viralna marketing kampanja
3.4 Upravljanje Internet stranicom(1)
3.5 Putopisni blogovi
Vizualno
(1) Ova aktivnost već uključuje „Centralni pretraživač” i njegov proračun.
(2) Proračun za Centralni pretraživač i sadržaj je premješten unutar aktivnosti „3.4 Upravljanje Internet stranicom”.
&
19
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (4/8)
3. Offline komunikacije vrijednosti
Proračun za
2012.
(u €)
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
14.586.667
12.169.732
-17%
3.6 Udruženo oglašavanje
6.033.333
7.500.000
+24%
3.7 Oglašavanje
7.046.667
3.389.732
-52%
3.8 Odnosi s javnošću i Newsletter
586.667
1.000.000
+71%
3.9 Brošure i info kolaterali
626.667
150.000
-76%
53.333
53.333
0%
213.333
50.000
-76%
26.667
26.667
0%
B. Offline komunikacije
3.10 Servis dobrodošlice
3.11 Suveniri i ostali promidžbeni
materijali
3.12 Info punktovi i signalizacija
&
Vizualno
20
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (5/8)
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
Proračun za
2012.
(u €)
Plan za 2013.
(u €)
Ukupno
5.314.667
3.732.933
-30%
4.1 Nastupi na turističkim sajmovima
3.514.667
2.475.333
-30%
4.2 Hrvatski kongresni i insentiv ured
493.333
493.333
0%
4.3 Studijska putovanja i "Buy Croatia"
radionice
506.667
364.267
-28%
4.4 Prezentacije Hrvatske
800.000
200.000
-75%
-
200.000
NOVO
4.5 Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava
&
Rast
2012.-2013.
Vizualno
21
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (6/8)
5. Interni marketing
Proračun za
2012.
(u €)
Ukupno
5.1 Edukacija HTZ + TZ + Industrija
5.2 Nagrade (Volim Hrvatsku + Hrvatska
turistička nagrada) (3)
5.3 E- newsletter (nacionalni)
Suradnja sa HOO (4)
Potpora aktivnostima strukovnih udruga(4)
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
420.000
507.867
+21%
13.333
300.000
+2150%
200.000
165.600
-17%
40.000
42.267
+6%
133.333
0
-100%
33.333
0
-100%
Vizualno
(3) Segment Uređenost iz aktivnosti „Volim Hrvatsku” (34.400€) premješta se u proračun za 2013.
(4) Aktivnosti za koje je odgovorno Ministarstvo turizma
&
22
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (7/8)
6. Marketinška infrastruktura
Proračun za
2012.
(u €)
Ukupno
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
426.667
957.733
+166%
226.000
311.066
+38%
20.000
300.000
+1400%
-
266.667
NOVO
6.4 Optimizacija digitalne baze podataka
80.000
80.000
0%
Suradnja sa međunarodnim institucijama(4)
33.333
0
-100%
6.1 Produkcija multimedijalnih materijala
6.2 Istraživanje tržišta
6.3 Turistički informacijski sustav
Vizualno
(4) Aktivnosti za koje je odgovorno Ministarstvo turizma
&
23
Operativni marketing plan
Marketing miks za 2013. godinu (8/8)
7. Potpora na turistički nerazvijenim područjima (5)
Proračun za
2012.
(u €)
Ukupno
1.800.000€
Plan za 2013.
(u €)
Rast
2012.-2013.
Vizualno
Rast
2012.-2013.
Vizualno
1.800.000€
8. Razno
Proračun za
2012.
(u €)
Ukupno
66.6667€
Plan za 2013.
(u €)
1.200.000€
(5) “Potpora na turistički nerazvijenim područjima” profitira od marketinških aktivnosti i proračuna do 4.320.000€ u 2012 i 4.820.000€ u 2013.
&
24
Operativni marketing plan
Sadržaj
1
Restrukturiranje marketing miksa
2
Analiza i prijedlozi za svaku aktivnost
3
Marketing miks za 2013. godinu
4
Doprinos ciljevima
&
25
Operativni marketing plan
Potencijalni utjecaj svake aktivnosti na marketinške ciljeve *
Snažan utjecaj na cilj
Potpora manifestacijama
Program razvoja DMK
SEO + SEM strategija
Internet oglašavanje
Odnosi s javnošću i newsletter
Putopisni blogovi
Upravljanje Internet stranicom
Studijska putovanja i „Buy
Croatia” radionice
Hrvatski kongresni i insentiv
ured
Produkcija multimedijalnih
materijala
Srednji utjecaj na cilj
Potpora razvoju DMO
Marketing brendovi Hrvatske
Viralna marketing kampanja
Udruženo oglašavanje
Offline oglašavanje
Nastupi na turističkim
sajmovima
Dizajn i planiranje
Rezervacijskog sustava
Edukacija zaposlenih u HTZ
sustavu
Cilj 1.
Povećanje
dolazaka u
periodu pred i
posezone
Nizak utjecaj na cilj
Brošure i info kolaterali
Suveniri i ostali promidžbeni
materijali
Servis dobrodošlice
Info punktovi i signalizacija
Prezentacije Hrvatske
Nagrade (Volim Hrvatsku+
Hrvatska turistička nagrada)
E-newsletter (nacionalni)
Istraživanje tržišta
Optimizacija digitalne baze
podataka
Ured za kulturni turizam
Turistički informacijski sustav
(*) Ne uključuje administrativne aktivnosti
&
26
Operativni marketing plan
Potencijalni utjecaj svake aktivnosti na marketinške ciljeve *
Snažan utjecaj na cilj
Program razvoja DMK
Internet oglašavanje
Viralna marketing kampanja
SEO + SEM strategija
Upravljanje Internet stranicom
Putopisni blogovi
Odnosi s javnošću i newsletter
Produkcija multimedijalnih
materijala
Srednji utjecaj na cilj
Potpora razvoju DMO
Marketing brendovi Hrvatske
Udruženo oglašavanje
Offline oglašavanje
Studijska putovanja i „Buy
Croatia” radionice
Edukacija zaposlenih u HTZ
sustavu
Prezentacije Hrvatske
Dizajn i planiranje
Rezervacijskog sustava
Nizak utjecaj na cilj
Potpora manifestacijama
Brošure i info kolaterali
Suveniri i ostali promidžbeni
materijali
Servis dobrodošlice
Info punktovi i signalizacija
Nastupi na turističkim
sajmovima
Hrvatski kongresni i insentiv
ured
Nagrade (Volim Hrvatsku+
Hrvatska turistička nagrada)
Istraživanje tržišta
E-newsletter (nacionalni)
Turistički informacijski sustav
Optimizacija digitalne baze
podataka
Cilj 2.
Povećanje
dolazaka u
kontinentalni
m
destinacijama
Ured za kulturni turizam
(*) Ne uključuje administrativne aktivnosti
&
27
Operativni marketing plan turizma Hrvatske
Rezultat 3. Marketing miks za 2013. godinu
Rezultat 4. Marketinški proračun za 2013. godinu
Srpanj 2012.
&

similar documents