D. Bevk - HUPFAS

Report
edsf
Obnova višestambenih zgrada u
Sloveniji
PREDSTAVLJANJE GIZ PFSTI
Tko smo?
9
poduzeća
1700
zaposlenih
255.000.000 EUR
god. prihoda
PREDSTAVLJANJE GIZ PFSTI
PREDSTAVLJANJE GIZ PFSTI
• Misija i vizija: IZOLIRAJFASADO.SI
Štednja energije
Zaštita okoliša
Dugoročna sigurnost
Sistemska rješenja
GRADITELJSTVO – ZGRADE 1998-2013
SLOVENIJA – STANJE DANAS
36%
energije u Sloveniji potroši se u zgradama
80 mio EUR
kazni za prekoračene emisije CO2 (l.2009)
preko 110.000
trenutno nezaposlenih u Sloveniji
STAMBENI FOND - SLOVENIJA
15,5 mio m2
51,5 mio m2
8,5 mio m2
17,5 mio m2
93,0 mio m2
JAVNE ZGRADE
Obnova 200.000 m2 tlocrtnih površina godišnje
Ušteda energije cca 50%
STAMBENI FOND
51.500.000
2
m
obiteljske kuće
17.500.000
2
m
višestambene zgrade
81%
ukupnog stambenog fonda treba
temeljitu energetsku obnovu
POTENCIJALI
Stanovanjske stavbe in potencial za energijsko prenovo fasad
Vir podatkov: Register nepremičnin REN (stanje 2008)
16,213
16,000
14,000
12,362
12,000
10,000
8,197
8,000
6,000
4,370
4,000
3,871
2,000
234
1,109
53
665
1,673
1,216
152
1,077
57
do 71
Večstanovanjske stavbe
Nizko
energijska
gradnja
Nadstandardna
gradnja
Nizko
energijska
gradnja
Nadstandardna
gradnja
Standardna
gradnja
Prenova fasade
po 1990
Prenova fasade
pred 1990
1971-80
1981-02
2003-08
Leto izgradnje stavbe in leto prenove fasade oziroma načina graditve
Enodružinske hiše
Izvor: GI-ZRMK
Brez
prenove
Prenova fasade
po 1990
Prenova fasade
pred 1990
Brez
prenove
Prenova fasade
po 1990
Prenova fasade
pred 1990
0
Brez
prenove
uporabn površin (v 1000 m2)
18,000
2009-11
POTENCIJALI
VIŠESTAMBENE ZGRADE
POTENCIJAL cca 14.000.000 m2
UPRAVLJANJE
•
Zgrada mora imeti upravitelja ako ima više od dva etažna vlasnika i više od
8 pojedinačnih stanova
•
U Sloveniji je za upravljanje registrirano 270 poduzeća
•
20 najvećih upravitelja pokriva 55% ukupnog višestambenog fonda
•
Najveći upravitelj upravlja s cca 2000 objekta
•
•
Redovno održavanje
Zahvati izvan redovnog održavanja – potrebna suglasnost
VIŠESTAMBENE ZGRADE
OBNOVA FASADE:
Suglasnost 75% svih stanara
Suglasnost 50% za povećanje pričuve
Suglasnost 100% za korištenje i otplatu kredita na
teret pričuve
REZERVNI FOND – PRIČUVA
do 10 g.: 0,00 €/m2
od 10 do 30 g.: 0,20 €/m2
od 30 do 60 g.: 0,25 €/m2
iznad 60 g.: 0,30 €/m2
0,50 do 1,50 €/m2
VIŠESTAMBENE ZGRADE
KAKO SMO POČELI S OBNOVOM
2.000.000 mio m2
od toga 960.000 m2 višestambene zgrade (2% fonda)
VIŠESTAMBENE ZGRADE
OSIGURANJE SREDSTVA EKO SKLAD
VIŠESTAMBENE ZGRADE
NATJEČAJ EKO FONDA 2013
• Visina dostupnih sredstava: 4,5 miliona €
A - toplinska izolacija fasade
2
(25 % priznatih troškova investicije, ali ne više od 12 €/m fasade za
2
najviše 150 m na stambenu jedinicu višestambene zgrade)
B - toplinska izolacija krova ili stropa prema negrijanom tavanu
2
(25 % priznatih troškova investicije, ali ne više od 10 €/m toplinske
izolacije)
C - ugradnja uređaja za centralno grijanje na obnovljive izvore energije
(25 % priznatih troškova investicije i ugradnje uređaja)
D - ugradnja termostatskih ventila i dizalice topline
(25 % priznatih troškova investicije, ali ne više od 30 € po grijačem
tijelu)
Socijalno ugroženi: subvencija po tom javnom natječaju iznosi
100% njihovog udjela priznatih troškova investicije!
VIŠESTAMBENE ZGRADE
UVJETI NATJEČAJA EKO FONDA
• Zahtjev može podnijeti svaka fizička osoba koja je investitor i vlasnik
nekretnine ili član uže obitelji ili stanar s pismenom suglasnosti vlasnika.
Podnositelj zahtjeva, a u isto vrijeme investitor, može biti samo fizička
osoba.
•
Samo za stare zgrade za čiju gradnju je građevinska dozvola izdana prije
1.1.2003, ili građevinska dozvola za legalizaciju objekata izgrađenih prije 1.
1.2003, prije podnošenja zahtjeva po tom javnom natječaju
• Zahvat mora biti na stambenoj zgradi (GURS, ZK)
• Izvesti ga mora registrirani izvođač (AJPES)
• Plan za budućnost: licenciranje izvođača za izvođenje radova za potrebe Eko
fonda
VIŠESTAMBENE ZGRADE
TEHNIČKI ZAHTJEVI EKO FONDA
A - toplinska izolacija fasade
Pravo na bespovratne financijske poticaje dodjeljuje se na temelju ovjerenog troškovnika izvođača, a za
toplinsku izolaciju fasade skupa s coklom, kojia se mora izvest s najmanje 15 cm izolacijskog materijala
toplinske vodljivosti λ ≤ 0,045 W/mK , ili s debljinom drugog izolacijskog materijala (d) u omjeru λ/d ≤ 0,30
W/m2K.
Omjer λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti iskazan i u primjeru ugradnje prirodnih izolacijskih materijala, bez obzira na
vrijednost koeficijenta prolaska topline λ.
Za sustave kontaktno-izolacijskih fasada su dozvoljeni sustavi koji imaju europsko tehničko odobrenje ETAG
004.
U slučaju da je na zgradi već ugrađen fasadni sustav s toplinsko-izolacijskim materijalom λ≤ 0,045 W/mK,
investitor može napraviti zahvat s dodatnom toplinskom izolacijom do ukupno 15 centimetara izolacije.
Kao dokaz se prilažu fotografije iz kojih je vidljiva debljina već ugrađenog toplinsko-izolacijskog materijala te
dokaz o koeficijentu prolaska topline tog materijala.
Načrt za prihodnost:
Vgrajevanje sistema v skladu s smernico GIZ PFSTI
Nadzor nad vgradnjo
OBNOVA STAMBENOG FONDA
EKO FOND
VIŠESTAMBENE ZGRADE
VIŠESTAMBENE ZGRADE
TIPIČNA OBNOVA:
25-30% sredstva iz pričuve
25% subvencija EKO fonda (12 €/m2)
50-55% sredstva nedostaje!
FINANCIRANJE:
Izvođač koristi vlastita sredstva / kredit banke
Upravitelj zgrade koristi vlastita sredstva / kredit banke
Banke?
Suglasnost 100% za korištenje i otplatu kredita na teret pričuve
ENERGETSKE OBNOVE
Pojedinačne mjere – obiteljske kuće
-15 %
do
-20%
do
-40%
Izvor: GI-ZRMK
do
do
-13%
-16%
PRIMJER OBNOVE / RENOVACIJE
•
•
•
•
•
•
4 nebodera izgrađena 1969. g.
Skeletna gradnja (okvirna konstrukcija) + siporex ( U≈0,70W/m2K )
Uglavnom zamijenjena stolarija na zgradama
Zajednička kotlovnica (plin)
Još nisu ugrađeni svi razdjelnici topline za pojedinačne stanove
U 9. mj. 2010. izoliran je neboder br. 41 s kamenom vunom debljine 12cm
PRIMJER OBNOVE / RENOVACIJE
STANJE BEZ TOPLINSKE
IZOLACIJE
STANJE NAKON SANACIJE
REZULTAT
OBNOVA VIŠESTAMBENOG
FONDA
+ EKO SKLAD
+
+
+
+
konstantan i transparentni sistem
SOCIJALNO UGROŽENI 100% subvencije
OBNOVA FASADE suglasnost 75% stanara
SISTEMSKA RJEŠENJA
RAZVIJANJE SVIJESNOSTI O POTREBI OBNOVE
-
PREMALI BUDGET Eko Fonda
KONZERVATIVNOST KOMERCIJALNIH BANAKA
SUGLASNOST 100% za korištenje i otplatu kredita na teret pričuve
NADZOR nad izvedbom
ENERGETSKE OBNOVE STAVB
•
•
•
•
•
Važan doprinos izlasku iz krize u graditeljstvu
Dodatni prihodi u državni proračun - porez
Gospodarski rast
Smanjenje energetske ovisnosti
Nova radna mjesta
edsf
Hvala na pažnji!

similar documents