Prezentacija o Fondu za razvoj lokalne infrastrukture.

Report
Municipal Infrastructure Development Fund
VI Sastanak SLAP koordinatora
Kragujevac 08-09. Oktobar 2014
© Frankfurt School Financial Services GmbH
1
Istraživanje tržišta- Zapadni Balkan

Istraživanje tržišta sprovedeno od strane KPMG u periodu 20102012 godina

Obuhvaćene teritorije istraživanjem: Srbija, Bosna i Hercegovina,
Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo

Ključni akteri: lokalne zajednice- gradovi i opštine, komunalna
preduzeća, ministarstva finansija, komercijalne banke,
međunarodne finansijske organizacije itd.

Fokus istraživanja:
Regulatorni okvir koji reguliše finansiranje opština i sistem javnih
nabavki
 Nivoi interesa za razvoj lokalne infrastrukture (lokalne zajednice,
komunalna preduzeća, država, pokrajina, asocijacije opština itd.)
 Dostupnost izvora finansiranja lokalne infrastrukture
 Poreske implikacije poslovanja Fonda

© Frankfurt School Financial Services GmbH
2
Istraživanje tržišta- Zapadni Balkan

Generalni zaključci:
 Vrlo raznolika situacija zavisno od teritorija koje su
posmatrane
 Više ili manje prisutna uloga države u direktnom finansiranju
 Razvijenost bankarskog tržišta i spremnost komercijalnih
banaka u finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima
(Srbija najrazvijenije bankarsko tržište)
 Iskustva opština i gradova u samostalnom radu na
infrastrukturnim projektima (Opštine u Srbiji aktivne)
 Zakon o javnim nabakama, tenderska procedura
 Zakonski okvir za opštine i gradove u sferi limita za
zaduženja (različite vrste obračuna)
© Frankfurt School Financial Services GmbH
3
MIDF- Profil

MIDF ( Fond za razvoj lokalne infrastrukture)
MIDF je inovativni model finansiranja, posvećen da obezbijedi
finansiranje lokalnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom
Balkanu
 Glavni ciljevi
Obezbijedi dugorocnu finansijsku podršku
Podrži izradu infrastrukturnih projekata
Pruži savjete i podršku za upravljanje novim infrastrukturnim
projektima
Podrži komercijalne banke kroz saradnju sa istima
© Frankfurt School Financial Services GmbH
4
MIDF Profil





Šta je MIDF?
Osnovan u Decembru 2012 godine kao specijalizovani
Investicioni fond, sa sjedištem u Luksemburgu
Osnovan isključivo za finansiranje opštinske infrastrukture,
konsoliduje sredstva od renomiranih razvojnih finanisjkih
institucija.
Ukupna veličina fonda 100 miliona Eura a vlasnici su:
EBRD, KfW i druge IFIs- 80%
Njemačka Vlada i Švajcarski Državni sekretarijat za
ekonomske poslove-20%
MIDF aktivnosti će biti podržane od strane Tehničke podrške, koja
je instrument za postizanje misije i ciljeva fonda
© Frankfurt School Financial Services GmbH
5
Infrastrukturne oblasti

Vodosnabdijevanje i zaštita kvaliteta vode, vodovodna mreža

Tretman otpadnih voda i kanalizaciona infrastruktura

Upravljanje čvrstim otpadom, reciklažne stanice, objekti za sortiranje,
postrojenja za kompostiranje itd.

Sistemi daljinskog grejanje, uključujući mrežu, kotlarnice, toplotne podstanice
itd.

Javni putevi, javni parkinzi, upravljanje saobraćajem/signalizacija, zaobilaznice
itd.

Izgradnja i adaptacija autobuskih stanica, ulična rasvjeta, zeleni parkovi,
pješačke zone

Javni sektor energetske efikasnosti, javne zgrade i kulturno socijalna
infrastruktura

Javni prevoz, vozna sredstva itd.

Ostalo
© Frankfurt School Financial Services GmbH
6
Prihvatljivi projekti








Nalazi se na području Zapadnog Balkana
Finansiranje potrebno za izgradnju nove infrastrukture, rehabilitaciju
postojeće, uključujući i projekte energetske efikasnosti
Iznos kreditnih plasmana 100.000 EUR- 5 miliona EUR
Takođe i kupovina opreme, mašina i vozila ali i informacionih sistema u
svrhu doprinosa razvoja
Da su projekti tehnički izvodljivi i regulatorno izvodljivi
Da su u skladu da ekološkim normama i sa pozitivnim društvenim
uticajem
Da su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da imaju odobrenje
za izgradnju od strane lokalne skupštine i državnih organa
Da same lokalne zajednice imaju mogućnost finansijskog zaduženja za
nedostajući dio finansijskih sredstava za finalizaciju projekta
© Frankfurt School Financial Services GmbH
7
Upravljanje Fondom



Operativno upravljanje će se dijeliti između Investicionog menadžera
("IM") i Komercijalnih banaka ("PB")
Investicioni menadžer
 Investicioni Manager je agent Fonda, zadužen i odgovoran za razvoj
kreditnog portfolija i pružanje podrške izgradnji kapaciteta.
 IM će uspostaviti i održavati odnos sa PB, potpisati i provesti
sporazum o kreditnim linijama.
Komercijalne banke
 Obezbjeđuju poslovni razvoj kroz efikasne promocije i informativne
kampanje.
 Identificirati, odabrati, finansijski pratiti i podržati pogodna ulaganja u
lokalnu infrastrukturu, izgraditi dugoročne odnose s prihvatljivim
klijentima, pratiti kvalitet kreditnog portfolija.
© Frankfurt School Financial Services GmbH
8
Tehnička podrška

Tehnička pomoć za lokalne zajednice u cilju razvoja projekata
dobre tehničke kvalitete i izgradnju kapaciteta za pripremu i
realizaciju projekta:
Priprema projekta: studija izvodljivosti i tehničkog dizajna;
definicija prioriteta investicionog programa u skladu sa
nacionalnim zakonom o zaštiti okoline, podršku u realizaciji
projekata uključujući i nabavku, izrada projektrne
dokumentacije itd.
Reforma: tarifa, provođenje ugovora o javnim uslugama,
uvođenje ključnih indikatora performansi i benchmarking
© Frankfurt School Financial Services GmbH
9
Tehnička podrška





Besplatna tehnička podrška
Manifestuje se kroz izradu i pomoć u izradi infrastrukturnih
projekata kroz angažman eksperata za pojedine sfere
Projekti trebaju biti odobreni od lokalnog menadzmenta i od
strane drzavnih organa
Trebaju biti planirani budzetima ili drugim aktima (strategije,
planovi) lokalne zajednice
Trebaju biti realni i mogući za finansiranje (tj. predvidjen
finansijski okvir dostatan za finansiranje)
© Frankfurt School Financial Services GmbH
10
Tehnička podrška

Benefiti za lokalne zajednice:
Direktna pomoć
Ekspertiza od strane priznatih stručnjaka sa iskustvom
On job prenos znanja i obuka zaposlenih u lokalnim
zajednicama
Finansijska ušteda za lokalnu zajednicu
Ekspertiza u više sfera pripreme i realizacije projekata
© Frankfurt School Financial Services GmbH
11
Zašto sarađivati sa MIDF?





Razvijamo novi posao putem stručnosti, podržan od strane
Tehničke podrške;
Konkurentni uslovi koji će se potvrditi putem rezultata na
tenderima;
Finansijsko savjetovanje u smislu sagledavanja trenutne i buduće
finansijske situacije lokalne zajednice;
Saradnja sa najrespektabilnijim finansijskim institucijama kroz
mrežu domaćih stabilnih komercijalnih banaka;
Transparentnost zastupljena kroz prezentovanje mogućnosti kroz
udruženja, seminare, radionice itd.
© Frankfurt School Financial Services GmbH
12
Kontakt informacije
Peter Mölders
MIDF Program Manager
Radomir Savic
Investment Manager MIDF
Frankfurt School Financial Services GmbH
Sonnemannstraße 9-11, Frankfurt, Germany
Tel: +49 69 154 008 503
Mob: +49 151 505 73237
Mob: +389 70 422 900
E-mail: [email protected]
Frankfurt School Financial Services GmbH
Sonnemannstraße 9-11, Frankfurt, Germany
Tel: +387 65 528 975
E-mail: [email protected]
© Frankfurt School Financial Services GmbH
13

similar documents