Staze za nordijsko hodanje

Report
www.karlovac.hr
Sadržaj
www.karlovac.hr
1
Strukturni fondovi u RH
2
Osnovni uvjeti za prijavu
3
Ostvarenje turističkih ciljeva
4
Projektni prijedlog KAquarium
www.strukturnifondovi.hr
-pregled i najave natječaja -pregled radionica i seminara
www.karlovac.hr
Natječaji
NATJEČAJ
Shema dodjele
bespovratnih sredstava
za poslovnu
infrastrukturu
Jačanje kapaciteta za
istraživanje, razvoj i
inovacije
Povećanje gospodarske
aktivnosti i
konkurentnosti malih i
srednjih poduzeća
FOND
Europski fond za regionalni
razvoj
Europski fond za regionalni
razvoj
Europski fond za regionalni
razvoj
OPERATIVNI PROGRAM
OP Regionalna
konkurentnost 2007-2013
OP Regionalna konkurentnost
2007-2013
OP Regionalna konkurentnost
2007-2013
TIP NATJEČAJA
Otvoreni poziv na dostavu
projektnih prijedloga
(bespovratna sredstva)
Otvoreni poziv na dostavu
projektnih prijedloga
(bespovratna sredstva)
Otvoreni poziv na dostavu
projektnih prijedloga
(bespovratna sredstva)
NADLEŽNO TIJELO
Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU
Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta
Ministarstvo poduzetništva i
obrta
PODRUČJE
pružanje potpore i usluga
poduzetnicima, turizam,
infrastruktura
malo i srednje poduzetništvo,
velika poduzeća, istraživanje,
tehnološki razvoj i inovacije
malo i srednje poduzetništvo,
obrtništvo, turizam
PRIJAVITELJI
JLS, regionalna samouprava,
javne institucije, poduzeća,
turističke zajednice itd
znanstvene institucije, visoka
učilišta
gospodarski subjekti, mali i
srednji poduzetnici, obrtnici
POTPORA
1.000.000,00 € - 10.500.000,00 €
200.000,00 € - 1.000.000,00 €
500.000,00 € - 3.500.000,00 €
SUFINANCIRANJE EU
min. 95% do max. 99%
max. 100 za prijavitelj,a 80 % za
partnera
min. 1% do max. 60%
www.karlovac.hr
Natječaji
NATJEČAJ U NAJAVI
Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih
procesa
FOND
Europski fond za regionalni razvoj
OPERATIVNI PROGRAM
OP Regionalna konkurentnost 2007-2013
TIP NATJEČAJA
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna
sredstva)
NADLEŽNO TIJELO
Ministarstvo poduzetništva i obrta
PODRUČJE
malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, informacijske i
komunikacijske tehnologije
PRIJAVITELJI
gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
POTPORA
Min. potpora: 20.000,00 € Max. potpora: 100.000,00 €
SUFINANCIRANJE EU
???
www.karlovac.hr
Uvjeti
 usklađenost sa horizontalnim ciljevima EU
 usklađenost sa EU i Nacionalnim okvirima
*Europa 2020
*Operativni programi
*Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske
*županijski, gradski i sektorski strateški dokumenti
 potrebna dokumentacija
*građevinska dozvola
*tehnička dokumentacija
*projektna dokumentacija (ciljevi, indikatori, opravdanost,
održivost, proračun projekta, edukacijsk eaktivnosti, mrežni
efekti .....)
*studija izvedivosti
jasno definirani, mjerljivi i realni ciljevi
Turizam u Karlovcu
379 ležajeva ukupno
200 ležajeva u tri hotela
Oko 23.000 turista godišnje
1,5 noćenja prosječno
73% strani turisti
Tranzitni turizam
Prilike: kongresni turizam
blizina Zagreba, NP Plitvička jezera
bogata kulturna baština
23% noćenja u kontinentalnoj Hrvatskoj se
ostvaruje u Karlovačkoj županiji
www.theegallery.com
Company Logo
Identifikacija projekta KAquarium
 Hrvatska je zemlja koja ima najveći broj vrsta slatkovodnih riba u
Europi
 KAquarium će prikazivati floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera i
ujedno prezentirati geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest
porječja četiriju karlovačkih rijeka




Prvenstveno namijenjen lokalnim stanovnicima i posjetiteljima
Važan dodatni sadržaj postojeće turističke ponude
Produljenje turističke sezone i diverzifikacija turističke ponude
Stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja i razvoja poduzetništva u
Karlovcu i okolici
 Osigurati tržišnu prepoznatljivost i povećati turističke kapacitete
dionika u turizmu Karlovca i okolice
 Utjecati na izgradnju kapaciteta i poticanje umrežavanja lokalnih i
regionalnih poduzetnika u turizmu, djelatnika grada, županije i
partnera na projektu za stvaranje integrirane turističke ponude
Lokacija
Rekonstrukcija nedovršene
građevine autokampa na desnoj
obali Korane
Idejni projekt
Idejni projekt
Akvarijski prostor
Slatkovodni akvarij
Slatkovodni akvarij
Rekreacija, zabava
www.karlovac.hr
Company Logo
Radni paketi
Stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad akvarija
Izgradnja kapaciteta i poticanje umrežavanja
lokalnih i regionalnih poduzetnika u turizmu,
djelatnike grada, županije i partnera na projektu
za stvaranje integrirane turističke ponude i
iskorištavanje prilika koje otvara novostvorena
atrakcija
Međusektorsko povezivanje i organiziranje
edukacijskih programa
 Vidljivost i promocija
 Upravljanje projektom
Stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad akvarija
Registracija KAquarium-a, izrada Statuta i
Pravilnika o ustroju radnih mjesta u KAquarium-u
Izrada plana rada i razvoja i akcijskog plana
Izrada Marketinškog plana
Odabir i angažiranje stručnjaka za kontrolu i
provedbu procesa prilagodbe akvatičnih
organizama na život u akvarijskim uvjetima
Provedba javnog natječaja za zapošljavanje
djelatnika Kaquariuma te provedba „In-house“
edukacije za buduće djelatnike Kaquarium-a
Company Logo

similar documents