Hrvatski zavod za zapošljavanje Potpore za

Report
Hrvatski zavod za zapošljavanje
NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE
ZAPOŠLJAVANJA
Zagreb, 15. listopada 2013. godine
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Paketi mjera
PAKET MJERA ZA MLADE „MLADI I KREATIVNI“
PAKET MJERA ZA POSEBNE SKUPINE: „I POSEBNOST JE PREDNOST“
PAKET MJERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM“ UKLJUČENI“
PAKET MJERA ZA STARIJE OSOBE „ VAŽNO JE ISKUSTVO“
PAKET MJERA ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE “I MI SMO ZA NOVI
POSAO I UČENJE“
PAKET MJERA ZA NEZAPOSLENE OSOBE ROMSKE NACIONALNE
MANJINE
PAKET MJERA ZA POSLODAVCE U TEŠKOĆAMA „VAŽNO JE OČUVATI
RADNO MJESTO“
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Vrste intervencije
potpore za zapošljavanje
potpore za samozapošljavanje
potpore za usavršavanje
obrazovanje nezaposlenih
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
javni radovi
potpore za očuvanje radnih mjesta
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje
„Pola-pola” – potpora za zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba,
osoba starijih od 50, posebnih skupina nezaposlenih („I mi smo za novi
posao i učenje”, „Važno je iskustvo”, „I posebnost je prednost”)
Nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih
branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim
potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji,
povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni – prijavljene u
evidenciju nezaposlenih, potpisan Profesionalni plan zapošljavanja
Liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti,
mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu – prijavljene u
evidenciju nezaposlenih, potpisan Profesionalni plan zapošljavanja
Dugotrajno nezaposlene osobe bez obzira na dob, radni staž i razinu
obrazovanja - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, potpisan
Profesionalni plan zapošljavanja
Nezaposlene osobe iznad 50 godina - prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
potpisan Profesionalni plan zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje
„Pola-pola” – potpora za zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba
starijih od 50, posebnih skupina nezaposlenih („I mi smo za novi posao i
učenje”, „Važno je iskustvo”, „I posebnost je prednost”)
Naziv mjere
Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno
nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja posebnih
skupina nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja u turizmu
Iznos subvencije
UKUPNO
poslodavac
bez
radnog
iskustva
s radnim
iskustvom
Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina
RBZ
SSS
VŠS/ VSS
mali i
srednji
16.884,00
25.567,80
31.468,00
veliki
10.130,40
15.340,70
18.880,80
mali i
srednji
19.450,44
29.479,60
36.282,64
veliki
11.670,24
17.687,80
21.769,60
mali i
srednji
19.450,44
29.479,60
36.282,64
veliki
11.670,24
17.687,80
21.769,60
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje
„Zamjenski radnik” – potpora za zapošljavanje zamjenskog radnika za
radnika koji je na obrazovanju („I mi smo za novi posao i učenje”)
Dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje
6 mjeseci
Naziv mjere
Sufinanciranje zapošljavanja zamjenskog radnika
za radnika koji je na obrazovanju
Iznos subvencije
UKUPNO
poslodavac
RBZ
SSS
VŠS/VSS
mali, srednji
1.620,87
2.947,96
4.535,33
veliki
972,52
1.768,78
2.721,20
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje
„Pola-pola i za osobe romske nacionalne manjine” – potpora za
zapošljavanje osoba romske nacionalne manjine
Nezaposlene osobe romske nacionalne manjine – prijavljene u evidenciju
nezaposlenih i potpisan Profesionalni plan zapošljavanja
Naziv mjere
Iznos subvencije
UKUPNO
poslodavac
RBZ
Sufinanciranje zapošljavanja osoba romske
nacionalne manjine
mali, srednji,
veliki
SSS
49.598,52
VŠS/VSS
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje
„Dijeljeno radno mjesto” – sufinancirano zapošljavanje dviju osoba na
istom radnom mjestu (svi paketi)
Nezaposlene osobe s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i
kvalifikaciju
Nezaposlene osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i
kvalifikaciju
Nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih
branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim
potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji,
povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni
Liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti
Mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu - prijavljene u
evidenciju nezaposlenih, potpisan Profesionalni plan zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje
„Dijeljeno radno mjesto” – sufinancirano zapošljavanje dviju osoba na istom
radnom mjestu (svi paketi)
Naziv mjere
Sufinanciranje zapošljavanja
nezaposlenih osoba na
dijeljenom radnom mjestu
Iznos subvencije
UKUPNO
poslodavac
RBZ
SSS
VŠS/VSS
bez
radnog
iskustva
mali,
srednji,
veliki
25.326,00
46.021,92
70.803,00
s radnim
iskustvom
mali,
srednji,
veliki
29.175,60
53.063,28
81.635,88
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za samozapošljavanje
„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto” – sufinanciranje samozapošljavanja
Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju i
nezaposlene osobe s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i
kvalifikaciju – prijavljene u evidenciju nezaposlenih i potpisan Profesionalni plan
zapošljavanja uz evidentiranu aktivnost samozapošljavanja te izrađen Poslovni
plan
Potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog
subjekta
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za samozapošljavanje
„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto” – sufinanciranje samozapošljavanja (svi
paketi)
Naziv mjere
Iznos subvencije
UKUPNO
poslodavac
RBZ
SSS
VŠS/VSS
18.880,80
ostali
mali
Sufinanciranje
samozapošljavanja
nezaposlenih osoba
25.567,80
0,00
29.479,60
0,00
0,00
0,00
35.401,50
28.321,20
osobe s
invaliditet.
mali
38.351,60
0,00
44.219,40
0,00
0,00
0,00
53.102,25
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za usavršavanje
„Učim uz posao” – potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba (svi
paketi)
Nezaposlene osobe bez obzira na razinu obrazovanja i radni staž
mlade osobe bez radnog staža
dugotrajno nezaposlene osobe
osobe iznad 50 godina
posebne skupine nezaposlenih
osobe s invaliditetom
„Znanje se isplati i za zaposlene” – sufinanciranje obrazovanja
zaposlenih u uvjetima uvođenja novih tehnologija i viših standarda i
promjene proizvodnog programa poslodavca (paket „Važno je očuvati
radno mjesto”)
Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog uvođenja novih
tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnih programa te zaposlene
osobe iznad 50 godina kojima prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada
poslodavac prelazi na nove proizvodne programe ili nove tehnologije
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za usavršavanje
Vrsta
usavršavanja
Opće
Posebno
Status
poslodavca
Intenzitet
opravdanog troška
Maksimalan iznos potpore
za usavršavanje po osobi
mali i srednji
70%
11.400,00
veliki
60%
9.771,00
mali i srednji
35%
5.700,00
veliki
25%
4.071,00
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Obrazovanje nezaposlenih
„Znanje se isplati” – Obrazovanje nezaposlenih prema potrebama tržišta
rada (svi paketi)
Nezaposlene mlade osobe do 29 godina bez radnog staža, žene primarne dobi
od 25 do 49 godina, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe iznad 50 godina,
osobe s invaliditetom, branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih branitelja,
samohrani roditelji, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s
posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, žrtve
obiteljskog nasilja, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, azilanti, mlade
osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, povratnici s odsluženja
zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih i i potpisan Profesionalni plan
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Obrazovanje nezaposlenih
„Znanje se isplati”
Troškovi NPPZ-a:
100% troškova obrazovanja (trošak nastave i materijalni troškovi praktične
nastave) obrazovnoj ustanovi, troškovi liječničkih pregleda zdravstvenim
ustanovama, troškovi zaštitne odjeće
Ostali troškovi:
novčana pomoć u iznosu reguliranom Zakonom o posredovanju pri
zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, troškovi prijevoza, troškovi
osiguranja po propisima HZMO-a (137,63), troškovi udžbenika, troškovi
hranarine za one polaznike obrazovanja koji se obrazuju izvan prebivališta i po
licenciranim i posebnim programima pod ingerencijom Ministarstva unutarnjih
poslova i Hrvatskog centra za razminiravanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Javni radovi
„Radom za zajednicu i sebe” – sufinanciranje zapošljavanja u javnim
radovima
Liječeni ovisnici, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, žrtve trgovanja ljudima,
mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, osobe s
invaliditetom - prijavljene u evidenciju nezaposlenih i potpisan Profesionalni
plan (100%)
Branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih branitelja, samohrani roditelji,
roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama,
roditelji djece oboljele od malignih bolesti, povratnici s odsluženja zatvorske
kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih (85%) ili (100% ako su s
područja otoka i područja od posebne državne skrbi)
Nezaposlene osobe - najmanje 12 mjeseci u evidenciji (85%)
Nezaposlene osobe - najmanje 36 mjeseci u evidenciji (100%)
Nezaposlene osobe s područja otoka i područja od posebne državne skrbi najmanje 12 mjeseci u evidenciji (100%)
Nezaposlene osobe koje su u 2012. godine bile uključene u javni rad u trajanju
kraćem od 6 mjeseci - prijavljene u evidenciju nezaposlenih (visina subvencije
ista kao i visina subvencije iz prethodnog javnog rada)
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Javni radovi
„Pomoć sebi i drugima” – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte
javnih radova
Osobe s invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece,
roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih
bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na
uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog
nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu prijavljene
u
evidenciju
nezaposlenih,potpisan
Profesionalni
plan
zapošljavanja
Nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem skladu s
programom javnog rada - prijavljene u evidenciju nezaposlenih, potpisan
Profesionalni plan zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Javni radovi
„Komunalni radovi” – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim
radovima
Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci, potpisan
Profesionalni plan zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Javni radovi
Iznosi su/financiranja:
Sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu
85% od 3.241,73 kuna što iznosi 2.755,47 kuna mjesečno,
troškove prijevoza max.400 kuna po osobi.
Financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu
100% troška bruto plaće od 3.241,73 kuna mjesečno,
troškovi prijevoza max.400 kuna po osobi.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za očuvanje radnih mjesta
„Ostanak u zaposlenosti” – sufinanciranje zapošljavanja kod drugog
poslodavca (paket „Važno je očuvati radno mjesto”)
Zaposlene osobe iznad 50 godina starosti kojima prijeti gubitak radnog mjesta
zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile
zaposlene kod poslodavca najmanje 5 godina na neodređeno
Zaposlene osobe s invaliditetom kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog
poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile zaposlene
kod poslodavca najmanje 12 mjeseci na neodređeno vrijeme
Zaposlene osobe – liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog
nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu
kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili
viška radnika, a prethodno su bile zaposlene kod poslodavca najmanje 12
mjeseci na neodređeno vrijeme
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za očuvanje radnih mjesta
„Ostanak u zaposlenosti” – sufinanciranje zapošljavanja kod drugog
poslodavca (paket „Važno je očuvati radno mjesto”)
Naziv mjere
Iznos subvencije
UKUPNO
poslodavac
RBZ
SSS
VŠS/ VSS
Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina
Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina
nezaposlenih osoba
mali i srednji
19.450,44
29.479,60
36.282,64
veliki
11.670,24
17.687,80
21.769,60
Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom
mali, srednji,
veliki
29.175,60
53.063,28
81.635,88
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Potpore za očuvanje radnih mjesta
„Mobilni timovi Zavoda za zapošljavanje” – (paket „Važno je očuvati
radno mjesto”)
Poslodavci pred restrukturiranjem i radnici u otkaznom roku
Usluge: poslovno informiranje, poslovno savjetovanje, posjete poslodavcima,
grupna i individualna savjetovanja za radnike u otkaznom roku, mobilni centar
u poduzeću, pravni savjeti za radnike
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Kumulacija mjera
Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje
nezaposlenih, i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
mogu se uključiti i u potpore za zapošljavanje i usavršavanje, potpore za
samozapošljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa i javne radove
HRVATSKI
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Radnička
cesta 1
10000 Zagreb
+385-1-6126-000
+385-1-6126-038
[email protected] ***
www.hzz.hr
HVALA NA POZORNOSTI!

similar documents