Infosessie uitzendstudenten 2013 2014

Report
Infosessie
uitzendstudenten
16 mei 2013
Trees Deloddere (International Admissions and Mobility)
An Francier (Juridische dienst studenten)
Infosessie uitzendstudenten
•
•
•
•
•
•
•
Visum
Inschrijving aan KU Leuven
Kinderbijslag
Domicilie en fiscaal statuut
Studiefinanciering
Verzekeringen
Arbitragecommissie - crisiscel
Visum: Ambassades
• Japan
Consular Section of the Embassy of Japan in Belgium
Square de Meeûs 5-6
1000 Brussel
Openingsuren: ma – vrij 09u15 – 12u & 13u30 – 16u
Tel: 02/500.05.80
• China
Consular Section of the Embassy of the People’s Republic of
China in Belgium
Rue Neerveld 109
Woluwe Sint-Lambert
1200 Brussel
Openingsuren: 9u – 15u
Tel: 02/775.08.88
Visum: Ambassades
• Taiwan
Taibei Representative Office in the EU and Belgium
Boulevard du Régent 37-40
1000 Brussel
Openingsuren: ma-vrij 9u – 12u & 14u – 17u
Tel: 02/511.06.87
• Rusland
Rue Roberts-Jones 78
1180 Ukkel
Brussel
Tel: 02/374.35.69
Visum: Documenten
•
Japan:







•
paspoort (ten minste 90 dagen geldig na terugkeerdatum)
paspoort foto
visa application form (downloaden op de website)
certificate of eligibility (origneel én 1 kopie)
beursattest KU Leuven
kopie toelatingsbrief universiteit Japan
website: http://www.mofa.go.jp/index.html
China:







paspoort (moet ten minste 2 lege pagina’s hebben)
paspoort foto
visa application form (downloaden op de website)
bijkomend application form voor studies in China (downloaden op de website)
toelatingsbrief Chinese universiteit
origineel physical examination form
website: http://www.visaforchina.org/BRU_EN/
Visum: Documenten
•
Taiwan:





•
paspoort (nog minstens 6 maanden geldig)
visa application form (downloaden op de website)
2 paspoort foto’s
toelatingsbrief universiteit
website:
http://www.taiwanembassy.org/be/ct.asp?xItem=271137&ctNode=479&mp=102
Rusland:
 paspoort (nog 18 maanden geldig na begindatum visum + 2 lege
pagina’s)
 visumaanvraag formulier (downloaden op de website)
 paspoort foto
 verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring
 attest over afwezigheid HIV infectie
 uitnodigingsbrief universiteit
 website: http://www.belgium.mid.ru/cons_ned.html#work
Inschrijving aan KU Leuven
1)
Uitzendstudent
• Aanvraag “studeren in het buitenland” indienen via KU Loket
• Toelating IAM
 Centrale akkoorden: automatisch
 andere
• Studiegeld uitzendstudent: 66,50 euro
2)
Uitzendstudent + opo’s
• Aanvraag “studeren in het buitenland” indienen via KU Loket
• Herinschrijving voor opo’s
• Studiegeld uitzendstudent + studiegeld voor opo’s
Kinderbijslag
1) Enkel uitzendstudent óf uitzendstudent + opo’s < 27stp
• < 25 jaar
• Buitenlandse opleiding is erkend door buitenlandse overheid
• Indien niet erkend: bewijs van min. 27 stp of 13 lesuren/week
(opo’s aan KU Leuven tellen mee)
• Info aan kinderbijslagfonds via P7-int formulier
http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Forms/FormsInternational
_ONAFTS.php
Kinderbijslag
2) Opo’s aan KU Leuven ≥ 27stp of diplomajaar
(dit is het jaar waarin je effectief je diploma kan halen, gelet op het aantal credits en
vrijstellingen dat je al hebt behaald en het aantal stp waarvoor je dit academiejaar
inschrijft )
• < 25 jaar
• Kinderbijslag obv inschrijving KU Leuven
• Info aan kinderbijslagfonds via zending van KU Leuven naar
DHO
Domicilie en fiscaal statuut
• Domicilie moet niet gewijzigd worden
• Fiscaal ten laste van ouder(s) indien:
 thuis gedomicilieerd op 01/01/2014
 netto-bestaansmiddelen student in 2013
• < 3.070 euro (ouders gehuwd/wettelijk samenwonend)
• < 4.440 euro (fiscaal alleenstaande ouder)
Studiefinanciering Vlaamse
Gemeenschap
1) Enkel uitzendstudent
• Zeer moeilijk om aan te tonen dat aan studievoorwaarden
voldaan is
• Mogelijk negatieve gevolgen voor studietoelage voor volgend
studiejaar
2) Uitzendstudent + opo’s aan KU Leuven
• inschrijving met diplomacontract voor min. 27 stp (in
diplomajaar geen minimum aantal stp vereist - diplomajaar:
jaar
waarin je effectief je diploma kan behalen, gelet op het aantal credits en vrijstellingen dat je
al hebt verworven en het aantal stp waarvoor je inschrijft )
Neem contact op met Sociale Dienst!
Verzekeringen
1) Ziekte- en reisbijstandsverzekering
• Verplicht!
• Via:
 Reisbijstandsverzekering KU Leuven (mits premiebetaling)
 Eigen polis
 Studenten met een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en bijnabeurstariefstudenten kunnen gratis verzekering KU Leuven krijgen
 naam doorgeven aan Tessa Krols!
• Terugbetaling via Belgische ziekteverzekering ENKEL bij
dringende en onvoorziene ziekenhuisopname
 niet riskeren!
Verzekeringen
2) Ongevallenverzekering
 Studentenongevallenverzekering KU Leuven dekt:
• Ongevallen tijdens studieactiviteit
• Ongevallen tijdens verplaatsing van en naar universiteit
3) Burgerlijke aansprakelijkheid studiegebonden
activiteiten
 Schade aan derden tijdens studieactiviteiten
 Gedekt door KU Leuven
4) Professionele aansprakelijkheid
 Schade aan derden tijdens professionele activiteiten
 Gedekt door KU Leuven
Verzekeringen
5) Burgerlijke aansprakelijkheid privéactiviteiten
• Schade aan derden tijdens privéactiviteiten
• Via:
 Familiale verzekering ouders
 Polis KU Leuven (13 euro premie/academiejaar)
6) Huurdersaansprakelijkheid bij brand in kot




NIET via reisbijstandsverzekering
Ter plaatse huurcontract checken: Rechtszekerheid? Dekking?
Brandverzekering ouders of aparte polis?
BA privéleven?
Arbitragecommissie en Crisiscel
• Update je gegevens in de tool “uitgaande mobiliteit”!
• Arbitragecommissie
• Crisiscel
Meer info?
• http://www.kuleuven.be/internationaal/studenten/studer
eninhetbuitenland/
• Contactpersoon Sociale Dienst:
An Francier
[email protected]
Tel: 0032 (0)16 32 44 31
• Contactpersoon IAM:
Tessa Krols
[email protected]
Tel: 0032 (0)16 32 88 06
Meer info?
• Verzekeringsdienst KU Leuven
Krakenstraat 3 – bus 5515
3000 Leuven
Tel: 0032 (0)16 32 40 99
[email protected]

similar documents