Slide 1

Report
Tanini
Taninite se slo`eni, bezazotni neotrovni
polifenolni soedinenija, derivati na flavan.
Tie imaat dosta zedni~ki svojstva:
*opor vkus i stegaat
*so proteinite sozdavaat nerastvorlivi
kompleksni soedinenija
*so feri soli davaat boeni reakcii i
*talo`at soli na te{ki metali i alkaloidi
Rasprostranetost: Taninite se naogaat vo site organi
na rastenijeto no najmnogu gi ima vo korite,
podzemnite organi, listovite i nezrelite plodovi.
Vo ovie organi, taninite se nao|aat vo kleto~niot sok,
bilo kako slobodni, bilo kako vrzani za proteinite ili
alkaloidite.
Biosinteza: Osnovnata molekula na taninite e galnata kiselina koja mo`e
da se dobie so oksidacija na {ikimi kiselinata t.e dehidro{ikimi kiselinata.
Se smeta deka taninite t.e. galnata k-na nastanuva od {e}erite zaradi toa
{to mladite, presni listovi na koprivata mo`at da se jadat otkako sosema
}e se razvijat, stanuvaat opori i kako takvi ne se za upotreba.
Oporiot vkus poteknuva od taninite.
Vo postarite listovi dobar del od {e}erite se transformiraat vo tanini.
So nekoi plodovi slu~ajot e poinakov.
Pr:Nezrelite mu{muli i divite kru{i imaat posladok vkus i poprijatni se za
jadewe koga }e sozreat, bidejki so stoewe i sozrevawe se namaluvaat
koli~inite na taninite i preovladuvaat {e}erite poradi
saharizacijata(o{e}eruvawe).
Hemiska gradba i klasifikacija:
Spored gradbata se delat na tri grupi:
1.Tanini derivati na galna kiselina
(nare~eni galni, pirogalni ili tanini koi
hidroliziraat)
2.Tanini derivati na flavan
(nare~eni katehinski, kondenzirani ili tanini koi
ne hidroliziraat)
3.Me{ani tanini- sostaveni od prvite i vtorite.
Prvite, t.e. taninite derivati na galnata kiselina se delat na dve podgrupi:
•Galotanini-se estri na glikoza so kiselinite:galna, digalna i luteolna.
•Elagotanini-se heterozidi na elagnata kiselina.
Elagnata kiselina nastanuva so kondenzacija hna dve molekuli galna
kiselina.
COOH
O
3
HO
COOH
O
C
OH
HO
O
O
3
O
3
OH
COOH
HO
C
O
OH
OH
C
O
3
HO
COOH
O
C
OH
3
OH
HO
HO
OH
OH
HO
COOH
m-DIGALNA
KISELINA
5
HO
3
4
OH
O
OH
OH
O C
HO
OH
O
C
OH
OH
3
O
3
jjjj
OH
HO
OH
HO
OH
OH
m-TRIGALNA KISELINA
Upotreba: Imaat adstrigentno dejstvo(za
povr{insko sobirawe na tkivoto),
koe se bazira na reakciite me|u taninite i
proteinite na nivo na sluznicite, ranite i ko`ata i
na toj na~in se namaluva patolo{kata sekrecija a
so toa se za{tituvaat ranite i se su{at.
Taninite deluvaat kako hemostiptici, pri
krvarewe od kapilarite i dr. krvni
sadovi(hemoroidi).
Antisepti~noto i antidijarei~noto(protiv prolivi)
dejstvo na
taninite se bazira na nivnoto svojstvo, {to gi talo`at
proteinite na mikroorganizmite {to se nao|aat vo
crevata i na toj na~in ja spre~uvaat nivnata aktivnost.
Taninite se davaat vo vid na dekokt kako antidoti pri
truewe so alkaloidi i te{ki metali.
Isto se koristat i kako sredstva za higiena na ustata i
usnata {uplina.
Drogi so me{ani tanini
Quercus cortex
Fam:Fagaceae
Quercus robur
Izgled:
mnogugodi{ni drva so razgraneta i
gusta kro{na.
Q.robur(leten dab)
Listovite
se
obratno-jajcesti,
nepravilno vreжani i imaat lisna
dr{ka dolga do 1sm.
Korata na mladite granki i stebla e
siva, ramna i sjajna.
Plodot e `elad, so svetli linii po
dol`inata.
Kaj nas ovoj dab, poretko se
srekava.
Quercus
robur
Q.petraea /zimen dab/
so obratno jajcesti listovi, nepravilno vre`ani so lisna dr{ka
malku podolga od onaa kaj letniot dab.
`eladite se pomali od tie na letniot dab.
Kaj nas se sre}ava na planinskite mesta(na 1600m).
Собирање на пролет-најмногу сок во кората
Чување на темно и суви места
Цевчести парчиња
Сиво –бела бојаоднадвор,испукани ,
покриени со лишаи
Одвнатре-црвенокафеави, кратко
влакнести и набрани
Вкус –опор и стега
Upotreba:
Аdstrigens-протеини на кожата
Антисептици-протеини
на
миркоорг.(бактерии,вируси,габи)
Антиинфламатори-ензими и протеини на
микроорг. Во ГИТ
Хemoroidi,
Вla`ni egzemi,
Рani
Drogata se upotrebuva pri ko`ni infekcii
Kako dekokt se upotrebuva kako antidot pri
truewa so alkaloidi i te{ki metali.
• Делување
• Адстрингентно(екстерно и интерно)
• Антимикробно.
За испирање-при воспаленија
на
Кожа и слузокожа,површински
крварења
Место на делување на танините:
-усна шуплина,
-кожа
-Гастроинтестинален тракт
•Антидијароици
•инфекции
•Инфламации на ГИТ
Prigotvuvawe na lek protiv smrznatini:
*dve polni supeni la`ici se varat so pola
litar voda, 30min, se proceduva i dobienata
te~nost se koristi pri smrznatini.

similar documents