Dörte de Kok

Report
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WAT-App: een tool voor het
testen van de productie en het
begrip van Werkwoorden en
Acties bij afasiepatiënten
Dörte de Kok, Nienke Wolthuis & Roelien Bastiaanse
Groninger Expertisecentrum voor Taal- en
Communicatiestoornissen
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Afasietests
› algemene diagnostiek
 AAT
 CAT
 Screeling
› onderliggende stoornis
 PALPA
 SAT
 WEZT
› communicatie in het dagelijks leven
 ANTAT
 Screeling
› allemaal paper & pencil tests
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Tests voor onderliggende
stoornis
› Gebaseerd op modellen
 Bijv. Ellis & Young (PALPA)
 Zinsmodel van Bastiaanse (WEZT)
› Interpretatie resultaten alleen mogelijk met
gedegen kennis model
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Werkwoordproductie bij afasie
› effecten aangetoond voor:
 instrumentaliteit
 naamrelatie met zelfstandig naamwoord
 voorstelbaarheid
 argumentstructuur
 thematische rollen
 inflectie voor tijd en persoon
 frequentie?
 verwervingsleeftijd??
 woordlengte?
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Werkwoorden- en Zinnentest
› Nederlandse versie 2000
› Engelse versie 2002
› Noorse versie 2006
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Doelen WEZT
› diagnosticeren van de onderliggende
problemen met productie en begrip van
werkwoorden
 in het kader van een zinsproductiemodel
 aanwijzingen voor therapie
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT
› is nooit populair geworden
› de plaatjes waren niet altijd even duidelijk
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Onduidelijke plaatjes
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT
› is nooit populair geworden
› de plaatjes waren niet altijd even duidelijk
› geen vergelijking werkwoorden en zelfstandige
naamwoorden
› moeilijk te scoren
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT
› is nooit populair geworden
› de plaatjes waren niet altijd even duidelijk
› geen vergelijking werkwoorden en zelfstandige
naamwoorden
› moeilijk te scoren
› bijna onmogelijk conclusie te trekken zonder
gedegen linguïstische kennis
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Desalniettemin
› de WEZT is een relevante test
 we we spreken in zinnen
 in zinnen draait het om het werkwoorden
 therapiegericht
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Dus
› we hebben besloten een upgrade te maken
› WEZT 2.0
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT 2.0
› App
› aantrekkelijker met mooiere plaatjes
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Snijden
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Douchen
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT 2.0
› App
› aantrekkelijker met mooiere plaatjes
› geschikt voor touchscreen op tablet
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT 2.0
› alle instructies zijn opgenomen
› de productie van de afasiepatiënten wordt
opgenomen
› automatische scoring als het kan, eenvoudige
scoring als het moet
› automatische analyse van de resultaten
 inclusief statistische analyse
› als de twee delen klaar zijn: therapieadvies
 waarbij rekening gehouden wordt met de
resultaten op andere tests en met de spontane
taal
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
WEZT 2.0
› twee Apps
 Werkwoorden- en Actietest (WAT)
- is klaar, wordt nu gestandaardiseerd
 Zinnen- en Anagrammentest (ZAT)
- is in ontwikkeling
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Werkwoorden- en Actietest (WAT)
› taken:
 werkwoordbegrip
 actie-associatie
 benoemen van acties
 benoemen van objecten
 invullen van infinitieven in de zin
 invullen van persoonsvormen in de zin
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Items
› voor alle werkwoorden en zelfstandige
naamwoorden zijn de volgende data beschikbaar
en wordt de invloed geanalyseerd:
 woordfrequentie
 verwervingsleeftijd
 voorstelbaarheid
 lengte in lettergrepen, letters en fonemen
 visuele complexiteit van het plaatje
› voor werkwoorden
 +/- instrumenteel
 +/- naamsrelatie
 intransitief / transitief
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
De WAT-App
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Persoonlijke gegevens en
achtergond van de afasie
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Werkwoordbegrip
›
›
›
›
doelwoord
semantisch gerelateerd werkwoord
semantisch gerelateerd zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord gerelateerd aan het
semantisch gerelateerde werkwoord
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Resultaten
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Semantische Associaties Acties
› 1 plaatje
› 3 alternatieve plaatjes
 1 doelplaatje is sterk semantisch verwant
 afleider 1 is minder gerelateerd
 afleider 2 minimaal gerelateerd
› gecontroleerd voor frequentie van zowel het
bovenste plaatje als het juiste alternatief
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Actiebenoemen
› instrumentele werkwoorden
 +/- naamsrelatie
› niet-instrumentele werkwoorden
› transitieve en intransitieve werkwoorden
› ≥ 80% name agreement
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Objectenbenoemen
› objecten gerelateerd aan de acties

instrumenten
- snijden  mes
- zagen zaag
› zelfstandige naamwoorden gerelateerd aan de nietinstrumentele werkwoorden

klimmen  berg

enkelvoudige en samengestelde zelfstandige
naamwoorden

+/- levend
› gematcht met de werkwoorden op frequentie,
verwervingsleeftijd, voorstelbaarheid

niet op lengte
› ≥ 80% name agreement
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Werkwoorden in zinnen (1)
Infinitieven
› instrumentele werkwoorden
 +/- naamsverwant
› niet-instrumentele werkwoorden
› transitieve en intransitieve werkwoorden
› ≥ 80% name agreement
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Werkwoorden in zinnen(2)
Persoonsvormen
› instrumentele werkwoorden
 +/- naamsverwant
› niet-instrumentele werkwoorden
› transitieve en intransitieve werkwoorden
› ≥ 80% name agreement
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Resultaten
› alle scoreformulieren worden bewaard als
excelfile
› data kunnen worden bewaard, gemaild etc.
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Huidige status WAT
› in 6 revalidatiecentra worden afasiepatiënten
en rechter-hemisfeerpatiënten getest
› testen van mensen zonder hersenletsel
› schrijven van de handleiding
› publicatie hopelijk aan het eind van het jaar
› Turkse versie bijna klaar
› Begonnen met ontwikkeling ZAT (Zinnen en
Anagram Test)
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Uiteindelijke versie (WAT + ZAT)
› de functionele beschadiging worden
beschreven en in het model getoond
› mogelijk en hopelijk gerelateerd aan de
resultaten van de spontane-taalanalyse
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Therapieplannen en -doelen
› richten op zinsproductie zonder lexicale
persoonsvormen
› leer een strategie aan om lexicale
werkwoorden in combinatie met hoogfrequente
hulpwerkwoorden en modale werkwoorden te
gebruiken
› Werkwoordproductie op Woord- en Zinsniveau
 momenteel werken we aan een iPad versie
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Conclusies
› elektronische versies van afasietests
vergemakkelijken de afname
› met geautomatiseerde versies van afasietests
kunnen (psycho)linguïstische theorieën
geïntegreerd zonder dat de logopedist alle
theorieën achter de tests hoeft te kennen
› hopelijk is (afatische) spraakherkenning
binnenkort mogelijk
› diagnose wordt dan objectiever en er is minder
kans op fouten
faculteit der letteren
getc
Datum 03-10-2013 |
Dank voor uw aandacht

similar documents