ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI Prof.Dr.Veysel

Report
Ergene Havzası Koruma
Eylem Planı kapsamında
çalışmalar hızla devam
etmektedir.
ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI
1. Dere yatakları temizleniyor,
2. Belediye AAT’leri DSİ tarafından inşa
ediliyor,
3. Islah Organize Bölge Sanayi Bölgeleri
kuruluyor,
4. Sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma
tesisleri kuruluyor
5. Sanayide daha az su, daha az kirletici
hammadde kullanımına geçiliyor,
6. Ergene Havzası ağaçlandırılıyor, erozyonla
mücadele ediliyor,
7. Ergene’de Planlı döneme geçiliyor,
1/25.000’lik planlar uygulamaya giriyor
ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI
8. Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve
bertaraf tesisleri kuruluyor.
9. Zirai kaynaklı kirlilik kontrol edilecek,
10. Ergene Nehri gerçek zamanlı sürekli
izlenecektir.
11. Denetimler daha da sıklaştırılıyor,
12. Deşarj standartları yeniden düzenlendi,
Renk standartları getirildi ve Ergene tabii
rengine getirilecek,
13. Havzaya Taşkın Erken Uyarı Sistemi
kurulacak,
14. Yer altı suyunun kullanımı kontrol altına
alınacak,
15. Trakya’da baraj ve göletler ile sulama
tesisleri tamamlanacak.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, dere
ıslahı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.
Nüfusu 10.000’den büyük 13 belediyeden;
 12 belediyenin AAT’leri
tarafından yapılmaktadır.
DSİ
Genel
Müdürlüğü
 Lüleburgaz AAT’i ve ana kolektör IPA tarafından inşa
edilmektedir.
UZUNKÖPRÜ AAT
KIRKLARELİ MERKEZ AAT
TEKİRDAĞ MALKARA AAT
TEKİRDAĞ HAYRABOLU AAT
TEKİRDAĞ SARAY AAT
 Nüfusu 10.000’den büyük 13 belediyenin 12’sinin
kanalizasyon ve kolektör yapım işi İller Bankası Genel
Müdürlüğü
tarafından
gerçekleştirilmekte
olup,
Lüleburgaz ilçesinin kanalizasyon şebekesi Avrupa Birliği
hibesi ile inşa edilmiştir.
Çerkezköy OSB
Islah OSB’lerin kurulabilmesi için;
 12.04.2011 tarihinde OSB Kanunu’nda,
 04.08.2011 tarihinde OSB Yönetmeliği’nde değişikliğe
gidilmiştir.
Ergene Havzasında 9 Islah OSB’nin kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na başvuru yapılmış olup, Tekirdağ ilinde bulunan 7 Islah OSB;







Çorlu-Ergene (1),
Çorlu-Ergene (2),
Çorlu-Velimeşe,
Muratlı,
Çerkezköy-Veliköy,
Çerkezköy-Karaağaç,
Çerkezköy-Yalıboyu Islah OSB
tüzel kişilik kazanmıştır.
Yalıboyu Islah OSB hariç, 6 Islah OSB’nin ıslah şartları kaldırılmıştır.
Kırklareli’nde 2 Islah OSB (Büyükkarıştıran ve Evrensekiz) tüzel kişilik kazanması
ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 Ergene(1) OSB,
 Ergene (2) OSB,
 Velimeşe OSB,
 Muratlı OSB,
 Türkgücü OSB
Müşterek atıksu arıtma tesislerinin projeleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
onaylanmıştır.
Tekirdağ Ergene Derin
Deniz Deşarj A.Ş.
tarafından
Marmara Denizi’ne Derin
Deniz Deşarj Projesi
tamamlanmış olup, inşaat
ihalesi hazırlıkları devam
etmektedir.
Sanayi tesislerinin daha az su ve daha az kirletici
madde kullanmasına yönelik çalışmalara ara
verilmeden devam edilmektedir.
Ergene Havzası’nın
ağaçlandırılması ve
erozyondan korunması
için bugüne kadar Edirne,
Tekirdağ ve Kırklareli
illerinde toplam 18.552
hektar alanda
ağaçlandırma, erozyonla
mücadele ve ıslah
çalışması yapılmıştır.
Ergene Havzası’nda
Trakya Bölgesi
atılan her adım Çevre
Düzeni Planları
çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir.
Ergene Havzası’nda katı ve tehlikeli atık işleme
geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması
çalışmaları devam ediyor.
Havza genelinde iyi tarım
uygulamaları, organik
tarım, pestisit uygulamaları,
nitrat uygulamaları, toprak
tahlili ve gübreleme konulu
1.378 adet toplantı yapılmış
olup,
31.610 çiftçiye eğitim
verilmiştir.
Meriç-Ergene Nehri üzerine
online izleme istasyonlarının
kurulması proje ihalesi
yapılmış olup, 2014 yılından
itibaren Ergene Nehri su
kalitesi anlık olarak
Bakanlığımızdan izlenecektir
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında
Ergene Nehri’nde,
 2016 yılı için III. Sınıf Su Kalitesine erişmeyi,
 2020 yılı için II.
hedeflenmektedir.
Sınıf
Su
Kalitesine ulaşılması
 Bu
maksatla,
SKKY’deki
Mevcut
Deşarj
Standartlarında
(Kimyasal
Oksijen
ihtiyacı)
Parametresinde ilk defa Ergene Havzası için
kısıtlamaya gidilmiştir ve havzada Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler artarak
devam etmektedir.
24 Nisan 2011 tarihli
düzenleme ile su için renk
standardı Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde yer almış olup,
24.04.2012 tarihinde renk
standardı uygulanmaya
başlanmıştır.
“Ergene Havzası Taşkın Erken Uyarı
Sistemi”nin kurulması çalışmaları hızla
devam etmekte olup, sistem 2014 yılı ikinci
yarısında kurulacaktır.
Ergene Havzası için yeraltı suyu restorasyon
planı hazırlanmıştır. Havzadaki bütün kuyular
denetim altına alınmakta olup, tesislere ön
yüklemeli uzaktan kontrollü su sayacı monte
edilmektedir.
NAİPKÖY BARAJI İNŞAATI
Havza’da
gerçekleştirilmekte olan
9 adet baraj ve gölet
projesi ile toplam
410,7 milyon m3/yıl su
depolanacak ve devam
eden 25 adet sulama
tesisi ile toplam 156.000
hektar arazi
sulanacaktır.
EDİRNE UZUNKÖPRÜ HARMANLI
GÖLETİ
NAİPKÖY BARAJI İNŞAATI
EDİRNE UZUNKÖPRÜ HARMANLI
GÖLETİ
Bakanlığımızın etkin koordinasyonu ve ilgili kurumların
gayretleri neticesinde Ergene Nehri’nin su kalitesindeki
iyileşme devam etmektedir.

similar documents