File

Report
DNA/RNA
DNA-strukturen ble publisert i tidsskriftet Nature i 1953.
Watson og Crick fikk nobelprisen i 1962
Hva er DNA?
• Arvestoffet vårt DNA
Består av 4 baser:
A- Adenin
T- Thymin
G- Guanin
C- Cytosin
• I tillegg finner vi sukker
og en fosfatgruppe.
DNA er bygget opp av kjeder av 4 forskjellige nukleotider som hver består av et
sukker-molekyl som det er festet en baser og et fosfatmolekyl til.
Det Genetiske kode
• DNA har koder for alle proteiner men de er skrevet med bare 4
nitrogenbaser (A-T-G-C)
• Proteiner består av aminosyrer og finnes bare 20.
• Hver aminosyre består av 3 bokstaver (GCU- Arginin)
• Nitrogenbasene leses i grupper på tre (tripletter-kodon), så det
er 64 mulige måter vi kan sette den sammen (43), AAT, CCG, TCG,
AGT, osv.
• De tre bokstavene leses som
et ord og fungerer som en kode.
• EVA SER NÅR OLE SYR
Proteinsyntese
DNA-syntese
Alle DNAmolekylene blir
kopiert før en
celle deler seg
Her kan en feil
oppstå. Bytte en
base f.eks en A
med en G
RNA
• RNA er en halvdel av
DNA.
• Den inneholder 4 baser:
A-Adenin, G-Guanin,
C-Cytosin og U-Uracil
• Her erstattes sukker
Deoksiribose med
Ribose!
Proteinsyntese
DNA
RNA
Protein
”egenskap”
3 og 3 nitrogenbaser er kode for en aminosyre
Proteinsyntese
Hva vet dere om
arvematerialet?
• http://www.youtube.com/watch?v=Ikq9AcBcohA&fe
ature=related
• http://www.viten.no/?arvematerialet_quiz
• http://nobelprize.org/educational_games/me
dicine/dna_double_helix/dnahelix.html
• Oppgaver
Kromosommutasjoner (deler av kromosomer bytter plass eller faller av eller
antall kromosomer forandrer seg) gir forandringer i mange gener
Mutasjoner
Hvordan kan en forandring i bare en
nitrogenbase føre til at det blir stor feil i
protein?
EVA SER NÅR OLE SYR byttes S for L i Ser blir
EVA LER NÅR OLE SYR
eller
Faller bort en bokstav (nitrogenbase)
EVA ERN ÅRO LES YR
Mutasjon
Mutasjon er endringer i DNAsekvensen. Dersom kun ett
nukleotid endres, kalles dette en
punktmutasjon. Når en A endres
til en U, kalles dette en A>Umutasjon.
Mutasjonen fører til at mRNA
koder for «feil» aminosyre.
Proteinet som dannes, kan ha
mistet evnen til å utføre sin
oppgave i cellen.
Typer av mutasjoner
-
Nukleotidet C i posisjon 266 er byttet ut med en A
slik at dette kodon nå koder for en Methionin
-
-
C266 er deletert. Konsekvensen er at leserammen
endres og det blir et stopp-kodon (TGA).
En ekstra T er kommet inn etter C266. Her
endres også leserammen og proteinet får
en annen sekvens etter denne posisjonen
Planteforedling - kunstig utvalg
Hva er et gen?
Hva er det som gjør at en hudcelle
er forskjellig fra en nervecelle?
Hvilke oppgaver har proteinene som
gjør at de er det viktigste?

similar documents