J.P. Müller

Report
En sund sjæl i et sundt legeme
VITALISME
VITALISME

Filosofisk retning. Forestilling om en
bagvedliggende LIVSKRAFT

En bred folkelig begejstring for ny sund livsstil i
pagt med naturen

Kunstnerisk retning inden for billedkunst,
musik og litteratur. Hylder naturen, livet og det
aktive menneske
FRIEDRICH NIETZSCHE
Nyt livsbegreb – en
moderne ikke idealistisk
forståelse af livet som
noget dionysisk, det vil
sige uhæmmet,
uciviliseret, bestialsk,
styret af drift, instinkt,
viljen til magt – uden den
kristne forestilling om
godt og ondt, det sunde
rovdyrliv
HENRY BERGSON
Virkeligheden rummer
noget, der ligger uden
for den fysiske verden –
en stadig strømmende
livskraft , ”elan vital”
HANS DRIESCH
Naturvidenskabelige
argumenter for livskraften


1 delt søpindsvin bliver
til 2 hele
En salamanders
afskårne ben vokser ud
igen
DEN FOLKELIGE VITALISME
Gymnastikhøjskoler, sportsklubber,
idrætsforeninger blomstrer op
Eksempler:
Boldklubben Frem
 B 93
 B 1901
 B 1909
 B 1913
 Brydeklubben Thor

OLYMPIADEN GENOPTAGES 1896

Pierre de Coubertin var
initiativtager til
Olympiaden i 1896 og
den gennemføres
herefter hver 4. år

Udover i sport var der
konkurrencer i
arkitektur, billedkunst
og litteratur
FORFATTERE BESYNGER FYSISK UDFOLDELSE
OG AKTIVITET
Pierre de Coubertin:
Oh, sport du er glæde
Kroppen frydes og øjnene ler, når du kalder
Blodet ruller raskere og tankens kraft lyser op
Du spreder tankerne hos den , der er ramt af sorg
og du får den, der er lykkelig,
til at føle glæden ved livet fuldt og helt
I BILLEDKUNSTEN BLIVER SPORTEN ET YNDET
MOTIV
Adam Fischer
Harald Giersing
DEN SMUKKE HARMONISKE KROP
DYRKES
Jørgen Peder Müller
vandt i 1903
Atletunionens
konkurrence i smuk
legemsbygning
DET GØR DEN OGSÅ I DAG
Ville det i dag have
været David Beckham?
HVEM VAR J.P. MÜLLER?
Sportsstjerne :





Boksning
Kapgang
Roning
Diskoskast
Hammerkast
Hjemmegymnastik:
MIT SYSTEM
VITALISMENS KUNST
LIVSLYST SUNDHED SKØNHED STYRKE
NATURENS IBOENDE KRAFT
•
•
•
•
•
•
Antikken, nordisk mytologi , biblen
Det maskuline ideal
Vitalismens kvindebillede
Naturkraft / soldyrkelse
Livsudfoldelse / dans / leg
Sport/ sundhed
ANTIKKEN, NORDISK MYTOLOGI, BIBLEN
Slank
Høj
Atletisk
Smalhoftet
Muskuløs
ANTIKKENS IDEALMAND
Dansende
bevægelighed
Naturlig sund
udstråling
ANTIKKENS IDEALKVINDE
KVINDEIDEALET I DAG

Nanna fra Odense
har ikke meget at
gøre med Venus
fra Milo
Ofte møder vi hos
vitalisterne
kampscener, hvor
der fokuseres på
den kraftbetonede
muskuløse krop
Rudolph Tegner:
Herakles og hydraen
Carl Johan
Bonnesen:
Thors kamp
mod
jætterne
Oluf
Hartmann:
Jakobs kamp
med englen
DET MASKULINE IDEAL

Friluftskultur, sundhed ,
hygiejne ses som
grundlag for en stærk
maskulin nation.

Den nøgne atletiske
mandkrop – symbol på
nationens styrke
Thyra Boldsen:
En bokser beundrer sin overarm
Mange nøgne mænd i vitalistiske billeder. men det
må ikke blive for meget
Edvard Munchs ”Badende mænd” censureret væk fra udstilling i Hamburg af
hensyn til de kvindelige gæster
DET FEMININE IDEAL

Moderskikkelsen,
hvorfra alt liv udgår

Frodighed, naturlige
instinkter

Umiddelbarhed,
generøs sanselighed
krop
MANDEN OG KVINDEN SES SOM HINANDEN
KOMPLEMENTÆRE MODSTYKKE. DER SKER EN
BIOLOGISERING AF DE TO KØN.
Johannes Larsens
”Morgensol”
Naturkvinden i pagt
med luft, vand , ild
(solens)
SOLDYRKELSEN

Solen dyrkes som
den livgivende kraft

Naturens cyklus
ses som en
genfødsel

Forårs –og
sommerbilleder
dominerer
Willumsen:
Sol over parken
Ludvig von Hoffmann: Forårsstorm 1894/95
Lyset er ikke et
guddommeligt lys,
der besjæler
landskabet, men et
lys, der intensiverer
væksten,
bevægelsen,
livsintensiteten
VIDENSKABELIG STØTTE TIL SOLDYRKELSEN

Niels Finsen
arbejder fra 1898
med lysterapi og får i
1905 Nobelprisen

Rudolph Tegner
hylder ham med
skulpturen ”Mod
lyset”
LIVSUDFOLDELSE – DANS - LEG

Dansen ses som udtryk
for vital kraft og
livsglæde – ikke
balletten med dans i
bundne positioner og
med fastlåst torso, men
den fri dans,
barfodsdansen, som
Isidore Duncan var
eksponent for
ER DER EN LINJE TIL DEN NYE DILLE PÅ
LØBEFRONTEN ”BARFODSLØBET”?
Der deltog
barfodsløbere i
København
Marathon
2010
RUNDDANSEN SES SOM UDTRYK FOR
BALANCEN MELLEM MENNESKE /NATUR,
MAND/KVINDE , UNG/GAMMEL
Rudolph Tegner:
Danserindebrønden 191013
Oprindelig placeret i
Kongens Have i København
Nuværende placering
Helsingør, hvor de nybagte
studenter danser rundt om
den
DET KAN OGSÅ VÆRE DEN VILDE, PRIMITIVE
DANS
Emil Nolde: Dansen om guldkalven
1910
Jean Gauguin: Dansende
mand , 1914
VITALISMEN OG NAZISMEN

Nazismen tilegnede sig
vitalismens ide om det
kraftfulde menneske og
misbrugte den

Olympiaden i Berlin blev
brugt til propagandistisk
selvfremstilling
LENI RIEFENSTAHL
Myron: Diskoskaster
5. årh. før Kr.
Olympia 1936
IKKE ALT UDVIKLEDE SIG EFTER HITLERS PLAN

Venskab på tværs af
grænser og etnicitet

Tyskeren Luz Long og
amerikaneren Jesse
Owens

Jesse Owens vandt guld i
længdespring, Luz Long
sølv
HVAD MED FREMTIDEN?

Kan den moderne
fascination af den
perfekte krop holde sig
fri af dyrkelsen af
overmennesket?

similar documents