renesansa

Report
 Prekod sa srednjim vekom
 Renesansa je jedan od najkrupnijih pokreta u kulturi





zapadne Evrope, koji je doveo do preokreta u nauci,
filozofiji, književnosti, i likovne umetnosti.
Naviši izraz renesansa je našla u Italiji, jer je u njoj najpre i
došlo do razvoja gradova, ali se polako počinje širiti kroz
celu Evropu.
Razvija se i duhovna umetnost, koja je sve više uzimala
stilove antičke umetnosti.
Nositelji renesanse su humanisti.
Kulturi su usmerili prema čoveku a ne prema Bogu
Umetnik je obrazovan i svestran
Katročento
(rana renesansa)
Činkvečento
(visoka
renesansa)
 Trajala je ceo 14 vek a nastala je pre svega u gradu Firenci, zatim
u Padovi ,Rimu ,Veneciji...
 Što se umetnosti tiče, velika pažnja se posvećuje čoveku,
proporcijama tela čoveka, perspektivi i fizici.
 Karakteristike su:- prikazana je atmosferskaperspektiva
- kontrast svetla i senke
- više se ne koristi zlatna boja
- kompozicija se nalazi u prostoru
- proućava se anatomija ljudskog tela i pokret
- proučava se optika
Koristili su tri stila( dorski, jonski i korinstki stil)
U arhitekturi se pojavljuje simetrija, harmonija i nema više
pretrpanosti kao u gotičkom stilu već je javlja jednostavnost .
Najpoznatije arhitekte bili su : Filipo Bruneleski , Donato
Bramante
<<Bruneleskijeva
kupola, Firenca
Kapela sv.Petra,Rim
>>
 Slikarstvo u renesansi počinje pojavom Mazača, kojem je uzor bio
gotički slikar Đoto di Bondone.Mozačovi likovi su učvršćeni
konturnom linijom.
 Pored Mozača tu je bio i Pjero dela Frančeska koji je prvi naučno
dokazao perspektivu a takođe je uspeo da na slike istake zlatni presek!
 Sledeći slikar bio je Andrea Mantenja koji je doveo perspektivu do
vrhunca, što se i vidi na njegovoj slici Mrtvi Hrist
 Sandro Botičeli jedan od najvećih slikara u Ranoj Renesansi, je svoje
likove stavio u nestvaran pejzaž, potpuno osvetljen bez realnog
izvora svetla.
Pjero dela Frančeska,
Batiste Sforca i Federika
de Montefeltra >>
<<Andrea Mantanja,
Mrtav Hrist
Sandro Botičeli, Rođenje
Venere >>
 Skulptura tokom renesanse odbija arhitektonski okvir i postaje
samostalno delo. Zadnji deo skulpture umetnici obrađuju isto tako
pažljivo kao i prednji.
 Jedan od najvećih skulptora je Firentinac Donatelo. Prvi je posle
antike u bronzi izlio muški akt u prirodnoj veličini.To je njegova statua
Davida. Donatelo je takođe isklesao i reljef sv. Đorđe ubiva aždaju kao
i statuu konjanika Gatamelate.
 Donatelo je na pravljen od bronze, prirodan stav i veličina
<<David
Konjanička statua
Gatamelate >>
Sv. Đorđe ubiva aždaju
 Je kasna faza renesanse koja se odvija do polovine 16 veka.
 Razvija se nauka, pogotovo matematika, fizika i
astronomija.
 U ovom periodu javljaju se četiri velika genija koja su
donela Renesansu do vrhunca. Bila su to:
-Leonardo da Vinči
-Mikelanđelo Buonaroti
-Rafaelo Santi
-Ticijan
 Ubedljivo najveći umetnik u Renesansi bio je Leonardo da Vinči.
 Njegovi radovi iz oblasti matematike, anatomije, fizike, mehanike,
botanike, i teorije o umetnosti izražavaju veliko intresovanje i
poznavanje oblasti ljudskog duha.
 Često je eksperementisao kao u nauci tako i u slikarstvu, zbog čega je
mnoge slike ostavio ne dovršene ili su kao npr. Tajna večera ,počele da
propadaju zbog njegovih tehnoloških eksperementisanja.
 Među najpoznatijim delima su mu : Mona Liza, freska Tajna večera,
Poklonjenje mudraca, kao i mnogo skica i crteža nacrtanim ugljom ili
mastilom, kao i nacrte za vojna oružja.
 On stvara novi stil slikanja SFUMATO – blagi prelaz između svetlosti i
senke
Skice i crteži
Nacrti oružja>>
<<Mona Liza
Tajna večera
 Drugi veliki umetnik bio je Mikelanđelo Buonaroti.Monumentalnost
postiže rano već svojom skulpturom Davida gde je isklesan svaki mišić na
telu muškarca a takođe je postao simbol slobodne firentenske republike,
David je isklesan u mermeru, visok 5 metara
 Takođe je isklesao i Pietu, u grobnicui Đovana i Lorenca Medičija isklesao
je njihove portrete i alegorije Dana i Noći ( muška i ženska figura), Mojsija,
Robove
 On je odgovran za preuređenje Bramanteovog nacrta u crkvi sv. Petra, i za
rešavanje njene kupole, a kao arhitekta projektovao je Kampidoljo ispred
crkve Sv. Petra u Rimu
 Takođe jedno od njegovih najvećih dela bile su freske u Sikstinskoj kapeli u
Vatikanu, gde je prikazao Strašni sud . ( njegova autoportret-oderana koža)
To je panorama Biblijske istorije od stvaranja sveta pa na dalje.
<< David
Mikelanđelova Pieta >>
<<Siktinska kapela
Grobnica Đulijana
Medičija>>
Strašni sud
 Rafael Santi je još kao mladić otišao u Firencu gde su na njega veliki
uticaj ostavili Leonardo i Mikelanđelo.
 Bio je najreprezentativniji slikar u renesansi.
 Nacrtao je alegoriju: - umetnosti
- teologije
- prava
- filozofije (Aristotel i Platon)
Takođe je bio odličan portretist , i razvio je svoj način oslikavanja
bogorodice, zbog čega ga nazivaju likarem Madina
Među najpoznatijim delima su mu bili : Anđeli, portret Pape Julije II, Tri
gracije...
<<Anđeli
Papa Julije II >>
Tri Gracije
 Slikar iz Venecije ( slika tehnikom uljanih boja, koja je
došla iz Flandrije)
 U XV veku slika u dihu renesanse, najpoznatija dela su
mu : Zaspala Venera, Flora, Nebeska i zemaljska ljubav
 U XVI veku sluka jače kontraste svetlosti i senke,
dijagonalna kompozivija, - Krunisanje Hrista

similar documents