AlcoholReclame langs de sportvelden van SV Kampong Jan

Report
Alcoholreclame langs de sportvelden van SV
Kampong
Jan Egbert Harsveld van der Veen,
ouder van sportende kinderen
STAP Congres Modelverordening Drank- en Horecawet
20 September 2012 Ede
Wat beweegt de drankproducent ?
•
Markt in stand houden (en uitbreiden)
o klanten stoppen
o klanten sterven
•
Hoe meer gedronken hoe beter
o merkenstrijd
Nieuwe aanwas…..
Nieuwe aanwas
• Veel mensen
• Waar al gedronken wordt
o Maar ook veel niet-drinkers zijn
• Waar regels zijn
o Maar niet te streng
• Waar je afhankelijkheid kunt bewerkstelligen…
De Amateur Sportvereniging
5000 leden
3000 Hockey
1500 Voetbal
waarvan
waarvan
1500 Jeugd
1000 Jeugd
De Zaak
•
•
•
•
•
•
Het begin
De Actie
Behandeling bij de RCC
De uitspraak
De media
De afloop
De Afloop
• Resultaat
–
–
–
–
Borden zijn weg
Geen grote landelijke navolging
Sponsoring is gebleven
Amateursport (nog) niet Failliet
De Afloop
• Kampong
–
–
–
–
–
Geen positie in durven nemen
Geen aanpassing van beleid
Geen eigen verantwoordelijkheid
…
Geen negatieve gevolgen voor de kinderen of
mijzelf
– Niet negatief aangesproken op persoonlijk vlak
Ten Slotte
• Goed resultaat, maar wel een druppel
• Wel geleerd hoe gericht onze kinderen doel
zijn reclame voor alcoholgebruik
• Hoe subtiel en indirect dat soms gaat
Hoe subtiel en indirect dat soms gaat
• Reclame in het straatbeeld
– Maar ook sport en gezelligheid en drank
• Reclame is voor merkenstrijd
– Dus niet om consumptie te bevorderen?
• Reclame promoot misleidend taalgebruik.
– “Verantwoord drankgebruik”
– “Onder 16 geen druppel”
Ten Slotte
• Goed resultaat, maar wel een druppel
• Wel geleerd hoe gericht onze kinderen doel zijn reclame
voor alcoholgebruik
• Hoe subtiel en indirect dat soms gaat
• Veel reacties van ouders “lauw”
• Wel steun uit andere hoeken
• Belangrijk te weten waarom je het doet en waarvoor je het
doet…
Waarom?
• Alcohol is schadelijk voor kinderen
– Lichaam in het algemeen
– Ontwikkeling van de hersenen (steeds duidelijker dat
het tot ca 21 jaar slecht is)
• Helemaal weghouden?
• Iedere dag uitstel = winst!
Daarvoor dus

similar documents