Architektura

Report
Baroko v Čechách
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou
Baroko v Čechách
http://cz.texsite.info/Barokn%C3%AD_m%C3%B3da
Architektura
Barokní umění se k nám dostávalo většinou z Itálie,
působili zde italští a němečtí stavitelé.
Od počátku 18. století vzniká pojem český barok.
Jan Santini – Aichel (Jan Blažej) – architekt,
Vytvořil specifický sloh, tzv. barokní gotiku.
Dílo: kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
zámek Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou
Sedlec u Kutné Hory
Krištof Dienzenhofer - autor církevních staveb
Dílo: chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
Kilián Ignác Dienzenhofer – barokní dualismus
(klid vnější fasády a vnitřní dynamika)
Dílo: dokončil kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
Příklady staveb:
Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
http://www.zsvrchlickeho.cz/images/praha/praha20.jpg
http://xbag.blog.cz/0910/poutni-kostel-sv-jana-nepomuckeho-na-zelene-hore
Matyášova brána – Pražský hrad
Loreta - Praha
http://www.sklisen.cz/sahaweb/index.php?Page=6&Detail=074.txt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_Castle_Mathias_Gate.jpg
Sochařství
Ferdinand Maxmilián Brokof – vytvořil celou řadu soch
na Karlově mostě(socha Turka)
Matyáš Bernard Braun - sochy na Karlově mostě a sochařská
výzdoba Kuksu (řada alegorických postav Ctností a Neřestí)
Maxmilián Brokof – socha Turka
http://www.richtera.cz/betlemari/kuks/web/kuks25c.
html
Matyáš Bernard Braun
Láska
Pýcha
Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959
Lakomství
Kuks, Betlém – socha poustevníka Garimy
Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959
Malířství
Karel Škréta – maloval oltářní obrazy a šlechtické portréty
Portrét muže s dlouhými vlasy
Narození sv. Václava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta__Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Skr%C3%A9ta_006.jpg
Petr Brandl – maloval portréty a oltářní obrazy, mistr šerosvitu
Návrat ztraceného syna
Autoportrét
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petr_Brandl.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brandl_Navrat_ztraceneho_syna.jpg
Autoportrét se ženou
Jan Kupecký - portrétista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Kupeck%C3%BD_005.jpg
Václav Vavřinec Reiner – mistr nástěnné malby (fresky)
Autoportrét
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Vavrinec_Reiner_002.jpg
Václav Hollar - grafik
Pohled na Prahu z Petřína
Požár staré katedrály sv. Pavla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslaus_Hollar_-_Praga.jpg
Autoportrét
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslas_Hollar__St_Paul%27s_burning_(Lex_ignea)_(State_4).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wence
slas_Hollar__Wenceslaus_Hollar_(State_2).jpg
Použitá literatura a zdroje:
Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody,
doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959
Prokop, V. – Kapitoly z dějin výtvarného umění, Sokolov 2004
www.obrazky.cz

similar documents