Sv*telné a zvukové signály

Report
Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Simona Nováková
Název:
VY_32_INOVACE_342_ SVĚTELNÉ_A_ZVUKOVÉ_SIGNÁLY
Téma:
Světelné signály pro chodce, světelné signály na
křižovatkách, světelné signály pro tramvaj, akustické
zvukové signály
Číslo projektu:
CZ1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
Prezentace je zaměřena na opakování světelných signálů
v předmětu Člověk a jeho svět pro 3. ročník.
Děti si procvičují orientaci v dopravní výchově. Výklad
probíhá zábavnou formou, kdy žáci doplňují správné
odpovědi , které jsou schované. Správnost si ověří po
zodpovězení otázky. Správná odpověď se jim zobrazí.
( list 6, 7, 8, 9, 10 a 11 )
*Světelné a zvukové signály
Světelné signály pro chodce
Světelné signály na křižovatkách
Světelné signály pro tramvaj
Akustické zvukové signály
Světelné signály pro chodce bývají na křižovatkách nebo přechodech
pro chodce.
Víš, co znamenají tyto světelné signály pro chodce?
Stůj!
Nesmíš vstoupit do vozovky, ale můžeš dokončit
přecházení.
Volno!
Smíš vstoupit do vozovky a přecházet.
Světelné signály na křižovatkách :
Pojmenuj, co znamenají  .
Stůj !
Připrav se !
Jeď !
Víš o tom, že i tramvaje mají své speciální signály?
Signál : Jízda přímo a vlevo
Signál : Stůj má podobný význam jako
samostatně svítící žluté světlo pro
silniční vozidla.
Akustické nebo–li zvukové signály
slouží :
- k orientaci nevidomých spolu se světelnými signály pro chodce
- na železničním přejezdu spolu se signálem dvou přerušovaně
svítících červených světel
Signály pro chodce se vyjadřují přerušovaným tikáním nebo tónovými
pulzy.
Na některých přechodech musí nevidomý ke spuštění zvukové signalizace
stisknout tlačítko nebo ho aktivovat univerzálním dálkovým ovládáním.
Použité zdroje :
Program Microsoft Office 2010
CS:ŠJŮ. Soubor:Čočky tram rovně a vlevo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7. 11. 2006, 11:50, 28. 2. 2009,
01:29 [cit. 2012-01-11]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Co%C4%8Dky_tram_rovn%C4%9B_a_vlevo.jpg
USER:ŠJŮ. Soubor:Tram stůj.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7. 11. 2006, 11:57, 28. 2. 2009, 01:30 [cit. 201201-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tram_st%C5%AFj.jpg

similar documents