2. Italské baroko

Report
Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost
1.1. Globální grant:
Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji
PROJEKT CZ.1.07/1.1.08/01.0009
ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ
NA SOŠ LUHAČOVICE
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Baroko
ITALSKÉ VÝTVARNÉ BAROKO
Text a fotodokumentace
 Text: Kateřina Červenková
 Foto: Karel Milička
 Fotodokumentace: www.wikipedia.com
Architektura
navazuje na podélný typ
renesančního kostela:
kupole
průčelní voluty
(závitnice)
plastické polosloupy
oblouky
Giacomo Barozzi da Vignola: Kostel Il Gesů v Římě
Architektura
Carlo Maderna
(1556 - 1629)
italsko-švýcarský
„otec“
barokní architektury
Průčelí katedrály sv. Petra v Římě
kostel sv. Zuzany v Římě
Architektura
Gianlorenzo Bernini
(1598 – 1680)
italský architekt,
malíř a sochař
elipsovité náměstí s kolonádou před katedrálou sv. Petra
Architektura
Francesco Borromini
(1599 –1667)
italsko-švýcarský
architekt, zakladatel
dynamického baroka
kostel Can Carlo alle quatro Fontane v Římě
Architektura
Guarino Guarini
(1624 – 1683)
architekt a filozof, autor
odvážných konstrukcí
kostelních kupolí a
oválného tělesa paláce s
pravoúhlými křídly
Palazzo Carignano v Turínu
kupole kostela San Lorenzo v Turínu
Sochařství
protiklad renesance
v dramatičnosti gest
rozevlátosti v prostoru
vysoké emocionalitě
patetičnosti a
náboženské vroucnosti
až vytržení
Gianlorenzo Bernini: Vidění sv. Terezy
Sochařství
Gianlorenzo Bernini
(1598 – 1680)
italský architekt,
malíř a sochař
mytologický námět Apollo a Dafné, ukázka totálního rozbití
kamenného bloku a jemné sochařské práce
Sochařství
Gianlorenzo Bernini
propojoval v díle umění
sochařské a architektury
kroucené (tordované)
sloupy, základ pozdějšího
zdobení oltářů i nábytku a
staveb
baldachýn nad hrobem sv. Petra
Sochařství
Gianlorenzo Bernini
autor mnoha
portrétních bust,
dekorativních a s živým
výrazem očí
portréty s citovým
zaujetím k modelu
busta Constanze Buonarelli
busta kardinála Richelieu
Sochařství
Gianlorenzo Bernini
tvůrce dekorativních
exteriérových sousoší
římské fontány
Fontána del Moro
Fontána Barcaccia
Fontána čtyř řek
Malířství
Michelangelo Merisi
zv. Caravaggio
(1573 – 1610)
zakladatel barokního
realismu
bouřlivý život ho vede
na cesty po Evropě
po intervencích přátel
se vrátil do Itálie,
opuštěn zemřel velmi
mlád
Caravaggio, portrét od Ottavia Leoniho
Malířství
Michelangelo Merisi
zv. Caravaggio
autor zátiší a portrétů
se zátiším
Bakchus - autoportrét
Košík s ovocem
Chlapec s košíkem ovoce
Malířství
Michelangelo Merisi
zv. Caravaggio
světské a mytologické
náměty
Muzikanti
Vítězící Amor
Malířství
Michelangelo Merisi
zv. Caravaggio
náboženské motivy
modely – prostí lidé ulice
(svatí se špinavýma
nohama)
konflikty s církevními
kruhy
Ukřižování sv. Petra
Malířství
Michelangelo Merisi
zv. Caravaggio
nová metoda práce se
světlem,
světlo imaginárně padá
shora
v pozadí se paprsky
ztrácejí v temnotě
(tzv. tenebrismus)
Povolání sv. Matouše
Malířství
Michelangelo Merisi
zv. Caravaggio
další významná díla
zesvětštění námětů
nedržel se příliš Bible
Sv. Matouš s andělem
nenáviděn katolíky i
protestanty
Smrt Panny Marie
Ludovico Carracci: Oplakávání
Malířství
Akademie bratří
Carracciů v Bologni
(založená kolem r. 1600)
první akademie
výtvarného umění v Itálii
radikální barokní a
klasicistní proud
malířství
představitelé:
Agostino Carracci
Annibale Carracci
Ludovico Carracci
Annibale Carracci: obrazy Autoportrét a Cesta do Egypta
Malířství
Pietro da Cortona
(1596 - 1669)
malíř a architekt, autor
monumentálních fresek
Kostel sv. Lukáše
Freska Zlatý věk z paláce Pitti ve Florencii
Malířství
Giovanni Battista
Gaulli (1596 - 1669)
malíř a architekt, autor
iluzivních staveb a
dekorativních fresek
Freska Triumf františkánského řádu, kostel sv. Apoštola v Římě
Autoportrét
Malířství
Andrea Pozzo
(1596 - 1669)
malíř a architekt,
známý grandiózními
chrámovými freskami
Nástropní freska Apoteóza sv. Ignácia v chrámu St. Ignazio v Římě
portrét umělce od neznámého autora
Malířství
Giovanni Battista
Tiepolo (1696 - 1760)
významný malíř
pozdního baroka, autor
obrazů s náboženskými
náměty a chrámových
fresek otevírajících
strop k nebesům
Freska Apoteóza španělské královské rodiny, královský palác v Madridu
Giuseppe Galli Bibiena
Malířství
Giuseppe GalliBibiena (1696 - 1757)
člen významné rodiny
divadelních výtvarníků
a dekoratérů, která
ovlivnila dějiny
evropského divadla
návrhy barokních
dekorací se objevují po
celé Evropě
(korunovační opera J.
J. Fuxe Stálost a
statečnost na Pražském
hradě (1723)
Portrét Giuseppe Galli-Bibiena od neznámého autora
Italské výtvarné baroko
Kontrolní otázky:
 Na jakém principu je založena
vrcholná italská barokní architektura?
 Vysvětli na příkladu vedlejšího
snímku, jak se liší barokní sochařství
od renesančního?
 Kdo byl jeho zakladatelem?
 Jak se liší italské barokní malířství od
renesančního a jaké jsou příčiny
těchto hlubokých změn.
 Kdo je autorem obrazu na snímku a
jaký je jeho přínos pro vývoj malby?

similar documents