VY_32_INOVACE_DEJ_289

Report
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_DEJ289
Jméno autora:
Mgr. Karel Šonka
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
24. února 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost
Tematická oblast:
Středověk – počátky Českého státu
Předmět:
Dějepis
Způsob využití:
Formou prezentace seznámit studenty s
vývojem Českého státu v raném středověku.,
představit panovníky z rodu Přemyslovců
Klíčová slova:
sv. Václav; Boleslav I.; Boleslav II.; sv. Vojtěch;
Slavníkovci; Břetislav I.; Břetislavova dekreta
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Počátky Českého státu
Přemyslovci
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Přemyslovci_erb.svg/200pxPřemyslovci_erb.svg.png
Bořivoj I.
http://www.moraviamagna.cz/povesti/images/veliborv.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Levy_Hradec_CZ_St_Clement_church_N_side.JPG
Kostel sv. Klimenta
- počátky křesťanství
- počátek stavby Pražského hradu
Ludmila
- Bořivojova manželka
http://www.digitalguide.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/vyznamne_osobnosti/svetci/sv_ludmila/ludmilavrazda_jpg_340x267_crop_q85.jpg
http://www.images.atlasceska.cz/images/pamatky/velka/16654/v21698_atlasceska.jpg
Spytihněv I.
894 - 915
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Budec_CZ_St_Peter_church_134.jpg/2
50px-Budec_CZ_St_Peter_church_134.jpg
Vratislav I.
915 - 921
http://www.digitalguide.cz/media/thumbs/digital_
guide/selekce_realie/vyznamne_
osobnosti/panovnici-apolitici/vratislav_I/vratislav_I_jp
g_800x800_q85.jpg
http://zhola.com/praha/data/34206061107JirizVezeHoriz480.jpg
bazilika sv. Jiří
Drahomíra
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Drahomira_ludmila.jpg
Sv. Václav
http://www.ceske-tradice.cz/deploy/img/fck/Image/tradice/podzim/sv-vaclav.jpg
Zavraždění sv. Václava 28. září 929/935
http://img.ihned.cz/attachment.php/620/21998620/aiostuv4DGHJLMjklQWbcehpqrxz01Tm/s
v.vaclav-vrazda.jpg
Kristiánova legenda
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/4/44/Christianslegende.jpg/220pxChristianslegende.jpg
Boleslav I. – Ukrutný
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor
:Boleslav-I-Bohemian.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Ota1_Boleslav_Lech.jpg
- nejstarší česká mince – stříbrné
denáry
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Boleslav1_denar.jpg
- vznik Vyšehradu
http://i.idnes.cz/09/043/gal/HIG2aa3ad_vysehrad_MAFA_sula.jpg
Boleslav II.
http://images-mediawiki-sites.thefullwiki.org/03/3/7/1/07441632603709803.jpg
- 973 založeno pražské biskupství
sv. Vojtěch z rodu
Slavníkovců – druhý
biskup
http://www.praha.eu/public/81/8a/89/1521003_3
39314_vojtech_sv.jpg
http://www.digital-guide.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/vyznamne_osobnosti/svetci/sv_vojtech/vojtech-aslavnikovci_jpg_340x267_crop_q85.jpg
28. září 995 – vyvraždění Slavníkovců
http://www.digitalguide.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/historicke_realie/vyvoj_ceske_statnosti/slavnikovci/slovanske_hradiste
_jpg_340x267_crop_q85.jpg
Břetislav I.
1034 - 1055
http://www.nase-rodina.cz/pics/articles/art_786/786_1.jpg
- 1039 – výprava do Polska a zisk ostatků sv. Vojtěcha
- Břetislavova dekreta – nerozlučitelnost monogamních
manželských svazků
- přikázal světit neděle jako dny svátečního klidu
- zakázal pohřbívání mrtvých v lesích
- stanovil trestní sazby za vraždy, nedovolené provozování
hospod, za alkholismus

similar documents