Rozmíst*ní obyvatelstva na sv*t*

Report
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Zeměpis 9
Název
Zemepis_obyvatelstva_rozmisteni
Klíčová slova
Hustota zalidnění, geografické podmínky,
nejlidnatější oblasti světa
Pomůcky
PC, dataprojektor, kalkulačky
Druh interaktivity
Výklad, samostatná práce
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 vyučovací hodina
Velikost
1, 03 MB
Zdroje
Viz Zdroje
Rozmístění obyvatelstva na
světě
ZÁKLADNÍ ŠKOLA S
ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
VÝTVARNÉ VÝCHOVY, TEPLICE,
KOPERNÍKOVA 2592
MGR. MILENA HRADOVÁ
Rozmístění obyvatelstva na světě
 Na planetě Zemi žije 7 miliard obyvatel. 4/5 z nich
žijí na severní polokouli. Proč?
 Rozmístění obyvatel je dáno geografickými
podmínkami
Obr. č. 1
Geografické podmínky
 Přírodní podmínky
 + Rozmístění podle podnebí, podnebných pásů
 + Nadmořská výška
 + Blízkost k vodním zdrojům (moře, řeky, jezera)
 + Oblasti s úrodnou půdou
 - pouště
 - trvale zaledněné oblasti
 - horské oblasti
 - neprostupné pralesy
 -…
Obr. č. 2
Geografické podmínky
 Společenské podmínky
 Dobrá dopravní síť
 Možnosti bydlení
 Pracovní příležitosti
 Dobrá politická situace
 Náboženská tolerance
 Dostatek potravin
 Mírové podmínky
Obr. č. 3
Nejlidnatější oblasti
 50% světové populace – do 200 m n. m.
 60% – do 200 m od oceánu
 50% - v mírném páse
Obr. č. 4
Hustota zalidnění
 Hustota zalidnění je poměr mezi počtem
obyvatel a plochou území, která se uvádí v km2
 Hustota zalidnění = počet obyvatel/rozloha státu
 Př.: Vypočítej hustotu zalidnění
Číny (9 500 000 km2 a 1, 3 mld obyv.) a hustotu
zalidnění
ČR (78 000 km2 a 10,3 mil obyv.! Výsledky
zhodnoť.


1 300 000 000/ 9 500 000 = 136 ovyvatel/km2
10 300 000/ 78 000 = 132 obyvatel/km2
 Závěr: Čína, ač nejlidnatější stát světa má téměř
stejnou hustotu zalidnění jako ČR!
Hustota zalidnění
 Oblasti s nejvyšší hustotou zalidnění:
 východní Asie - východ Číny, Japonsko, Korea
 jižní a jihovýchodní Asie - Indie, Bangladéš, Indonésie (Jáva)
 západní a střední Evropa
 severovýchod USA, jihovýchod Kanady a západní pobřeží USA
 jihovýchodní pobřeží Brazílie a oblast La Platy
 pobřeží Guinejského zálivu v Africe a nilská delta
Hustota zalidnění
 Oblasti s nejnižší hustotou zalidnění:
 Oblasti okolo severního a jižního pólu
 Sever Kanady, Ruska
 Vnitrozemí Austrálie
 Sahara
 Velehorské oblasti – Himaláje, …
 Oblast tropických deštných lesů – Amazonie, …
Metodické poznámky
 Prezentace slouží k výkladu tématu Lidé na Zemi
(Rozmístění obyvatel na světě) k frontálnímu
výkladu (Snímky 3. – 6.)
 Snímek č. 7 - Samostatná práce slouží k vysvětlení
ukazatele hustoty zalidnění a jeho významu – je
potřeba aby žáci měli na hodinu kalkulačku,
případně mobil)
 Snímky č. 8 a 9 je třeba doplnit o práci s nástěnnou
mapou světa, případně mapou světového
obyvatelstva a sídel
Zdroje:
 Obr. č. 1 –
<http://www.freytagberndt.cz/novinky/globusglobemaster-30cm/>, citováno 2. 9. 2011
 Obr. č. 2<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=36
8562&page=4>, citováno 2. 9. 2011
 Obr. č. 3<http://www.panoramio.com/photo/1095962> ,
citováno 11. 9. 2011
 Obr. č. 4<http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/popde
n.html> , citováno 11. 9. 2011

similar documents