sv. Václav a sv. Ludmila

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 - 27
Anotace
Sv. Václav, sv. Ludmila
Autor
Václav Jirát
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ústně stručně rekapituluje informace o živote sv. Ludmily a sv.
Václava
Ne
Sv. Ludmila, sv. Václav
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 1. stupeň
Typická věková skupina
9-10 let
Celková velikost
1 792 kB – soubor .pptx/ únor - 2012
Metodika
• Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. Jednotlivé
obrázky je možno komentovat v diskusi se žáky. Žáci řeší
zadané otázky a úkoly nejprve samostatně. Poté společně s
pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí
dané téma.
ČESKÁ
Obr. č. 1
sv.
•
manželka knížete Bořivoje
•
pokřtěna od Metoděje při návštěvě Velké Moravy
•
její muž – kníže Bořivoj – nechal na sídle
•
Přemyslovců Levém Hradci vybudovat první kostel
•
nechal přeložit sídlo Přemyslovců do Prahy
• přivedla k víře i vnuka Václava, kterého vychovávala
• naučila ho číst i psát (v tehdejší době naprostá výjimka)
• mocichtivá Drahomíra (Václavova matka) na Ludmilu žárlila a
nechala ji uškrtit na svém hradě Tetíně
•
•
•
•
•
•
•
Obr. č. 3
nechal matku vyhnat z Čech a babičku nechal
převézt do Prahy a slavně pohřbil
dobrý panovník
žádný slaboch (jak je tvrzeno), velmi dobře
ovládal meč
byl milován lidem
jeho mladší bratr Boleslav ho nechal na svém
hradě ve Staré Boleslavi zavraždit 28. 9. (929/935?)
• důvodem byla žárlivost na oblíbeného bratra a nesouhlas s
placením roční daně Sasům výměnou za mír
• zanedlouho svého činu litoval a nechal bratrovo tělo s úctou
pohřbít v kostele sv. Víta, který nechal Václav založit
• oba jsou uctíváni jako světci
• stali se patrony České země
• legendy o sv. Václavovi a sv. Ludmile patří k nejstarším
písemným památkám u nás
Obr. č. 4
1) Kdo byl dědečkem a babičkou sv. Václava?
BOŘIVOJ, SV. LUDMILA
2) Kdo byl Václavovou matkou a co udělala jeho babičce?
DRAHOMÍRA, NECHALA SV. LUDMILU UŠKRTIT
3) S čím nesouhlasil Václavův bratr Boleslav?
S PLACENÍM ROČNÍ DANĚ SASŮM VÝMĚNOU ZA
MÍR
4) Kdy sv. Václav zemřel?
28. ZÁŘÍ 929 NEBO 935
Obr. č. 2
Obr.č. 5
Zdroje obrázků
Č. 1 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/StLudmilaWindowCedarRapidsSep200
1.jpg] dne 29. 1. 2012
Č. 2 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Dalimilova_kronika_vrazda_Ludmily.jpg
] dne 29. 1. 2012
Č. 3: dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Wenzeslaus_by_Peter_Parler.JPG] dne
29. 1. 2012
Č. 4 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila__glass_window.jpg] dne 29. 1. 2012
Č. 5 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg]
dne 29. 1. 2012

similar documents