Mestá a dediny v okrese Senica

Report
Mgr. Katarína Dvorská
Zemepisná poloha okresu
Senica
• Juhozápadná časť Slovenska
• Región Záhorie
• Územie tvorí: Záhorská nížina,
ktorá prechádza do Myjavskej
pahorkatiny, zo západu je
ohraničené riekou Morava a z
východu svahmi Malých Karpát
Územie okresu Senica
• Severozápadná
časť Trnavského
kraja
• Na západe hraničí
s Rakúskom:
hraničný priechod
Moravský sv. Ján –
Hohenau
• Na západe hraničí
s Českou
republikou:
hraničný priechod
Kúty - Lanžhot
Základné informácie
•
•
•
•
•
•
Počet obyvateľov: 61 931
Rozloha: 761 km2
EČV: SE
Telefónna predvoľba: 034
2 mestá
29 obcí
Liečebné a rekreačné
oblasti
• Kúpele Smrdáky – liečebné kúpele
špecializujúce sa na liečbu kožných a
reumatických ochorení
• Kunovská priehrada pri Senici
• Gazárka pri Šaštíne
• Tomky pri Borskom sv. Jure
Príroda
• Povodie rieky Morava
• Borovicové lesy
• Malé Karpaty – vrch Záruby
• Okolie hradu Branč
Najstaršia história
• Pravek: archeologické nálezy z
Prietrže, Sobotišťa, Hlbokého a
Čáčova (dve mamutie stoličky,
úlomok kla a úlomky kostí)
• Paleolit: archeologické nálezy
kamenných nástrojov z Kunova,
Sobotišťa a Podbranča
• Neolit: náleziská hrobov v
Smrdákoch, Čáčove a Kunove
Historické pamiatky
•
Cerová – hrad Korlátko
•
Podbranč – hrad Branč
•
Sobotište – barokový kaštieľ
•
Sobotište – habánsky dvor
•
Šaštín-Stráže – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Historické pamiatky v Senici
• Kaplnka sv. Anny – najstaršia
stavebná pamiatka mesta
• Rímskokatolícky kostol Panny Márie
• Evanjelický kostol
• Neskorobarokový kaštieľ (dnes
Záhorská galéria)
Významné osobnosti
• Kúty: Andrej Radlinský
• Borský Mikuláš: Ján Hollý
• Hlboké: Jozef Miloslav Hurban
Svetozár Hurban Vajanský
Významné osobnosti
• Senica: Ivan Horváth
Ján Mudroch
Ladislav Novomeský
Viliam Pauliny-Tóth
Diela Jána Mudrocha
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/111/okres_senica.png
http://www.treking.cz/regiony/korlatka3.jpg
http://www.zamky.sk/UserFiles/Image/pamiatky_title/branc.JPG
http://www.slovakia.travel/data/Resources/Upload/Images_watermark/KulturneAtrakcie/HradyZamkyKastieleZrucaniny/D_Sobotiste_kastiel_jpg.jpg
http://free.zoznam.sk/openMediaF.php?path=221f98aadcd4e9eff5e38e5473e71f7519a04e347b94a0d82ded2d594b82e6082283caab7b72df12f7fe2106db6e4308
http://www.slovakia.travel/data/Resources/Upload/Images_watermark/KulturneAtrakcie/HradyZamkyKastieleZrucaniny/D_Senica_kastiel_jpg.jpg
http://upg.webzdarma.cz/aa.jpg
http://omestach.sk/se/foto/hpim8999maxi.jpg
http://zahorie.virtualne.sk/portals_pictures/i_001011/i_1011271.png
http://www.obecsobotiste.sk/gallery/habánsky%20mlyn%20-%20archívne%20foto.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Morava_austria_slovakia.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pine_wood_bor_lowland.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Zaruby_peak.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Podbranc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Andrej_Ludovit_Radlinsky_1863.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Jan_Holly_Vilimek.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Hurban_cropped.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Vajansky.jpg
http://www.cojeco.cz/Attach//photos/pers3951de18eb177.jpg
http://horvatha.edupage.org/files/Horvath.jpg
http://www.senica.sk/images/stories/ftp/foto/Vyznamne_osobnosti_mesta_senica/mudroch_j.jpg
http://www.senica.sk/images/stories/ftp/foto/Vyznamne_osobnosti_mesta_senica/pauliny-toth.jpg
http://www.herkules.sk/engine/thumb//userdata/imagelibrary/smrdaky-kupele/spa-smrdaky-5---balneotherapy.jpg
http://www.soga.sk/data/aukcie/26/diela/big/85.jpg
http://www.soga.sk/data/aukcie/65/diela/big/107.jpg
http://www.webumenia.sk/cedvuweb/image/SVK_SNG.O_2147.jpeg?id=SVK:SNG.O_2147
http://www.nedbalka.sk/data/images/articles/ukazky_z_tvorby/autori/jan_mudroch/ut_jan_mudroch_2.jpg
Kolektív autorov: Senica – dejiny mesta, 1996, Senica, ISBN 80-967521-5-4

similar documents