Information på föräldramötet (PowerPoint)

Report
Ett viktigt val för din ungdom
Program
 Högskoleförberedandeprogram 6st
För de elever som planerar att läsa vidare på högskola och
universitet. Man är inte utbildad till något yrke efter
studenten.
 Yrkesprogram 12st
Efter studenten måste man vara lärling 1-2 år och sedan är
man utbildad i ett yrke.
Totalt 18 st program att välja bland.
Förutom detta så finns det dessutom inriktningar på varje program
som ska väljas oftast till år 2 på gymnasiet.
Behörighet
För att bli behörig till gymnasiet krävs följande:
 Yrkesprogram: Betyget E i sv, ma, eng samt fem valfria
ämnen till. Sammanlagt åtta ämnen med betyget E.
 Högskoleförberedande program:
1. Samhällsvetenskapligt, ekonomiskt och humanistiskt
program: Betyget E i sv, ma, eng, ge, hi, re, sh samt fem
valfria ämnen till. Sammanlagt 12 ämnen med betyget E.
2. Naturvetenskapligt och tekniskt program: Betyget E i sv,
ma, eng, fy, ke, bi samt sex valfria ämnen till.
Sammanlagt 12 ämnen med betyget E.
3. Estetiska program: Betyget E i sv, ma, eng samt nio valfria
ämnen till. Sammanlagt 12 ämnen med betyget E. Det
kan förekomma färdighetsprov.
Meritpoäng
Eleven lägger ihop alla sina 16 eller 17 ämnen till en
totalsumma.
Har man 17 ämnen och alla A så är summan 340p.
Har man 17 ämnen och alla C så är summan 255p.
Har man 17 ämnen och alla E är summan 170p.
A=20p
B=17,5p
C=15p
D=12,5p
E=10p
______________________
F=0p
Film om alla gymnasieprogram i 30 minuter
Förutom dessa 18 program finns…
 Lärlingsutbildning
 Idrottsutbildning
RIG
NIU
 IB= International Baccalaureate
 Spetsutbildning
Lärlingsutbildning
 Eleven gör halva sin gymnasietid på en arbetsplats.
 Fördelar:
Arbetslivserfarenhet
 Samma teoretiska utbildning som ett vanligt yrkesprogram
 1000kr mer i lärlingsbidrag från CSN, som man själv måste söka.

 Nackdelar:
På arbetsplatsen arbetar man själv med vuxna. Inga jämnåriga.
 40 timmars arbetsvecka kan leda till dålig kontakt med gamla
kompisar som går i skolan.

Idrottsutbildning
 RIG= Riksidrottsgymnasier


De är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet
kan söka till dem.
Västerås närmaste är Ridsportgymnasiet Strömsholm.
 NIU= Nationell idrottsutbildning


De nationellt godkända idrottsutbildningarna är
lokala/regionala.
Ex. i Västerås är Widénska gymnasiet.
Dessa skolor erbjuder inte alla program. Det gäller att
kolla upp om det program man är intresserad av finns på
dessa skolor.
International Baccalaureate
 International Baccalaureate Diploma Programme är ett
studieförberedande program med en internationellt
erkänd examen som funnits i över 30 år.
 Den är egentligen två år. I Sverige lägger man till ett
förberedande år då gymnasieutbildningen i Sverige måste
vara tre år.
 All undervisning sker på engelska.
 I Västerås finns det på Carlforsska och de kan erbjuda
naturvetenskap och ekonomi.
Spetsutbildningar
 Här kan eleven bredda och fördjupa sina kunskaper i
teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap,
ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi).
Spetsutbildning finns också inom det estetiska
programmet.
 Under utbildningen kommer eleven att ha kontakt
med universitet och högskolor och kunna läsa kurser
på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna.
Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder
att alla i hela landet kan söka till dem.
Två speciella program i Västerås
 Flygteknikprogrammet
Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning
inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och
utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella
överenskommelser. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha
de kunskaper som behövs för att arbeta som tekniker för flygplan.
 Tågteknikprogrammet
Utbildningen förbereder dig inför jobb som tågmekaniker.
Vi har egna spår i en tågdepå i Tillberga där vi arbetar i skarp
miljö nära andra aktörer i branschen.
Utbildningen kommer att ge dig kunskap om bland annat
felsökning och service av tågfordon. Du kommer att läsa
kurser som programmering och mätteknik.
Om man inte blir behörig…
 Det finns fem introduktionsprogram:





Preparandutbildning
Du läser högst ett år för att bli behörig. Gäller både
yrkesprogram och högskoleförberedandeprogram. Arenan hjälper till.
Programinriktat individuellt val
Är inriktat på ett speciellt yrkesprogram för att bli behörig. Är
sökbart direkt från hemsidan (IMPRO). Behörighetskrav är sv, ma eller
eng + 4 ämnen eller sv, eng, ma + 3 ämnen. Målet är at komma in på det riktiga yrkesprogrammet så fort som möjligt.
Yrkesintroduktion
Här kan du bli behörig till ett yrkesprogram eller läsa en
yrkesutbildning som gör dig anställningsbar men inte ger dig en
gymnasieexamen. Kan sökas direkt från hemsidan (IMYRK).
Individuellt alternativ
Detta är tänkt för dig som har speciella behov och kanske behöver extra
mycket hjälp. Målet är att komma in på en yrkesintroduktion, se ovan. Arenan
hjälper till.
Språkintroduktion
Räkna meritpoäng efter gymnasiet
 Kurser som har många poäng väger tyngre än en kurs med
färre.
 Betyg som man får i år 1 väger lika tungt som de i år 3.
För att beräkna ditt snitt måste du multiplicera varje betyg
med antalet poäng kursen du fått betyget i har. Till exempel
om du får A i en kurs som är 100 poäng multiplicerar du 20
med 100.
På samma sätt gör du för varje kurs du läst, för att få ut
betygsvärdet för varje enskild kurs. Till sist får du en stor
summa som du sedan ska dividera på antalet poäng du läst
d.v.s. 2500p.
Inför högskolan
 Moderna språk kan ge maximalt 1,5 meritpoäng
 Matematik kan ge maximalt 1,5 meritpoäng
 Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng
Totalt kan man bara samla på sig högst 2,5
meritpoäng
Yrkeshögskolan
 Efter ett yrkesprogram kan man söka till
yrkeshögskolan för att få en ytterligare fördjupning i
sitt yrkesområde.
Viktiga datum
 Onsdagen den 5/11 Gymnasiemässa
Föräldrar är välkomna kl. 15-20.
 Avslutningsbetyget till jul
I kuvertet med betyget lägger jag lösenordet till
ansökningssidan. Detta ska ni hålla reda på till juli!
 Ansökan är öppen 8/1-13/2. Sista ansökningsdag är 13/2.
 Preliminärt antagningsbesked på hemsidan den 10/4.
 Omvalsperiod 22/4-6/5. Jag måste låsa upp ansökan först.
 Slutgiltigt antagningsbesked 3/7 på hemsidan. Det skickas
också hem per brev. Krävs att ni svarar för att få platsen!

similar documents