Karel IV

Report
VY_ 32_INOVACE_D.07
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Žáková
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011
1
KAREL IV.
Dětství a mládí
* 1316 Staré Město pražské
 Otec Jan Lucemburský,
matka Eliška Přemyslovna
 Pokřtěn jménem Václav
 Vychován na královském dvoře ve Francii
– zde přijal jméno Karel

Karel IV.
Zpátky do Čech
Do Čech přijel v roce 1333
 Titul markrabě moravský
 Fakticky vládl za nepřítomného otce
 Nejprve se snažil získat zpět královské
majetky
 Navazuje styky s důležitými a vlivnými
osobnostmi království

Karel IV. jako římský císař
Korunovace
1346 korunován králem Svaté říše římské
národa německého
 1347 korunován českým králem
 1355 korunován císařem Svaté říše
římské národa německého

Významné události
1344 povýšení pražského
biskupství na arcibiskupství,
1. arcibiskupem
Arnošt z Pardubic
 1348 založena Karlova univerzita
 1348 založil Nové Město pražské
 Praha evropským centrem vzdělanosti,
umění, obchodu

Hladová zeď

Ochranná hradba, v době hladomoru
výdělek pro nejchudší
Karlův most

Stavba nového kamenného v Praze
(bývalý Juditin se zřítil)
Stavba nových královských hradů
Karlštejn
jako místo uložení
římských
korunovačních klenotů


Karlskrone
(dnes Radyně)
Karlštejn
Karlštejn
Kaple sv. Kříže
 Ve Velké věži
 Vysvěcena roku 1365, kdy byl hrad dokončen
 Zde se uchovávaly říšské a později české
korunovační klenoty
 Vyzdobena gotickými obrazy světců, některé z
dílny Mistra Theodorika
 Vyzdobena polodrahokamy, malta mezi nimi
pozlacena
 Klenba se skleněnými čočkami symbolizuje nebe a
hvězdy

Universitas Carolina Pragensis
Historická budova Karolina
 Studium: fakulta artistická (svobodných
umění), potom se mohlo pokračovat ve
studiu teologie, práv nebo lékařství
 Nejstarší ve střední Evropě
 Vzorem univerzity v Paříži, Bologni,
Neapoli

Svatováclavská koruna
Nová korunovační koruna – zasvěcena sv.
Václavovi, patronu země
 Zhotovena ze zlata
 Celkem je na ní devatenáct safírů,
čtyřiačtyřicet spinelů, jeden rubín, třicet
smaragdů a dvacet perel
 Váží téměř 2,5 kg
 Nevyčíslitelná hodnota

Svatováclavská koruna
Karlovy manželky

Blanka z Valois
(ženichovi i nevěstě bylo 7 let)
Anna Falcká (získal Horní Falc)
 Anna Svídnická (připojil Horní a Dolní Lužici, syn Václav –

pozdější král a císař Václav IV.)

Alžběta Pomořanská (syn Zikmund Lucemburský –
pozdější český král a římský císař)
Zemřel v roce1378
 Pohřben v chrámu sv. Víta na Pražském
hradě
 V pohřební řeči nazván Otcem vlasti

Prameny:
Uvedené zdroje, jež lze opětovně použít, a to i komerčně, na www:
1)
http://gop.pilsedu.cz:8080/redakcni_systemy/wiki/images/b/bd/Kareliv.gif
2)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
3)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaja4Gelnhausenkodex.jpg
6)
http://img.cas.sk/img/11/article/424414_import-praha-karlov-most-hradcany-hradcany-crop.jpg
10)
http://img.radio.cz/pictures/praha/korunovacni_klenoty_vystava/koruna.jpg
11)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Her_Majesty_Bohemian_queen_Blanche.jpg
Prameny:
Uvedené zdroje dostupné pod licencí Creative Commons na www:
4)
Acoma,: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ArnostPardubice_vitraz.jpg
5)
Che:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Petrin_Hladova_zed.jpg
7)
Tomas62:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Karl%C5%A1tejn_029.jpg
8)
User:Parkis:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Castle_Radyn%C4%9B.jpg
9)
Prazak:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_Karl%C5%A1tejn.jpg
VY_ 32_INOVACE_D.07
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Žáková
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011
1

similar documents