Sv. Václav - skolaprerovnl.cz

Report
Život a vláda českého knížete
(907 – 935)
Časová přímka
907
• Narození sv.Václava
915
• Na trůn nastupuje Vratislav,
Václavův otec
921
• Vratislav zemřel, vládne Drahomíra
• Drahomíra nechala uškrtit Ludmilu
924
• Václav se ujal vlády
929
• Vpád bavorského vévody Arnulfa a
saského krále Jindřicha I.
935
• 28.září zavražděn Václav ve Staré
Boleslavi





narozen kolem roku 907
šest sourozenců, bratr
Boleslav
vychováván babičkou
Ludmilou na Budči
učitel kněz Učen, vzděláván
podle slovanských knih
Václav se stal velmi
vzdělaným mužem,
pobožným








Ludmila se starala o nezletilé děti
Drahomíra vládne zemi za syna Václava
mezi ženami rozpory (výchova synů,
politická orientace)
Ludmila se stáhne do ústraní na svůj
hrad Tetín
Drahomíra poslala na Tetín vikingské
nájemné vrahy Tunnu a Gomona
15./16.září 921 byla Ludmila uškrcena
vlastním závojem
925 převezeny ostatky do kostela sv. Jiří
na Pražském hradě
ve 12.století byla prohlášena za svatou a
patronkou české země







924 se svatý Václav ujal vlády
vládl mírně, byl ovlivněn křesťanstvím
nechal odstranit šibenice, zmírňoval
tresty, omezoval kruté dobové tresty
nechal zakládat vinice
nechal založit rotundu sv.Víta na
Pražském hradě (relikvie – ruka
sv.Víta)
podařilo se mu ubránit samostatnost
země před nájezdy Sasů a Bavorů r. 929
zavázal se platit tribut – mírovou daň
(500 hřiven stříbra 120 volů)





Václav měl neshody s bratrem Boleslavem (nechtěl platit tribut, ale
bojovat)
Boleslav pozval Václava na hostinu na svůj hrad ve Staré Boleslavi
28.září 935 byl zavražděn před vraty kostela Boleslavovými
družiníky Tirem a Hněvsou, kteří ho probodli mečem
Boleslav se stal novým vládcem
Později nechal převézt Václavovy ostatky na Pražský hrad
Zavraždění sv. Václava
Václav se vydal na
mši. Před vraty
kostela se setkal s
bratrem a dochází k
hádce, k boji. Václav
utíkal, chtěl se
schovat, ale dveře
byly zamčené. U
dveří ho dostihli
Boleslavovi
družiníci a Václava
zabili.




První český světec
Patron české země, jeden z
nejoblíbenějších českých svatých
Usiloval o život v míru
Rytířské vlastnosti (dle legend):





Žil mravním, zbožným životem
Šířil křesťanskou víru v celém národě –
staví kostely, navštěvuje bohoslužby
Laskavý – pečuje o chudinu, nemocné,
sirotky
Statečný
Nesnesl žádnou křivdu

similar documents