Rakousko-Uhersko p*ed 1. sv*tovou válkou

Report
Rakousko-Uhersko před 1.
světovou válkou
Opakování
IV.A, B
Časová osa
• 1867 Rakousko – Uherské vyrovnání
• 1868-1878 Politika pasivní rezistence (opozice)
• 1874 založení strany Mladočechů (Národní
strany svobodomyslné) – radikální liberálové
• 1878 založení české sociální demokracie
• 1878 návrat do Říšské rady (konec pasivní
opozice)
• 80. léta spolupráce českých poslanců s císařskou
vládou hraběte Taaffeho za drobné ústupky –
"drobečková politika" (Stremayerova jaz.
Nařízení-jednání s úřady v češtině, rozdělení
pražské univerzity na českou a německou, atp.)
• 90. léta – boj za volební právo národnostně i
sociálně spravedlivější, vznik nových polit. stran
(Agrárníci, křesť-sociální s., realistická s. –T.
Masaryk)
1900
• Přelom 19. a 20. st. spjat s bojem za všeobecné volební
právo (Volit mohou všichni dospělí muži)
V roce 1907 byla přijata volební reforma (zavedeno
rovné volební právo– jeden volič=jeden hlas X ne však
všeobecné (to až 1918)). Polit. poměry před první
světovou válkou velice nestabilní - Od r. 1894 do 1914
patnáctkrát vyměněna vláda. Stále větším problémem
nevyřešená národnostní otázka. Rakousko se orientuje
na zahraniční politiku, kde je stále více závislé na
Německu. Rakousko se chce uplatnit na Balkáně; roku
1898 okupuje Bosnu a Hercegovinu (roku 1908 ji
anektuje). Srbské království ohroženo (má však
spojence - Rusko) = cesta ke globální válce
test
• Kdy se uskutečnilo rakousko-uherské
vyrovnání a jaké státoprávní změny přinášelo.
• Jaké byly hlavní požadavky českých politiků,
jaké změny požadovali.
• Jmenuj 2 hlavní české politické strany 80. let
19. století.
• Napiš alespoň jeden úspěch české politiky 80.
let 19. st.
test
• Hlavní polit. téma kolem r. 1900
• Země na Balkáně anektovaná v roce 1908
• Jmenuj alespoň jedno město nacházející se v
této zemi.

similar documents