Cadrul logic - Avem Politici.MD

Report
1
Sesiunea 3: Cadrul logic
2
Despre ce vom vorbi
•
•
•
•
•
•
Ce este Cadrul Logic
De la analiză la planificare
Principiile cheie ale Cadrului Logic
Cum să folosim Cadrul Logic
Deficienţe de abordare
Exerciţiu practic
3
Ce este Cadrul Logic?
• A fost propus în anii ‘60 de USAID
• Folosit de un şir de donatori importanţi
• Un format de prezentare a rezultatelor ACL
▫ ACL este o metodologie utilizată în MCP
▫ CL este un document produs la finele ACL
• O modalitate de planificare şi management utilizat
pentru o gândire logică şi sistematică în fazele MCP
• Arată obiectivele proiectului într-o manieră clară şi
simplă (sumar al proiectului)
• Încorporează viziunile tuturor factorilor interesaţi
• Un instrument de monitorizare a progresului şi evaluare
a impactului
4
Principiile cheie ale CL
Cadrul logic trebuie să fie:
• concis - reducerea la maxim a volumului
• expus într-un limbaj clar – pentru cei care îl
văd pentru prima oară. Fără acronime
• revizuit şi modificat sistematic/flexibil
• factorii cheie vor fi implicaţi în procesul de
alcătuire a CL
• o bază pentru monitorizare şi evaluare
5
De la Analiză la Planificare
Analiza factorilor
interesaţi
Analiza
Problemei
Analiza
Obiectivelor
Logica
Intervenţiei
IOV
SV
Mijloace
Costuri
Ipoteze
Obiectiv
General
Scop
Rezultate
Analiza
Strategiilor
Activităţi
Precondiţii
Rapoarte
Planuri de activitate
6
Ierarhia obiectivelor în CL
Logica
Intervenţiei
IOV
SV
Mijloace
Costuri
Ipoteze
Obiectiv
General
Scop
Rezultate
Activităţi
Precondiţii
7
Logica Intervenţiei
OBIECTIVE GENERALE
• Obiective de nivel înalt la care contribuie
proiectul
SCOP
Nu depinde de managementul
proiectului
Depinde de managementul
proiectului
• Impactul imediat al proiectului în termeni de
beneficii durabile pentru grupurile ţintă
REZULTATE
• Produse ale activităţilor derulate în cadrul
proiectului, ce vor duce la atingerea scopului
ACTIVITĂŢI
• Sarcini/ acţiuni îndeplinite în cadrul proiectului
pentru a obţine rezultatele dorite
MIJLOACE
• “Intrări” (Resurse materiale şi umane)
necesare pentru derularea activităţilor
8
Cadrul logic (Matricea 4X4)
Logica Intervenţiei
Indicatori Obiectivi
de Verificare (IOV)
Surse de
verificare (SV)
Ipoteze
OBIECTIV GENERAL
SCOP
REZULTATE
ACTIVITĂŢI
Precondiţii
9
Logica verticală şi orizontală
Logica Verticală
• Identifică ce vrea proiectul să
întreprindă şi să obţină
• Clarifică relaţiile cauzale
• Reprezintă ipotezele şi riscurile
Logica Orizontală
• Conţine indicatori de măsurare a
progresului
• Indică sursele şi căile de
verificare a indicatorilor
10
Legătura de cauzalitate
Logica
Intervenţiei
IOV
SV
Ipoteze
Obiectiv
General
Scop
Ipoteze
Rezultate
Ipoteze
Activităţi
Ipoteze
Precondiţii
11
Analiza ipotezelor
Este important factorul
extern?
Da
Nu
Va rămâne în vigoare?
Aproape sigur
Nu se va include în Cadrul Logic
Posibil
Se va include ca supoziţie
Improbabil
Reconceperea proiectul adăugând
activităţi sau rezultate;
Reformularea scopului proiectului
daca este necesar
Da
Este posibilă regândirea proiectului,
astfel încât factorul extern să poată
influenţa succesul proiectului
Nu
Proiectul nu este fezabil
12
Ordinea completării Matricei Logice
Logica
Intervenţiei
Indicatori
Obiectivi de
Verificare (IOV)
Surse de
verificare (SV)
Obiectiv
general
1
8
9
Scop
2
10
11
7
Rezultate
3
12
13
6
Activităţi
4
14
15
5
Ipoteze
13
Arborele obiectivelor
Bunăstare îmbunătăţită a
populaţiei din comunitate
Productivitate majorată
Venituri la bugetul local
crescute
Mortalitate redusă
Incidenţa redusă a maladiilor transmise
pe calea apei
Practici sporite de igienă în
rândul populaţiei
Conştientizare sporită în
rândul populaţiei
Populaţia este informată
despre practici de igienă
Profesorii au
capacitatea de a
informa elevii
Accesului la surse de apă
potabilă asigurat
Costul la apă potabilă redus
Lucrătorii
medicali şi
sociali au
capacitatea de a
informa populaţia
Surse sigure de
apă există
Aprovizionarea suficientă cu
apă
Reţele de apă
disponibile
Poluarea fântânilor este
redusă
Pesticidele sunt
utilizate raţional
în agricultură
Sistem funcţional
de canalizare şi
management al
deşeurilor
14
Exemplu de completare a Matricei Logice
Logica Intervenţiei
Obiectiv
general
Scop
Rezultat
e
IOV
SV
Ipoteze
Contribuirea la îmbunătăţirea bunăstării
în comunitatea x
Reducerea incidenţei maladiilor transmise
pe calea apei în comunitatea x
Nu există factori externi care
au consecinţe neprevăzute şi
semnificative asupra
bunăstării în comunitatea X
1. Creşterea accesului la surse de apă
calitativă în comunitate
2. Creşterea sensibilităţii cu privire la
practicile de igienă
Membrii comunităţii au
încetat să bea apă din sursele
alternative de apă necalitativă
1.1. Construcţia staţiei de purificare
Staţia de purificare a apei este
bine menţinută de către
comunitatea locală / autorităţile
locale după construcţia acesteia
1.2. Instalarea comunicaţiilor de aprovizionare
cu apă
Autorităţile locale au capacitatea
şi dorinţa de a facilita lucrările ce
sunt necesare pentru instalarea
sistemelor (subterane)
Activităţi
1.3. etc.

similar documents