Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková *kola s právem státní

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Hodonín
POLITICKÝ A EKONOMICKÝ VÝVOJ
EVROPY
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_KvK_HOZ_2E_01
Autor
Mgr. Kateřina Kočvarová
Tematický celek
Evropa
Ročník
2. ročník
Datum tvorby
6. 7. 2013
Anotace
Prezentace o politickém vývoji evropského kontinentu a evropských
integrací
Metodický pokyn
Prezentace seznámí žáky s politickým a ekonomický vývojem Evropy a
evropské integrace. Studenti používají Školní atlas světa. Prezentace
obsahuje aktivní odkazy.
Politický a ekonomický vývoj Evropy
• Které historické události vedly ke změnám v politickém a ekonomickém
uspořádání Evropy?
• Zásadní změny nastaly po 2. SV
• 1945 – Jaltská konference – nové uspořádání Evropy
• Vyhledejte v atlase, ve které zemi leží Jalta.
• Ukrajina (poloostrov Krym)
Jaltská konference
Poznejte mocnáře (UK,
USA, SSSR) na obrázku z
Jaltské konference.
Churchill, Roosevelt,
Stalin
1.
• Po 2. SV Evropa rozdělena
„železnou oponou“ na 2 části:
• Kapitalistický západ a
socialistický východ
• Vysvětlete pojem železná
opona a popište s pomocí mapy
kudy vedla
2.
Co je na obrázku?
Berlínská zeď
3.
Integrace východního bloku
• vznik RVHP (rada vzájemné hospodářské
pomoci)
• dominantní postavení měl Sovětský svaz
• Které země patřily do SSSR?
• Kdy se tento stát rozpadl?
• 1991
4.
Integrace západní Evropy
• Poválečná obnova ekonomiky rychlejší díky
Marshallově plánu
• 1951 – vzniká Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) –
Francie, Itálie, Německo, země Beneluxu
• 1957 – stejná šestice států zakládá Evropské
hospodářské společenství, Evropské sdružení pro
atomovou energii
• Spojením všech těchto organizací vzniká Evropské
společenství
Integrace západní Evropy
• 1973 – k ES se přidávají další 3 státy (Velká Británie, Irsko,
Dánsko)
• 1981 – do ES vstupuje Řecko
• 1986 – ES rozšířena o Portugalsko a Španělsko (počet
členů ES 12)
• 1993 – přijata smlouva o Evropské unii, tzv.
Maastrichtská smlouva
• 1995 – do EU vstupují Rakousko, Švédsko a Finsko –
vzniká evropská 15
Vývoj v Evropě v 90. letech
• Postupně ve všech státech východního bloku „padá
železná opona“
• Bývalé socialistické státy se stávají demokratickými
• cílem je vytvoření Evropské integrace
• 2004 – rozšíření EU o 10 členů (vyjmenujte všechny)
• 2007 – vstupuje Rumunsko a Bulharsko
• 2013 – vstupuje Chorvatsko
Použité odkazy:
• 1. Jaltská konference [on-line]. [cit. 6. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Jalta_1945.jp
g
• 2. Železná opona [on-line]. [cit. 6. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/EiserneVorha
ng.png
• 3. Berlínská zeď [on-line]. [cit. 6. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.i60.cz/obrazky/velke/zed2_201303041742557.jpg
• 4. mapa SSSR [on-line]. [cit. 6. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Republ
ics_of_the_USSR.svg/800px-Republics_of_the_USSR.svg.png

similar documents