06 Románský sloh- test - ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Report
NÁZEV: Románský sloh -test
ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Test slouží k ověření znalostí,
které žáci získali z výkladu o románském umění (prezentace).
DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: pracovní list
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výtvarná výchova
ROČNÍK: 7.
AUTOR: Mgr. Tošovská Jana
VYTVOŘEN: září 2011
TEST
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Tošovská.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
 1. V jakém historickém období vzniká románské umění?
a) 9-10 stol.
b) 11-14. stol.
c)12-15. stol.
 2. Který mnišský řád šířil románské umění po světě?
a) Templáři
b) Johanité
c) Benediktíni
 3. Co ovlivnilo podobu románského umění?
a) církev-biblické náměty
b) umění antické-zájem o člověka
c) křížové výpravy-válečné náměty
 4. V románské architektuře najdeme tyto prvky:
a) arkády, valená klenba, lizény
b) slepé arkády, střílnovitá okna, masivní neomítnuté zdi
c) žebrová křížová klenba, opěrný systém, rozeta
 5. Na hoře Říp se nachází rotunda:





a) sv. Jiří
b) sv. Kateřiny
c) sv. Lukáše
6. Jak se nazývá první volná socha u nás?
a) Kutnohorští lvi b) Kouřimští lvi c) Křivoklátští lvi
7. Co je zobrazeno na dveřích baptisteria v Pise?
a) křižácké výpravy
b) výjevy ze života světců
c) výjevy z Bible
8. Jaký počet lodí má bazilika?
a) vždy lichý b) vždy sudý c) bazilika je jednolodní
9. V jakém městě nalezneme rotundu sv. Kateřiny?
a) Zlín
b) Znojmo
c) Kutná Hora
10. K čemu slouží baptisterium?
a) ke křtům
b) k bohoslužbám
c) k pobytu papeže
 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a

similar documents