Dalimilova kronika - Základní škola Úvaly

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Pořadové číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1080
Šablona: 32_02
Sada: 03
Ověření ve výuce: 23.října 2011
Datum: 18.října 2011
Třída: 7. a 8. ročník
DALIMILOVA KRONIKA
Předmět:
Literární seminář
Ročník:
7. a 8.
Klíčová slova:
kronika, veršovaná epická báseň, vlastenectví
Jméno autora:
Mgr. Marcela Havelková
Škola – adresa:
ZŠ Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
počátek 14. století
 autor neznámý, pravděpodobně jím byl český šlechtic,





nadprůměrně vzdělaný, znal antické i středověké báje,
historii
uměl latinsky i německy
čerpal z Kosmovy kroniky
název Dalimilova kronika pochází ze 17. století
podle kroniky Václava Hájka z Libočan z r. 1541, je
autor Dalimil Meziříčský/boleslavský kanovník
je nejstarší česky psaná kronika
 epická báseň, veršovaná
 má vlastenecký charakter (autor vyslovuje odpor proti
Němcům a vyzvedává národní mýty a tradice)
 důvody oblíbenosti u čtenářů:
o prostý, vyprávěcí sloh
o zajímavý děj
o přístupný jazyk pro všechny
 zachycuje události od stavby babylonské věže až do
roku 1314
 o českých světcích, o sv. Ludmile, o sv. Václavovi, sv.
Vojtěchovi
 obsahuje:
o
o
vyprávění o světcích
vyprávění o Libuši, o Přemyslu Oráčovi, atp.
 autor si mnohdy pomáhá fantazií
 má 16 kapitol
 obsahuje 4 500 veršů
Vyluštěte šifru:
4131 – 0131 ecor v ohéksrubmecuL anaJ ydálv az alkinzv
Bratr řevnil na Václava,
že mu patří zeměsláva,
že musí žít v jeho stínu.
Dal ho pozvat na hostinu,
že prý slaví synův křest.
Připravil však podlou lest.
K Václavovi z Boleslavi
přišel člověk netresktavý
s radou: „Vyskoč na koně,
sice dojdeš k úhoně.
Opusť kvapem tato místa,
bratr záhubu ti chystá.“
Na to pravil svatý muž
„Příteli, já vím to už. (…)“
 v Národní knihovně jsou tři úplné rukopisy Dalimilovy
kroniky (Lobkovický rukopis)
 v době národního obrození posilovala kronika národní
vědomí
 sešit velký 254 x 175 mm byl zakoupen českým státem
na aukci v Paříži 17. března 2005 za více než 9 milionů
korun od francouzské rodiny, která neznala hodnotu
ani význam rukopisu
 od roku 2005 je tento zlomek latinského překladu
uschován v Národní knihovně
 www.commons.wikimedia.org/wiki/MainPage
(staženo 18. 10. 2011)
 Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K.,
Literatura pro 1. ročník středních škol. Pracovní sešit. 1. vydání. Brno:
Didaktis s. r. o., 2008. 156 s. ISBN 978-80-7358-116-9. str. 61
 Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K.,
Literatura pro 1. ročník středních škol. učebnice. 1. vydání. Brno:
Didaktis s. r. o., 2008. 151 s. ISBN 978-80-7358-115-2. str. 61

similar documents