Strategie evropská kulturní stezka sv. cyrila a metoděje

Report
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA
SV. CYRILA A METODĚJE
25. června 2013
KONFERENCE
VELEHRADSKÝ DŮM CYRILA A METODĚJE
Ing. Ladislav Kryštof
Radní Zlínského kraje
OBSAH
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE EKS C&M
2. PROJEKT „CERTESS“
3. STRATEGIE EKS C&M
4. REALIZOVANÉ AKTIVITY EKS C&M
5. PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY EKS C&M
ZÁKLADNÍ INFORMACE
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV.
CYRILA A METODĚJE
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE
CÍL
Vybudování sítě partnerů spojených s misií sv.
Cyrila a Metoděje s odkazem na křesťanské
kořeny Evropy
Založení organizace „Evropská kulturní stezka
sv. Cyrila a Metoděje“
Certifikace Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a
Metoděje v rámci programu „Kulturní stezky
Rady Evropy“
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je
evropskou sítí měst a regionů propojujících
historicky významná poutní místa a využívajících
společné
kulturní
dědictví
pro
zvýšení
konkurenceschopnosti a atraktivnosti evropských
měst a regionů.
OBLASTI NAPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA CERTIFIKACE
1.
KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI
2.
POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
3.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNA MLADÝCH EVROPANŮ
4.
SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
5.
KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURY
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE
PARTNEŘI
V současné době lze počítat se spoluprací na realizaci Evropské kulturní stezky sv.
Cyrila a Metoděje s jedenácti partnery: 2 tuzemskými a 9 zahraničními, kteří
podepsali Deklaraci o spolupráci. Další 4 zahraniční subjekty jsou v jednání.
ZEMĚ
POČET
Česká republika
2
Slovensko
5
Slovinsko
1
Řecko
1
Makedonie
1
Itálie
1
PROJEKT „CERTESS“
PROJEKT „CERTESS“

Program: INTERREG IV C

Priorita: 2 Životní prostředí a ochrana před riziky

Oblast podpory: 2.6 Kulturní dědictví a krajina

Výzva: č. 4

Období realizace: leden 2012 – listopad 2014 (33 měsíců)

Stav projektu: v realizaci
Partneři projektu
 LUCEMBURSKO: Europ. Institut of Cultural Routes
 ŠPANĚLSKO: Tourism Agency of the Balearic Islands
 ITÁLIE: Region Lazio
 FINSKO: JAMK University of Applied Sciences
 MALTA: Department of local government
 NĚMECKO: Karlsruhe Institut of Technology
 POLSKO: Administrative district of Gorlice
 ČESKÁ REPUBLIKA: Zlin Region
 RAKOUSKO: Salzburg Research
 LUCEMBURSKO: Ministry of Culture Luxembourg
 RUMUNSKO: Sibiu County Tourism Association
 ŠPANĚLSKO: Regional Ministry of Tourism,
Commerce and Sport
STRATEGIE
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV.
CYRILA A METODĚJE
STRATEGIE EKS C&M
Strategie financována v rámci projektu CERTESS
 Řídící nástroj
Strategie zpracována v rámci 5 oblastí:
1.
KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI
2.
POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
3.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNA MLADÝCH EVROPANŮ
4.
SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
5.
KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURY
REALIZOVANÉ AKTIVITY
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV.
CYRILA A METODĚJE
REALIZOVANÉ AKTIVITY EKS C&M
PRACOVNÍ CESTY
 SLOVENSKO (listopad 2012, Nitra)
 ŘECKO (duben 2013, Thessaloniki)
 MAKEDONIE (duben 2013, Ohrid)
 SLOVINSKO (květen 2013, Celje)
 ITÁLIE (květen 2013, Milano)
 LUCEMBURSKO (květen 2013, Evropský institut kulturních stezek)
 BULHARSKO (květen 2013, Sofie
Setkání s institucemi s potencionálním zapojením do pěti oblastí projektu „Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, informace o zakládání zájmového sdružení
právnických osob a její struktura řízení.
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
EVROPSKÁ KUTLURNÍ STEZKA SV.
CYRILA A METODĚJE
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY EKS C&M
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, PRODLOUŽENÍ TRASY (1/2)
 Program: INTERREG IV A
 Priorita: 1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu
a spolupráce
 Oblast podpory: 1.6 Fond mikroprojektů
 Výzva: č. 10
 Období realizace: květen 2013 – prosinec 2013 (8 měsíců)
 Partneři: město Gbely (Slovensko), Masarykovo muzeum v Hodoníně (ČR)
 Stav projektu: v realizaci
Cílem projektu je prodloužení stávající Cyrilometodějské poutní stezky na Slovensko včetně
návrhu značení v terénu a identity stezky
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY EKS C&M
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, PRODLOUŽENÍ TRASY (2/2)
Výstupy

zmapování atraktivit a služeb cestovního ruchu v bezprostředním okolí trasy
(cca 5 km, v zájmu rovného přístupu);

návrh na prodloužení Cyrilometodějské poutní stezky;

grafika a manuál značení Cyrilometodějské poutní stezky včetně návrhu
informačního systému, údržby a obnovy značení;

dokumentace pro stavební povolení na informační systém
Výsledek

Podklad pro značení Cyrilometodějské poutní stezky na úseku
Sv. Kopeček – Sv. Hostýn – Velehrad – Sv. Antonínek – Mikulčice – Gbely – Šaštín
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY EKS C&M
POUTNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, REALIZACE (1/2)
 Program: INTERREG IV A
 Priorita: 1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu
a spolupráce
 Oblast podpory: 1.6 Fond mikroprojektů
 Výzva: č. 11
 Období realizace: prosinec 2013 – červen 2014 (7 měsíců)
 Partneři: Město Gbely (Slovensko), Masarykovo muzeum v Hodoníně (ČR)
 Stav projektu: ve schvalovacím procesu
Cílem mikroprojektu je realizace prodloužení Cyrilometodějské poutní stezky včetně značení v terénu a
vybudováním informačních panelů pro zajištění identity stezky. Vytvoření bulletinu informujícího o
trase poutní stezky a také o církevních a historických památkách souvisejících s tématem stezky, které
se nacházejí v okolí trasy poutní stezky.
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY EKS C&M
POUTNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, REALIZACE (2/2)
Výstupy

realizace přeznačení stávající trasy Cyrilometodějské poutní stezky

realizace vyznačení nové trasy Cyrilometodějské poutní stezky v úseku
Sv. Antonínek – Mikulčice

rozšíření informačního systému Cyrilometodějské poutní stezky

informační bulletin o Cyrilometodějské poutní stezce
Výsledek

Cyrilometodějská poutní stezka s jednotnou formou značení a informačním
systémem zajišťující identitu poutní stezky.
CO JE VÝSTUPEM KONFERENCE?
 PREZENTACE STRATEGIE NAPLŇOVÁNÍ PĚTI OBLASTÍ PROJEKTU „EVROPSKÁ
KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE
 DISKUSE V RÁMCI WORKSHOPŮ
 ODSOUHLASENÍ STRATEGIE JEDNOTLIVÝMI PARTNERY
 NASTARTOVÁNÍ SPOLUPRÁCE NA PŘÍPRAVĚ REALIZACE AKTIVIT V RÁMCI
STRATEGIE
 NÁVRH ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY
Děkuji za pozornost.
Ing. Ladislav Kryštof
Radní Zlínského kraje
[email protected]

similar documents